Den Haag en Scheveningen moeten beter bereikbaar worden door nieuw plan

Drukte op Scheveningen
Drukte op Scheveningen © Ivar Lingen
DEN HAAG - De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NS, HTM en de gemeente Den Haag hebben de handen ineengeslagen om het vervoer van en naar het strand van Scheveningen zo 'slim en schoon' mogelijk te krijgen. Zo willen ze ervoor zorgen dat reizigers schoner en efficiënter, maar vooral zonder auto, naar het strand van Scheveningen kunnen reizen.
De partijen hebben de overeenkomst Slim en Schoon naar Stad en Strand getekend. In die overeenkomst hebben ze een gezamenlijk programma opgesteld om de bereikbaarheid van het Scheveningse strand en Kijkduin te verbeteren. De gesprekken tussen de partijen lopen als sinds 2017. Met de nieuwe overeenkomst moeten de projecten uit die gesprekken vorm gaan krijgen.
Uitgangspunt in de plannen is dat reizigers vanaf ieder vertrekpunt in de stad 'naadloos, slim en snel' moeten kunnen doorreizen naar hun bestemming. Door de verschillende geopperde plannen aan elkaar te koppelen moet er een deur-tot-deurreis ontstaan, waarbij iedere overstap vlot en makkelijk verloopt. Ook als mensen van de tram of trein overstappen op een fiets of scooter. Het project is erop gericht om 'de iconische waarde van Scheveningen te behouden, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid en veiligheid', zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

Sneltrams en meer fietsenstallingen

In de plannen die op tafel hebben gelegen wordt onder meer gesproken extra stallingen voor (deel)fietsen en (deel)scooters. Nu worden die nog op verschillende plekken in de openbare ruimte gestald, en daar willen de partijen vanaf. Volgens de plannen moet de stallingscapaciteit uitgebreid worden, bijvoorbeeld door nieuwe permanente stallingen te plaatsen, maar ook door het creëren van seizoenstallingen en pop-upstallingen tijdens drukke momenten en perioden. Om het gebruik van die stallingen te promoten willen de partijen ook oplaadpunten en uitleen van bolderwagens en strandrolstoelen toevoegen.
Een ander plan heeft betrekking op het openbaar vervoer. Een sneltram langs het traject van lijn 9 moet bezoekers aan Den Haag Centraal een rechtstreekse verbinding met het strand bieden. Die tram zal geen of slechts een enkele tussenstop maken. Die verbinding moet 'concurrerend' zijn met ander vervoer, om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om de auto te laten staan.

30 miljoen euro

Volgens de gemeente heeft de drukte van de afgelopen zomer laten zien dat investeren in de bereikbaarheid van Scheveningen en Kijkduin hard nodig is. Om de plannen te bekostigen over de komende zeven jaar is ruim 30 miljoen euro nodig. De gemeente heeft daarom 10 miljoen euro toegezegd voor de plannen. De NS investeert 15 miljoen euro, en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag neemt de resterende 5 miljoen euro voor haar rekening. Ook wordt er een zogeheten Stuurgroep ingesteld met vertegenwoordigers van iedere betrokken partij. Die Stuurgroep komt minimaal eens per maand bij elkaar om de uitvoering van de projecten in goede banen te leiden en daarover te communiceren met externe partijen.
De eerste stappen in de realisatie van de projecten worden al in 2021 gezet. Zo moet er voor de zomerperiode worden begonnen met het herinrichten van het pand naast het Kurhaus als fietsenstalling voor ongeveer 250 fietsen. Tijdens de zomer moeten er dan al pop-upstallingen komen. In 2022 begint de bouw van de semipermanente seizoensgebonden stallingen, en in 2023 moet er een inpandige fietsenstalling komen, bijvoorbeeld in parkeergarage Hommerson. De eerste pilot met de nieuwe tramverbinding gaat ook al voor de zomer van start.