Voorschoten wil honderden woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen

VOORSCHOTEN - Het college van Voorschoten wil in de huidige raadsperiode plannen afronden om ruim 500 nieuwe woningen te bouwen voor jongeren, starters en ouderen. Met de plannen voegt Voorschoten tien procent van het huidige aantal woningen toe. 'Zo bouwen we in Voorschoten voor elke beurs en voor alle doelgroepen', zegt wethouder Marcel Cramwinckel (D66) van volkshuisvesting en woningbouw.

De druk op de woningmarkt is ook in Voorschoten onverminderd hoog. De gemeente heeft nog ruimte voor ongeveer 900 woningen. In de huidige plannen worden 500 à 600 van die woningen gerealiseerd. Het gaat daarbij om grote projecten zoals Intratuin, Segaar-Arsenaal en Starrenburg III, maar ook om kleinere projecten bedoeld voor de sociale huur. Zo wil woningcorporatie De Sleutels in de Jan Wagtendonkstraat zo'n veertig sociale woningen bouwen.

'We moeten daarom scherpe keuzes maken en een versnelling aanbrengen in ons bouwprogramma. Door bepaalde projecten prioriteit te geven, willen we ervoor zorgen dat de schop zo snel mogelijk de grond in kan voor zo’n 5 à 600 woningen', legt wethouder Cramwinckel uit. 'Wanneer de raad instemt met het voorstel van het college, wordt voorrang gegeven aan het bouwen van woningen voor jongeren, starters en ouderen, inclusief eenpersoonshuishoudens.' Op 3 juni wordt het collegevoorstel tijdens de commissievergadering besproken.

Meer over dit onderwerp:
VOORSCHOTEN WONINGBOUW WONINGMARKT
Deel dit artikel: