Man met zieke partner krijgt kosten kinderopvang niet vergoed: Haagse raad stemt tegen motie

Stefan Alberts met de aanslagen van 17.000 euro
Stefan Alberts met de aanslagen van 17.000 euro © Omroep West
DEN HAAG - De Haagse wethouder Bert van Alphen hoeft de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) niet ruimhartiger toe te passen om kwetsbare ouders met terugwerkende kracht te compenseren voor gemaakte kinderopvangkosten. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. Alle coalitiepartijen stemden tegen de motie van onder meer ChristenUnie/SGP..
Hoewel zijn naam niet genoemd werd tijdens de vergadering, is de discussie over de SMI-regeling ontstaan door het verhaal van het gezin van Stefan Alberts. De partner van Alberts kwam ziek thuis te zitten en haar contract werd niet verlengd. Hierdoor verloor het gezin het recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, terwijl de partner van Alberts niet voor de kinderen kon zorgen.
De kosten voor de kinderopvang kunnen in zo’n geval vergoed worden via de SMI-regeling, maar Alberts, zelf ambtenaar bij de gemeente Alphen aan den Rijn, kwam hier pas later achter. De ruim 17.000 euro aan toeslag die hij inmiddels had ontvangen, moest hij terugbetalen en werd niet met terugwerkende kracht vergoed.

Geen financiële regeling

De SMI-regeling is volgens wethouder Van Alphen namelijk geen financiële regeling, maar een overbruggingsmaatregel om ouders in crisissituaties te ondersteunen tot een permanente oplossing is gevonden. 'Het is ook niet mogelijk om een kind met terugwerkende kracht in de kinderopvang te plaatsen', antwoordde hij eerder op vragen van de raad. 'Hardvochtig en technocratisch', noemden raadsleden van ChristenUnie/SGP, SP, D66 en Hart voor Den Haag die formulering.
Van Alphen heeft de mogelijkheid om via een hardheidsclausule uitzondering te maken op de voorschriften van de regeling, aldus ChristenUnie/SGP-raadslid Judith Klokkenburg: 'Als gemeente moeten we naast de burger staan en niet tegenover. En dat moeten we gelijk doen als blijkt dat de burger bij het verkeerde loket heeft aangeklopt', aldus Kloppenburg.

Oppositie stemt voor

Maar om de eerder genoemde redenen weigert Van Alphen dit en heeft hij donderdagavond de motie ontraden. De voltallige oppositie stemde alsnog voor de motie, maar die werd verworpen. Coalitiepartijen VVD, GroenLinks, D66, CDA en PvdA steunden hun wethouder.
Wel omarmen Van Alphen en de raad een andere motie van Klokkenburg, die de wethouder oproept om te onderzoeken of de huidige uitvoering van de SMI-regeling voldoende aansluit bij ouders die langdurig gebruik moeten maken van de regeling. De SMI-regeling is bedoeld voor maximaal negen maanden, maar vaak is langer gebruik nodig en staat de gemeente dit toe. Toch leidt onzekerheid hierover tot stress bij ouders, zegt Klokkenburg. Van Alphen erkent dit: 'Die signalen ontvangen we ook uit anderen gemeenten.'

Pijnlijk besluit

Alberts noemt het besluit van de raad pijnlijk. 'Eigenlijk zeggen de partijen die tegen stemmen: eigen schuld, je had het gewoon goed moeten doen.' Maar op basis van contact met enkele raadsleden kan hij zich niet aan de indruk onttrekken dat niet iedereen precies weet wat er speelt, en dat er politieke belangen in het spel zijn.
Ondanks de verworpen motie blijft Alberts strijdbaar. Voor volgende week staat, voor de tweede keer, een gesprek met de wethouder op de agenda. Het blijft voor hem als onrecht voelen dat hij de naheffing zelf moest ophoesten, terwijl hij de kinderopvangkosten waarschijnlijk wel vergoed had gekregen als hij zich direct gemeld had bij het gemeentelijk loket. 'Dit was nodig voor onze kinderen. Ik heb er geen auto van gekocht.'