Extra hulp voor kwetsbare wijk in Leidschendam: 'Door corona lopen achterstanden op'

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Door de coronacrisis groeien de zorgen over inwoners van kwetsbare wijken. In Leidschendam-Voorburg start de gemeente daarom in de wijk Prinsenhof een versterkingsprogramma. Dat is hard nodig, merken sociaal werkers. Kinderen in de wijk kampen met leer- en taalachterstanden. Het probleem speelt niet alleen in Leidschendam: woensdag deden vijftien burgemeesters een landelijke oproep om meer geld uit te trekken voor kwetsbare wijken.
Iedere woensdagmiddag geeft dansdocente Louise Daan een les dansexpressie aan kinderen in de Prinsenhof. 'Bij dansen hoef je niet perse te praten en dat is voor deze kinderen vaak heel fijn’, zegt Louise. 'Sommige kinderen hebben een rugzakje en weten niet altijd de juiste woorden te vinden bij hun gevoelens. Bij het dansen kunnen ze er dan toch een expressie aan geven.'
De danslessen van Louise zijn een voorbeeld van de vele activiteiten die Stichting Interculturele Bevordering Contact & Educatie (IBCE) aanbiedt aan kinderen in de wijk. Zeynep H. Killi, oprichtster van de stichting, vindt het stempel kwetsbare wijk niet altijd gepast voor haar geliefde Prinsenhof. 'Hier wonen alle culturen bij elkaar, dat maakt het juist een kansrijke wijk. Maar mensen komen nog niet genoeg samen. Ons werk is erop gericht om die mensen samen te laten komen en om ze te versterken', vertelt ze.
Zeynep en haar collega's begeleiden na schooltijd kinderen die een onderwijs- of taalachterstand hebben
Zeynep en haar collega's begeleiden na schooltijd kinderen die een onderwijs- of taalachterstand hebben

Les op je telefoon

In coronatijd merkt Zeynep een toename van het aantal kinderen dat hulp nodig heeft met huiswerk. ‘De achterstanden zijn zeker toegenomen. We hebben tijdens de scholensluiting laptops geregeld voor kinderen omdat velen die niet hadden. Ik ken een kind dat bijvoorbeeld de lessen op de telefoon van haar vader moest volgen. Mensen hier hebben vaak niet de juiste middelen. Door de scholensluiting hebben ze heel wat in te halen.'
Burgemeester Tigelaar van Leidschendam-Voorburg is zich bewust van de problemen in de wijk. ‘Er wonen veel eenoudergezinnen en veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten in deze wijk blijven investeren. Daarom starten we een versterkingsprogramma, waarmee we samen met inwoners en partnerorganisaties activiteiten zoals hulp bij onderwijsachterstanden, willen uitbreiden en versterken. Dat is geen kwestie van een jaar, maar daar hebben we een lange adem voor nodig', zegt hij.

Niet alleen gemeente

De burgemeester vindt het opkomen voor kwetsbare wijken, niet alleen een zaak van de gemeente. 'Er gaat nu veel aandacht uit naar de kabinetsformatie. Maar we hebben het nodig dat het tempo flink wordt opgevoerd. We hebben een kabinet nodig dat hier fors op inzet.'
Kinderen in de Prinsenhof leren door creatieve activiteiten de taal en leren om hun gevoelens te uiten.
Kinderen in de Prinsenhof leren door creatieve activiteiten de taal en leren om hun gevoelens te uiten.
Woensdag riepen vijftien burgemeesters en een aantal maatschappelijke organisaties de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet al op jaarlijks extra geld uit te trekken voor de zestien meest kwetsbare stedelijke gebieden. Deze wijken en hun bewoners zijn door de coronacrisis bovendien extra benadeeld. Gepleit wordt voor investeringen van 500 miljoen euro per jaar. Daarvan zou 400 miljoen bestemd zijn voor de zestien gemeenten en 100 miljoen voor kwetsbare wijken in andere gemeenten.

Wetgeving aanpassen om langdurige aanpak mogelijk te maken

'Den Haag Zuidwest is een van die zestien kwetsbare gebieden waar het nodig is een nationaal programma voor Leefbaarheid en Veiligheid op te richten, extra investeringen voor de lange termijn te doen en meer uitzonderingswetgeving en maatregelen mogelijk te maken voor het herstel', stelt de Haagse burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de raad.
Voor het uitrollen en implementeren van effectieve maatregelen is het volgens de gemeente nodig dat de 'verkokering' in wet-en regelgeving, die zaken bemoeilijkt, wordt weggenomen. 'Voor Den Haag Zuidwest is een langjarige intensieve en integrale aanpak nodig met als doel met Zuidwest over twintig jaar op het Haags gemiddelde te komen.'