Delftse familie schenkt 10 miljoen euro aan Museum Prinsenhof

Museum Prinsenhof Delft
Museum Prinsenhof Delft © ANP
DELFT - Museum Prinsenhof in Delft ontvangt een gift van maar liefst 10 miljoen euro van de Delftse familie Vlek. Het college van burgemeester en wethouders zag zich onlangs gedwongen om een voorstel voor restauratie van het museum terug te trekken en de gemeentelijke investering fors te verlagen van 28 naar 18 miljoen euro. Maar dankzij de schenking kunnen deze plannen alsnog worden uitgevoerd. 'De particuliere gift is een geweldige impuls voor het museum', aldus de gemeente Delft.
De familie Vlek kwam met het bedrag van 10 miljoen euro over de brug, omdat het de museale functie van het monumentale Prinsenhof voor de toekomst wil garanderen. Daarnaast wil het bijdragen aan het versterken van de beleving van de ruimte in en rondom het gebouw, waaronder de tuin. De schenking komt boven op de reservering van de gemeente. Als de gemeenteraad instemt met de plannen, ontstaat een budget van 28 miljoen euro.
Met de schenking aan Museum Prinsenhof Delft wil de familie Vlek haar band met Delft benadrukken. Ze zijn met Delft verbonden sinds 1855 en bekend van de Vlek-jenever. Eind negentiende eeuw was de familie betrokken bij de oprichting van het Sint Hippolytusziekenhuis, dat nu tot het Reinier de Graaf Gasthuis behoort. Latere generaties speelden ook een rol bij de stichting van twee scholen, onderdeel van het huidige Stanislas College.

Renovatie en groot onderhoud

Het Prinsenhofcomplex is, ongeveer 70 jaar na de laatste grote werkzaamheden, dringend toe aan renovatie en groot onderhoud. De 18 miljoen euro die de gemeente hiervoor heeft gereserveerd en waarover de raad op donderdag 15 juli besluit, is noodzakelijk om het monument in goede staat te brengen en voor het nageslacht te bewaren. Als de raad positief besluit, kan de ontwerpfase in 2021 beginnen.
Naast de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw is ook een investering nodig om de museale functie toekomstbestendig te maken en de positie van het museum te behouden en verder te versterken. De gemeente Delft heeft hiervoor op dit moment echter niet de financiële mogelijkheden. De schenking maakt deze belangrijke investering nu toch mogelijk. Ook stelt de schenking het museum in staat aantrekkelijke tentoonstellingen te blijven programmeren voor een regionaal, nationaal en internationaal publiek.

'Ongekend genereus gebaar'

Museum Prinsenhof reageert verheugd op de schenking. Directeur Janelle Moerman: 'De schenking van de familie Vlek is een essentiële impuls voor de verbouwings- en vernieuwingsambities van het museum en de belevingswaarde voor Delftenaren. Wij zijn de familie zeer erkentelijk voor dit ongekend genereuze gebaar. Hiermee kan het museum ook voor toekomstige generaties zijn belangrijke culturele, verbindende, educatieve en economische rol in de stad blijven spelen.'
De gemeente Delft benadert ook nog andere overheden, instellingen, fondsen en particulieren om een bijdrage te leveren aan de verbouwing en vernieuwing van Museum Prinsenhof. De verwachting is dat met een positief besluit in de gemeenteraad en daaropvolgend een concreet ontwerp de kans op aanvullende financiële bijdragen verder toeneemt. 'Wij zijn de familie Vlek buitengewoon dankbaar voor deze prachtige gift', laat burgemeester Marja van Bijstervelt weten.