Den Haag verhuist daklozen vanuit hotels naar nieuwe opvangplekken

Een dakloze in een opvanglocatie, foto ter illustratie
Een dakloze in een opvanglocatie, foto ter illustratie © ANP
DEN HAAG - De gemeente Den Haag is dringend op zoek naar permanente opvangplekken voor ongeveer honderd dak- en thuislozen die nu nog in diverse hotels in de stad verblijven. Een deel van de hotels wil per 1 juni weer reguliere gasten ontvangen, waardoor de gemeente nu andere locaties zoekt voor zelfstandige huisvesting. Die verhuizingen zullen in fases worden uitgevoerd.
Sinds maart 2020 maakt de gemeente gebruik van meerdere hotels, een hostel en het Lozerhof om alle dak- en thuislozen tijdens de coronapandemie onderdak te kunnen bieden, waarbij de coronamaatregelen kunnen worden nageleefd. Een grote groep mensen moet daar verblijven omdat er geen passende doorstroomwoningen beschikbaar zijn.
De gemeente kampt met een jaarlijks tekort van zeker 1.300 woningen voor een aantal specifieke doelgroepen zoals dak- en thuislozen, maar ook statushouders en mensen uit zorginstellingen die weer zelfstandig kunnen wonen. Omdat de nieuwbouw de vraag niet bij kan houden, wordt nu ingezet op de transformatie van bestaande panden. De komende maanden wil de gemeente de dak- en thuislozen vanuit de hotels naar nieuwe plekken verhuizen.

Willem Dreeshuis

Eén van die plekken is het voormalig verpleeghuis Willem Drees in de Haagse Bomenbuurt. Vier weken geleden werd bekendgemaakt dat de gemeente daar vanaf 1 juni ongeveer 60 mensen wil huisvesten. Dat gebeurt als het aan de buurtbewoners ligt niet zonder slag of stoot. Volgens hen heeft de gemeente de buurt niet op tijd geïnformeerd over de plannen. Ook zou er niet voldoende begeleiding zijn voor de nieuwe bewoners van het Willem Dreeshuis.
Het verpleeghuis werd vorig jaar gesloten
Het verpleeghuis werd vorig jaar gesloten © Google streetview
Ondanks die bezwaren zet de gemeente de plannen toch door. Volgens wethouder Martijn Balster (PvdA) is de woningnood zo hoog dat er 'ferme besluiten' moeten worden genomen. 'We moeten mensen die nu nog in instellingen wonen, een plek bieden', zei hij. Ook gaf Balster aan dat er een huismeester in het pand komt, en zorgbegeleiding voor de nieuwe bewoners.

Henri Faasdreef/Oude Middenweg

Een andere locatie is het braakliggende terrein op de Henri Faasdreef/Oude Middenweg. Daar wil de gemeente verplaatsbare containerwoningen neerzetten voor een periode van drie jaar. Zo moet er op het terrein woonruimte ontstaan voor zeker 70 mensen uit de maatschappelijke opvang. Het gaat daarbij om mensen die weer zelfstandig willen gaan wonen.
De verhuizing naar het terrein laat langer op zich wachten dan die naar het Willem Dreeshuis. Naar verwachting worden de eerste woningen in augustus 2021 opgeleverd, en zullen de eerste verhuizingen kort daarna volgen. Die verhuizing gebeurt in fases. Omdat een aantal hotels per 1 juni weer open wil voor gewone gasten, moet er een zogenaamde 'overbruggingsopvang' worden gevonden tot de woningen op het terrein staan.
Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over de opvang op deze locatie. 'Bewoners uit Leidschenveen voelen zich overvallen, zeker omdat er begin dat jaar volgens hen gecommuniceerd zou zijn dat het project niet door zou gaan. Dit is het zoveelste bewijs dat bewonersparticipatie er bij dit stadsbestuur niet toe doet', aldus fractievertegenwoordiger Monique van Stuijvenberg, die vaststelt dat bewoners een petitie tegen de komst van de woningen zijn gestart. Fractievoorzitter Richard de Mos vult aan: 'Dit is op een plek waar al vaak problemen zijn, zoals de aanwezigheid van hangjeugd en drugsdealers bij het station en het winkelcentrum. Ook zijn er zorgen dat mensen uit de maatschappelijke opvang naast een school worden geplaatst. En hoe zit het met de dagbesteding voor deze mensen?'

Delagoastraat en verlenging Lozerhof

Om te voorkomen dat de mensen die nu op een woning wachten in het Willem Dreeshuis en op de Henri Faasdreef/Oude Middenweg weer op straat komen te staan wanneer de hotels heropenen, zoekt de gemeente naar een andere oplossing. Een deel van de hotels heeft aangegeven de daklozen nog wel tijdelijk op te willen vangen.
Een andere oplossing is de verlenging van de opvanglocatie aan het Lozerhof. Daar blijven tot en met 1 oktober 2021 60 plekken beschikbaar om mensen op te vangen. Een deel van de mensen die nu nog in de hotels zitten zijn aangewezen op de noodopvang aan de Delagoastraat.

Nieuwe start

Ondanks de vele obstakels en processen waarover de gemeente zich nu moet buigen blijft het stadsbestuur optimistisch over de verwachte resultaten. 'Met behulp van hotels, de tijdelijk opvang aan het Lozerhof en de woningen aan het Willem Dreeshuis en de Henri Faasdreef slaagt het stadsbestuur er toch in om voor 130 mensen uit de maatschappelijke opvang zelfstandige huisvesting te realiseren en mensen een nieuwe start te geven', schrijft de gemeente.