Omwonenden naar rechter als nieuwbouw in tuin Catshuis doorgaat

DEN HAAG - Omwonenden en een aantal belangenorganisaties stappen naar de rechter als het Rijksvastgoedbedrijf de plannen doorzet om op het terrein van het Catshuis in Den Haag een tijdelijk kantoor te bouwen. Het kantoor is bedoeld voor de ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken die vanwege de renovatie van het Binnenhof een paar jaar moeten verkassen. Maar de tegenstanders vinden dat de nieuwbouw het groen in de monumentale tuin en het beschermd stadsgezicht aantasten.
Na de zomer start het Rijksvastgoedbedrijf met de renovatie van het Binnenhof. Daarvoor is 5,5 jaar uitgetrokken. In de tussentijd verhuist de Tweede Kamer naar een tijdelijk onderkomen aan de Bezuidenhoutseweg, de Eerste Kamer en de Raad van State komen op het Lange Voorhout terecht en voor het ministerie van Algemene Zaken komt nieuwe huisvesting in de tuin van het Catshuis.
Maar Robbert Coops, bewoner en oud-voorzitter van wijkoverleg Zorgvliet, verzet zich tegen de nieuwbouw. 'Ik vind het een inbreuk op de rust van dit gebied', zegt hij. 'Het is een beschermd stadsgezicht en er is hier veel groen. Maar mijn bezwaar is ook dat het Rijksvastgoedbedrijf niet gekeken heeft naar mogelijkheden om de ambtenaren elders te huisvesten. Pal tegenover het Catshuis staat een kantoorpand al geruime tijd leeg en het is te huur. Dat pand zou hier prima voor in aanmerking kunnen komen.'

Economisch delict

Peter Drijver van SOS Den Haag sluit zich daarbij aan. 'Het bouwen van een concurrerend kantoorpand op eigen grond - wat het Rijk doet - en het tegelijkertijd leeg laten staan van kantoorpanden vind ik een economisch delict. En dat doen ze van jouw en mijn belastinggeld.' Drijver zegt naar de rechter te stappen als de plannen doorgaan. 'Dat doen we met verschillende organisaties zoals SOS Den Haag en wijkoverleg Zorgvliet. En als het moet gaan we naar de Raad van State.'
Ook een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad heeft bezwaar tegen de bouw. De gemeente moet een omgevingsvergunning afgeven, maar de Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn tegen. 'Het is belachelijk om een kantoor van vijf verdiepingen in een beschermd park met waardevolle natuur neer te plempen, terwijl er lege kantoorruimtes om de hoek staan', zegt hij. 'Het gaat om tijdelijke huisvesting, maar de beschermde natuur wordt gewoonweg aangetast en de zes bomen die weg moeten, krijg je niet meer terug.'

Renovatie

In een reactie zegt een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf dat de renovatie van het Binnenhof een noodzakelijke operatie is. 'Daarom krijgen alle Kamerleden, de minister-president en de ambtenaren tijdelijk een andere werkplek', zegt hij. 'Voor de tijdelijke huisvesting van het ministerie van Algemene Zaken zijn destijds verschillende locaties onderzocht door het Rijksvastgoedbedrijf en daaruit is gebleken dat het Catshuisterrein onder andere vanwege de al aanwezige veiligheidsmaatregelen de voorkeurslocatie van de tijdelijke huisvesting.' Dit najaar verwacht het Rijksvastgoedbedrijf te kunnen beginnen met de bouw van het kantoorpand in de tuin van het Catshuis.