Instellingen

'Hangmannen' op Kaapseplein in Den Haag: 'Kinderen durven hier niet meer te spelen'

© Omroep West
DEN HAAG - De Haagse politiek maakt zich zorgen om de 'hangmannen' op onder meer het Kaapseplein in Transvaal. Ondanks dat de gemeenteraad vorig jaar een voorstel aannam om hier maatregelen te nemen, staan er nog steeds veel mensen in groepen dicht bij elkaar. Die veroorzaken geluidsoverlast en troep op straat en houden bovendien geen anderhalve meter afstand tot elkaar.
'De leefbaarheid gaat er daardoor op achteruit', aldus raadslid Tahcin Çetinkaya van de Islam Democraten, die zelf in de buurt woont. 'Kinderen durven er nu ook niet te gaan spelen, als er allemaal mannen hangen die soms ook nog alcohol drinken.'
Dat ziet ook fractievertegenwoordiger Mohamed Balah van Hart voor Den Haag, de grootste partij in de raad. Volgens hem speelt het probleem niet alleen in Transvaal. 'Op bijna iedere hoek van de Vaillantlaan, Hoefkade en het Kaapseplein staan grote groepen mannen. Ze laten afval achter. Bovendien leidt dit rondhangen van grote groepen mannen tot een groot gevoel van onveiligheid bij omwonenden. Van bewoners krijgen wij mee dat er volop alcohol en drugs wordt gebruikt op straat, in de portieken en in de trappenhuizen. Dat kan echt niet. Frisse neus halen prima, maar geen openluchtkoffiehuis op iedere hoek van de straat', stelt hij.

Stadsbestuur beloofde maatregelen

De raad nam vorig jaar zomer al een motie van Çetinkaya aan om iets aan de hangmannen te doen. Hart voor Den Haag diende een initiatiefvoorstel in met punten voor verbetering. Het stadsbestuur beloofde mede naar aanleiding daarvan extra maatregelen te nemen. Want het college erkende ook de zorgen voor geluidsoverlast en vervuiling. Toch blijkt het in de praktijk niet makkelijk om er iets aan te doen. 'Het komt ook voor dat mannen en ook vrouwen in grote aantallen aanwezig zijn, maar geen overlast veroorzaken. Indien er geen sprake is van overlast kan er niet worden opgetreden', aldus burgemeester en wethouders.
Volgens het stadsbestuur, buurtbewoners en de politiek gaat het veelal om arbeidsmigranten die wachten tot ze worden opgepikt door busjes om naar hun werk te gaan. Als dat niet gebeurt, of er is geen werk die dag, dan blijven ze hangen. Daarom worden ook andere maatregelen overwogen, zoals het openstellen van een ruimte die kan dienen als een soort 'huiskamer' waar ze terecht kunnen of zelfs het aanwijzen van een andere plek om ze op te pikken voor werk.

Nog niet veel verbetering

Toch zien de partijen nu nog niet echt veel verbetering. Volgens Balah van Hart voor Den Haag staan er ondanks de coronapandemie meer mensen dicht op elkaar dan ooit tevoren. Hij pleit voor een samenscholingsverbod rondom koffiehuizen in de Schilderswijk en Transvaal. 'Dit moet voorkomen dat koffiehuizen zich verplaatsen naar de hoek van de straat met de nodige overlast. De hangmannen trekken zich weinig aan van de coronamaatregelen.'
Daarnaast zou er een verbod op het verhuren van woningen moeten komen en moeten gemeente, politie en leerplichtambtenaren huis aan huis gaan controleren of mensen er legaal wonen, of er boetes openstaan en of de kinderen wel naar school gaan. Bovendien wil Hart voor Den Haag een stop- en parkeerverbod voor busjes.

Voetbaltoernooi met toeschouwers dicht op elkaar

Çetinkaya zag recent nog hoe er zelfs een voetbaltoernooi werd gehouden in een speelkooi voor kinderen. Op een filmpje dat hij maakte, is te zien dat toeschouwers dicht op elkaar staan en geen mondkapje dragen. Nadat hij dat twitterde zou de politie wel hebben opgetreden. 'Maar op veel andere momenten dat het er druk is, gebeurt dat niet', zegt hij.
Het raadslid van Islam Democraten wil ook een verbod op groepsvorming en pleit daarnaast voor andere maatregelen. Volgens hem moet de gemeente ook zorgen dat er betere woonruimte voor die arbeidsmigranten komt en meer sociale voorzieningen. 'In het belang van de mensen die hier wonen en de kinderen die er willen spelen.'