'Investeringen voor maatschappelijke initiatieven noodzakelijk om te overleven'

DEN HAAG - Financiering en vrijwilligers vormen de belangrijkste uitdagingen voor maatschappelijke initiatieven die zijn ontstaan in coronatijd. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoeksrapport 'De solidaire stad' van de Haagse Hogeschool, waarin twintig projecten werden gevolgd. Het ontstaan van die initiatieven is volgens onderzoeker Katja Rusinovic overigens geen toeval: 'Initiatiefnemers beschikten al voor de start over relevante kennis en netwerk.'
Die initiatiefnemers zijn meestal mensen die al maatschappelijk betrokken zijn in de wijk. Zij zagen wat de impact van de coronacrisis was op bewoners, bijvoorbeeld door de tijdelijke sluiting van de voedselbank Haaglanden aan het begin van de crisis. Door hun lokale netwerk konden zij snel inspelen op de behoeften van veelal kwetsbare bewoners.
Relevante kennis en netwerk is volgens het onderzoek echter geen garantie voor duurzaamheid. En dat is jammer want de maatschappelijke initiatieven vervullen vaak een belangrijke rol. Rusinovic: 'Zij bieden een vangnet voor kwetsbare groepen in de wijk en vullen reguliere organisaties in de wijken aan.'

Sociale basis

Probleem bij veel lokale initiatieven is dat er onvoldoende financiële middelen zijn en dat vrijwilligers vaak weer afhaken. Rusinovic wijst daarom op het belang van partners die het initiatief ondersteunen en dragen. Maar misschien nog wel belangrijker: 'Blijven inzetten op die inzet en ondersteuning van die vrijwilligers. En om in aanmerking te komen van subsidie zie je dat initiatieven een stichting vormen, zodat ze aanspraak kunnen maken van subsidiegelden.'
Wethouder Martijn Balster van Welzijn onderkent het belang van deze maatschappelijke initiatieven: 'Ze bereiken vaak kwetsbare groepen die minder goed in beeld zijn bij de professionele organisaties en de gemeente. We zijn dan ook voornemens om blijvend te investeren in het sociale weefsel van de stad, de sociale basis.'