Nadine Stemerdink geïnstalleerd als burgemeester Voorschoten

Nadine Stemerdink
Nadine Stemerdink © Gemeente Leidschendam-Voorburg
VOORSCHOTEN - Nadine Stemerdink is sinds maandagavond officieel de nieuwe burgemeester van Voorschoten. Tijdens een bijzondere raadsvergadering op kasteel Duivenvoorde kreeg ze de ambtsketen en de voorzittershamer van waarnemend burgemeester Charlie Aptroot overhandigd.
Stemerdink was de laatste jaren actief als wethouder in Leidschendam-Voorburg. In 2002 trad ze namens de PvdA toe tot de gemeenteraad in die gemeente. Deze functie vervulde ze tot ze in 2015 werd benoemd als wethouder. Op 22 maart maakte de gemeenteraad bekend dat Stemerdink van 32 kandidaten was gekozen om de nieuwe burgemeester van Voorschoten te worden.
De nieuwe burgemeester staat in Voorschoten direct een flinke klus te maken. De gemeente is namelijk bezig een eigen ambtelijke organisatie op te zetten. Nu werkt Voorschoten nog samen met Wassenaar.

Regionale samenwerking

Stemerdink laat weten zin te hebben in de nieuwe klus. 'Uiteraard in de eerste plaats dank aan gemeenteraad voor het gestelde vertrouwen in mij', zei ze bij haar installatie. 'We gaan de komende periode hard aan de slag met onder meer het opbouwen van een eigen ambtelijke organisatie en het verder verbeteren van de dienstverlening. Daarnaast gaat Voorschoten als krachtige zelfstandige gemeente actief bijdragen aan de regionale samenwerking met de Leidse regio.'
De nieuwe burgemeester werd geïnstalleerd door Charlie Aptroot. Hij was waarnemend burgemeester in Voorschoten omdat Pauline Bouvy-Koene vanwege ziekte moest stoppen. Aptroot heeft veel vertrouwen in zijn opvolger. 'Ik feliciteer burgemeester Stemerdink met Voorschoten en Voorschoten met de nieuwe burgemeester. Het wordt een goede combinatie de komende zes jaar en langer.'