Den Haag zet huisvesting daklozen in Willem Dreeshuis door ondanks bezwaren buren

Het verpleeghuis werd vorig jaar gesloten
Het verpleeghuis werd vorig jaar gesloten © Google streetview
DEN HAAG - Ondanks bezwaren van buurtbewoners houdt de gemeente Den Haag vast aan de huisvesting van voormalig dak- en thuislozen in het Willem Dreeshuis aan de Morsestraat in Den Haag. Rond de zestig mensen die nu nog in hotels zijn ondergebracht, gaan daar per 1 juli wonen. 'De haast is groot', zegt wethouder Martijn Balster (PvdA) woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Daar werd op initiatief van Hart voor Den Haag, de grootste oppositiepartij, over de nieuwe bestemming van het Willem Dreeshuis gesproken. Raadslid Janice Roopram van die partij pleitte voor uitstel van de komst van de dak- en thuislozen naar het voormalig verpleeghuis. 'Het bieden van een menswaardig bestaan is belangrijk. Maar niet op deze manier.'
Roopram wees erop dat in de omgeving van het Willem Dreeshuis onrust is ontstaan nadat drie weken geleden bekend werd dat het pand, dat sinds vorig jaar leeg staat, een nieuwe bestemming krijgt. De bedoeling is dat er 119 zelfstandige huurwoningen worden gecreëerd. De bewoners moeten gaan bestaan uit 'een mix' van 'gewone' sociale huurders en voormalig dak- en thuislozen. Er zou verder plek zijn voor startende lokale ondernemers en buurtactiviteiten.

Bewoners te laat geïnformeerd

Direct werd al duidelijk dat niet iedereen in de buurt blij is. Dat bleek woensdag ook nog eens tijdens de raadsvergadering. Diverse buren lieten toen weten grote moeite te hebben met de gang van zaken. Ze hebben niet allemaal per se moeite met de komst van de mensen uit de opvang, maar vooral met de manier waarop de gemeente hen bij de plannen heeft betrokken. Ze zouden laat zijn geïnformeerd en daarbij voor een voldongen feit zijn geplaatst. 'De gemeente zegt dat participatie hoog op de agenda staat. Daar hebben wij niets van gemerkt', zegt een van hen.
Ook schrijfster Yvonne Keuls, die in de buurt woont, zei dat de buren 'overdonderd' zijn door de plannen. 'Wij willen graag worden betrokken bij de plannen. De gemeente wist hier al langere tijd vanaf en had ons eerder op de hoogte moeten stellen.' Verder verklaarde Keuls dat er in de buurt nog heel veel vragen leven. 'Zo belooft de gemeente goede begeleiding, maar weet nog niet hoe. Dat soort vragen moet eerst worden beantwoord.'

'Plan slecht voor alle betrokkenen'

Een andere bewoonster, die recht tegenover de ingang woont, zei begrip te hebben voor de moeilijke situatie waarin de gemeente zich bevindt, omdat er veel plekken moeten worden gevonden mensen moeten re-integreren in de samenleving. Neemt niet weg dat ze vindt dat het hier niet past. 'Het plan is slecht voor alle betrokkenen.' Voor de omwonenden is het niet goed, omdat de gemeente hen voor een voldongen feit heeft geplaatst en zo 'een sfeer heeft gecreëerd van wantrouwen, onbegrip en onveiligheid'. En voor de bewoners niet omdat het pand ongeschikt is, vanwege de slechte staat waarin het zou verkeren. 'Het is niet verstandig om zulke grote groepen kwetsbare mensen dicht bij elkaar te plaatsen.'
Toch zijn er ook bewoners die vinden dat deze groep, in deze omvang hier niet past. Zij wijzen erop dat er ook een aantal scholen in de directe omgeving is gevestigd. 'De leefomgeving wordt stevig veranderd. De balans raakt zoek', stelde een inspreker. En de volgende: 'Zo veel mensen met allemaal achtergronden bij elkaar, dat gaat niet goed komen.'

Wethouder wil ferme besluiten nemen

Wethouder Balster bleef het besluit echter verdedigen. Volgens hem is er in Den Haag groot gebrek aan plaatsen voor kwetsbare groepen, zoals daklozen, statushouders en mensen die nu nog in zorginstellingen wonen, maar weer op eigen benen willen staan. De komende tijd moeten daarom rond de 1300 woningen worden gevonden. 'Het is bittere noodzaak dat we ferme besluiten nemen', zei hij. 'We moeten mensen die nu nog in instellingen wonen, een plek bieden.'
Inmiddels zijn er drie bewonersavonden geweest en probeert de gemeente ook schriftelijk alle vragen die in de buurt leven zo goed mogelijk te beantwoorden.

Veel vragen in de raad

Het voorstel van Roopram om het Willem Dreeshuis later in gebruik te nemen, kreeg geen meerderheid. Alleen haar eigen partij en de PVV steunden het. Toch waren er waren ook bij andere partijen in de raad vragen, bijvoorbeeld over de begeleiding van de mensen die er gaan wonen. En hoe de buurt verder bij de plannen wordt betrokken.
Volgens Balster is het de bedoeling dat de bewoners via begeleidingscommissies worden betrokken. Verder is er 24 uur per dag een huismeester en komt er ook zorgbegeleiding. Bovendien houdt de gemeente de boel scherp in de gaten. 'We zullen er bovenop zitten als zaken niet lopen zoals ze moeten lopen.'
Omdat Den Haag dringend op zoek is naar woningen voor kwetsbare groepen, worden de komende jaren meer plekken aangewezen voor woningen. Bijvoorbeeld aan de Henri Faasdreef/Oude Middenweg in Leidschenveen. Daar komen zeventig tijdelijke huurwoningen die in eerste instantie zijn bedoeld voor mensen die nu nog in een instelling voor maatschappelijke opvang of een zorginstelling wonen, maar door de krappe woningmarkt geen betaalbare woonplek kunnen vinden. Volgens de gemeente gaat het om ‘kwalitatieve en comfortabele verplaatsbare wooneenheden’. Over drie jaar krijgt het nu nog braakliggende terrein definitief vorm.
Aan de Henri Faasdreef komen zeventig tijdelijke huurwoningen voor kwetsbare groepen. | Afbeelding gemeente Den Haag
Aan de Henri Faasdreef komen zeventig tijdelijke huurwoningen voor kwetsbare groepen. | Afbeelding gemeente Den Haag