Nog meer strandtenten in Den Haag ook in de winter open

Nu zijn er nog zeven strandtenten op in de winter, dat worden er dertien.
Nu zijn er nog zeven strandtenten op in de winter, dat worden er dertien. © ANP/Sem van der Wal
DEN HAAG - Het aantal strandtenten langs de Haagse kust dat het hele jaar open mag blijven, wordt uitgebreid. Nu zijn dat er nog zeven, het worden er dertien. Dat heeft wethouder Anne Mulder (VVD) woensdag bekendgemaakt. De bedoeling is om het strand ook in de winter aantrekkelijker te maken voor bezoekers en de werkgelegenheid te stimuleren.
'Badplaatsen vier seizoenen lang aantrekkelijk maken is een ontwikkeling die we ook bij andere badplaatsen in Nederland zien. Het is daarom van belang om onze concurrentiepositie ten opzichte van deze andere badplaatsen te versterken,' zegt wethouder Mulder.
Tegelijk wil het stadsbestuur voorkomen dat belangrijke natuurgebieden gaan lijden onder de uitbreiding. Daarom komen niet alle strandtenten in aanmerking voor wat jaarrondexploitatie wordt genoemd. Alleen de paviljoens die dichtbij bebouwing liggen, kunnen hiervoor een vergunning krijgen. Het gaat om drie nog aan te wijzen strandtenten ter hoogte van Scheveningen Dorp/de Morales Boulevard, twee op het strand bij Kijkduin en een op het strand ter hoogte van het Zuidelijke Havenhoofd.

Ondernemers redelijk tevreden

De gemeente besloot in 2012 dat een beperkt aantal strandtenten het hele jaar open mag zijn. Toen werd ook afgesproken dat er goed naar de gevolgen zou worden gekeken. Dat is ook gebeurd. Al in 2017 is in beeld gebracht wat de ervaringen zijn. Zo zijn de ondernemers zelf redelijk tevreden en komen er ook in de winter meer mensen naar het strand. Bewoners en natuurorganisaties lieten juist weten dat zij het strand tijdens de stillere winterperiode koesteren en zijn van mening dat de gemeente hier rekening mee moet houden bij het eventueel afgeven van nieuwe vergunningen.
De gemeente zelf ziet ook voordelen. Volgens Mulder zijn de strandtenten die het hele jaar mogen blijven staan vaak van hogere kwaliteit en besteden ze meer aandacht aan duurzaamheid dan strandpaviljoens die ieder jaar weer neergezet en afgebroken moeten worden. Verder zorgt het voor minder overlast, omdat ze niet hoeven te worden opgebouwd en afgebroken en is het goed voor de economie.

Pittige regels voor ondernemers

Vandaar dat er nu een beperkte uitbreiding komt. Daarbij gelden wel een paar regels. Zo let de gemeente sterk op behoud van natuurkwaliteit en verduurzaming. Daarnaast moet onder meer worden aangetoond dat ondernemers voldoen aan de geluidsnormen om toename van geluidsoverlast tegen te gaan.
De gemeente heeft voordat het besluit werd genomen, wel uitgebreid met belanghebbenden en betrokkenen gesproken. Zo hebben 1400 mensen deelgenomen aan een – vanwege corona – digitaal onderzoek. Daaruit zou blijken dat een ruime meerderheid voorstander is om verspreid langs de kust een beperkte hoeveelheid strandpaviljoens in de winter te laten staan, maar dan wel ter hoogte van de badplaatsen of stedelijk gebied. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgehad met ondernemers, bewoners en natuurorganisaties.

Ook Beachstadion in winter open

Behalve dat er zes strandtenten bijkomen, krijgt ook de exploitant van het Beachstadion op Scheveningen de mogelijkheid om een jaarrond sportfaciliteit te realiseren. De gemeente hoopt daarmee de ontwikkeling van het sportstrand te bevorderen en sportevenementen op het strand mogelijk te maken.
Om de veiligheid te garanderen, komen er straks het hele jaar twee permanente reddingsposten op het strand te staan. 'Het gaat hierbij dan om gezamenlijke huisvesting van de politie, handhaving, het Rode Kruis/EHBO, brandweer, reddingsbrigade en de opvang van zoekgeraakte kinderen. De precieze locatie van de beoogde jaarrond hulpposten wordt in goed overleg met de Veiligheidsregio nader onderzocht,' zegt de wethouder.

Ondernemers geselecteerd

Welke strandtenten het hele jaar open mogen, is nog niet bekend. Omdat vrijwel alle seizoensgebonden strandpaviljoens graag in aanmerking komen voor zo’n vergunning, worden die, aldus de gemeente, middels een ‘zorgvuldige en transparante selectieprocedure’ gegund.
De Haagse gemeenteraad moet nog wel instemmen met het plan van de wethouder.