Coronavirus: Vorige week recordaantal coronaprikken: ruim 1,2 miljoen

REGIO - Het RIVM meldt dinsdag mogelijk het laagste aantal coronabesmettingen sinds september en mensen uit 1987 zijn aan de beurt voor een coronavaccinatie. Dit is het coronanieuws van dinsdag 8 juni.

Vorige week recordaantal coronaprikken: ruim 1,2 miljoen

Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders zijn vorige week gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne in januari. Het RIVM wil het aantal prikken de komende tijd verder opvoeren. Deze week worden naar verwachting bijna 1,5 miljoen mensen ingeënt.

Vorige week meldde het RIVM bijna 900.000 prikken in de zeven dagen ervoor, maar dat cijfer was vertekend omdat nog niet alle vaccinaties uit die week waren geregistreerd. Het RIVM komt nu uit op ongeveer een miljoen prikken in die week, vergelijkbaar met de week daar weer voor.

In totaal zijn nu bijna 11 miljoen prikken gezet. Bijna 7,4 miljoen mensen hebben een eerste prik gehad en ruim 3,4 miljoen ook de tweede prik.

Kamer: voor 1 september helderheid over basismaatregelen corona

De Tweede Kamer wil voor 1 september weten welke basismaatregelen nog nodig zouden zijn als de coronacrisis in de volgende fase komt. De hele Kamer steunde een motie van SGP en D66 die het kabinet oproept deze zomer helderheid te geven, zodat ze er snel over kan debatteren.

Het gaat onder meer om het dragen van mondkapjes, 1,5 meter afstand houden en het veelvuldig testen om de ziekte op te sporen. Het kabinet moet daarover advies aanvragen van ethici en andere deskundigen, vindt de Kamer. Eerder zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge dat hij verwacht dat voor september iedere volwassene die dat wil volledig kan zijn gevaccineerd tegen corona. Hij gaf toen ook aan dat er tegen die tijd perspectief kan zijn om basismaatregelen af te schaffen.

Verder wil de Kamer dat het kabinet samen met het Veiligheidsberaad bekijkt of op terrassen honderd bezoekers kunnen worden toegestaan, in plaats van de huidige vijftig. De Kamer wijst erop dat nu bij horeca-ondernemingen wel is toegestaan dat zij op terrassen en binnen afzonderlijk vijftig stoelen mogen hebben, dus samen honderd. Wat de Kamer betreft, wordt de capaciteit op terrassen snel uitgebreid naar honderd, juist omdat in de buitenlucht minder kans is om het virus over te dragen.

Deel commerciële teststraten verwerkt afval niet goed

Ongeveer een vijfde van de commerciële coronatestlocatie's verwerkt mogelijk besmettelijk afval nog niet op de juiste manier, zo blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Volgens hen gaat het om zes commerciële testlocaties en twee testlocaties van de GGD. In totaal werden in april en mei 61 locaties onderzocht.

De problemen zitten hem vooral in het scheiden van mogelijke besmettelijk afval van het gewone afval. Dat moet volgens de wet gescheiden van normaal afval worden verwerkt. 'Anders kunnen mensen die afval verwerken, denk bijvoorbeeld aan mensen die aan een lopende band afval scheiden, mogelijk besmet raken', legt een woordvoerder van de ILT uit.

De inspectie heeft tot dusverre nog geen boetes opgeleverd. Dat gebeurt pas als er bij herhaaldelijke inspecties geen verbetering is. De laatste inspectie was in januari. Een aantal testlocaties die toen niet op orde waren hebben de zaakjes nu wel goed geregeld, zo zegt de woordvoerder. 'Die locaties voldeden bij het herhaalbezoek wel aan de regels', aldus de woordvoerder.

Een coronateststraat | Foto: ANP

Risiconiveau's in meeste veiligheidsregio's omlaag gehaald

Doordat het aantal coronagevallen gestaag blijft dalen, hebben de meeste veiligheidsregio's het risiconiveau naar beneden bijgesteld. Zes regio's zitten vanaf dinsdag op het op een na laagste niveau: zorgelijk. De regio's Hollands-Midden en Haaglanden vallen niet onder die zes regio's. Daar staat het risiconiveau respectievelijk op ernstig en zeer ernstig.

Bij het bepalen van de risiconiveau's wordt gekeken naar de cijfers tusen 31 mei en 6 juni. De laatste keer dat die cijfers werden bekeken stonden 23 van de 25 veiligheidsregio's nog op het niveau Zeer Ernstig.

Opnieuw minder dan 1500 nieuwe coronagevallen in één dag

Voor de tweede dag op rij zijn in bij het RIVM minder dan 1500 nieuwe coronagevallen gemeld. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend werden in totaal 1465 mensen positief getest. Vorige week dinsdag waren dat er bijna 2500. Ook het wekelijks gemiddelde heeft sinds september niet zo laag gelegen. De afgelopen zeven dagen ontving het RIVM 14.397 meldingen van positieve tests, wat neerkomt op gemiddelde 2057 per dag.

Na Amsterdam (85) hadden Rotterdam en Den Haag de meeste besmettingen (beide 59). Volgens het RIVM worden op maandag en dinsdag vaak minder nieuwe gevallen gemeld dan op andere dagen. Dat komt doordat minder mensen zich in het weekeinde laten testen. De cijfers zullen daarom in de loop van de week waarschijnlijk hoger uitvallen.

Slechts drie nieuwe coronapatiënten opgenomen op intensive cares

De afgelopen 24 uur zijn er slechts drie nieuwe coronapatiënten opgenomen op de Nederlandse intensives cares. Dat is het laagste aantal dat tot nu toe is gemeten sinds het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is begonnen met het delen van de ziekenhuiscijfers. Ook buiten de ic's daalt het aantal coronapatiënten door het land. Zondag lagen er voor het eerst minder dan duizend coronapatiënten in de ziekenhuizen.

In totaal liggen nu 937 patiënten met het coronavirus op een verpleegafdeeling of een intensive care. Dat zijn er 56 minder dan maandag. Op de ic's liggen momenteel 321 patiënten, 22 minder dan maandag. Op de verpleegafdelingen zijn dat er nu 616. De afgelopen 24 uur zijn 49 nieuwe mensen met Covid-19 opgenomen. Tegelijkertijd werden er meer patiënten ontslagen, waardoor het totale aantal patiënten omlaag ging.

Corona-afdeling van een ziekenhuis I Foto ter illustratie: ANP 2020/Rob Engelaar

Mensen uit 1987 aan de beurt voor coronavaccinatie

Mensen uit 1987 kunnen vanaf dinsdag een afspraak maken bij de GGD om gevaccineerd te worden, maakt het RIVM bekend. Ze krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Vanaf donderdag ontvangt deze groep een uitnodigingsbrief voor de vaccinatie per post. In totaal zijn er ruim 223.000 mensen geboren in 1987.

Als mensen een vaccinatie hebben gekregen worden zij zo snel mogelijk van de verzendlijsten gehaald. Dit kan soms langer duren omdat de vaccinatiegegevens nog niet door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn ontvangen. Mensen kunnen daardoor meerdere uitnodigingen ontvangen. Wie al een vaccinatie heeft, bijvoorbeeld als zorgmedewerker, mag de dubbele uitnodiging weggooien.

Seniorenbond wil meer status voor gele boekje

Seniorenbond ANBO roept de Nederlandse regering op om snel te regelen dat het gele inentingsboekje op Europees niveau geldt als vaccinatiebewijs tegen corona. Veel mensen hebben hun coronaprikken erin laten zetten of vragen er speciaal een voor aan, maar de status ervan blijft wat schimmig, ook al staat er in verschillende talen in dat het een internationaal certificaat is en staat het ministerie van VWS erin vermeld.

Lang niet alle ouderen hebben volgens ANBO een smartphone om straks hun prikken met een app te bewijzen of ze kunnen er niet zo goed mee omgaan. Het gele vaccinatieboekje zou een oplossing kunnen zijn om deze zomer toch op reis te kunnen naar het buitenland, zegt ANBO. Er zijn wel diverse mogelijkheden. Duitsland, IJsland, Oostenrijk en Spanje accepteren het boekje wél als vaccinatiebewijs, zegt ANBO.

Lees hier meer vragen en antwoorden over corona en het gele boekje: Het nut van een COVID-stempel in je gele boekje: lees hier hoe het zit

Beluister hieronder het gesprek met Pieter Haasbeek, manager coronabestrijding GGD Hollands Midden, tijdens West Wordt Wakker:

Het gele boekje | Foto: Omroep West

Vier extra meldingen van trombose en laag aantal bloedplaatjes

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe twintig meldingen ontvangen van bloedstolsels (trombose) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een prik met het coronavaccin van AstraZeneca. Het gaat om vier extra meldingen van de zeldzame, gevaarlijke bijwerking ten opzichte van de vorige rapportage van Lareb twee weken geleden. Inmiddels zijn er drie mensen van deze groep overleden, één meer vergeleken met twee weken geleden.

'Het is niet bij al deze meldingen zeker dat het door het vaccin komt, maar er is wel een sterke verdenking dat het hier om deze specifieke ernstige bijwerking gaat', meldt het bijwerkingencentrum. Het gaat om 14 vrouwen en 6 mannen. Hiervan waren er 6 mensen tussen de 20 en 40 jaar, 3 tussen 40 en 60 jaar en 11 personen ouder dan 60 jaar.

Deel opbrengst corona-actie Giro555 naar Suriname

Giro555 gaat een deel van de opbrengst van de inzameling 'Samen in actie tegen corona' besteden aan hulp voor Suriname. Het land is zwaar door corona getroffen en de nood is hoog, zeggen de hulporganisaties die in Giro555 samenwerken.

Via Giro555 krijgt het land zuurstofapparaten, mobiele koelboxen en training voor zorgverleners. Ook komen er in Suriname voorlichtingscampagnes op radio, tv en sociale media om mensen te informeren over het belang en de werking van het vaccineren.

RIVM: coronavaccinatie thuiswonende ouderen is zeer effectief

De vaccinatie tegen corona van thuiswonende 75-plussers is zeer effectief, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze senioren zijn vanaf drie weken na de tweede prik voor 82 procent beschermd tegen besmetting. De bescherming tegen ziekenhuisopname vanaf drie weken na de tweede prik was 94 procent en tegen overlijden door het coronavirus ook 94 procent.

Bij zowel thuiswonende ouderen als verpleeghuisbewoners was, in de eerste acht weken na de start van het vaccinatieprogramma, een forse daling zichtbaar in het aantal positieve coronatesten, ziekenhuisopnames en overlijdens.

Het RIVM trekt die conclusie na een analyse nu er, ruim vier maanden na de start van het vaccinatieprogramma, voldoende gegevens beschikbaar zijn van mobiele, thuiswonende ouderen. Zij worden sinds 26 januari van dit jaar ingeënt met het Pfizer-vaccin.

'Conducteurs bezorgd over agressief gedrag door coronaregels'

Conducteurs en machinisten zijn bezorgd over agressief gedrag van reizigers en de slechte naleving van de coronamaatregelen in de trein. Dat meldt NU.nl op basis van gesprekken die de nieuwswebsite voerde met meerdere conducteurs. Een nieuwe rondgang van vakbond CNV lijkt het beeld te bevestigen.

Ruim de helft van de ondervraagde conducteurs zegt agressie in de trein of op perrons ervaren te hebben. Discussies vinden vooral vaak plaats wanneer reizigers worden aangesproken op het niet naleven van de mondkapjesplicht.

Ook tussen reizigers onderling vinden geregeld discussies plaats over het wel of niet dragen van een mondkapje en het houden van voldoende afstand. Bijna driekwart van de ondervraagde conducteurs geeft aan dat reizigers er vaak geen begrip voor hebben dat er niet altijd afstand kan worden gehouden.

Een woordvoerder van de NS erkent dat reizigers vaker agressief worden naarmate de maatregelen langer duren. Voor een deel komt dat volgens het bedrijf door het handhaven van de maatregelen. 'Dat kan inderdaad wel eens voor confrontaties zorgen', aldus de woordvoerder.

Corona leidt tot meer meldingen van overlast

De coronapandemie heeft in 2020 geleid tot meer overlast door jongeren en geluidsoverlast in Den Haag. Daardoor moest de politie vaker in actie komen. Ook zette vorig jaar het 'algemeen ongenoegen door'. Dat uitte zich onder meer in meer (in totaal 1719) en 'extremere' demonstraties. Dit 'uitzonderlijke jaar' vroeg daarom veel van onder meer politie en justitie, zegt burgemeester Jan van Zanen in een terugblik.

Volgens de Haagse burgemeester had de coronapandemie direct en indirect effecten op de criminaliteit. Delicten als woninginbraak namen af – omdat mensen meer thuiswerkten – terwijl cybercriminaliteit juist toenam, schrijft Van Zanen in de 'veiligheidskaart 2020'.

LEES OOK: Corona leidt tot meer meldingen van overlast, 2020 vraagt veel van de politie

Licht aan einde van coronatunnel komt steeds dichterbij

De coronagolf is bijna verleden tijd. Het aantal positieve tests blijft dalen, dankzij vaccinaties en het warmere weer. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 15.000 mensen positief getest. Dat zou het laagste weekcijfer sinds september zijn.

Het exacte aantal komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eind april kreeg het instituut in zeven dagen tijd meer dan 55.000 meldingen. Eind mei was dat aantal gedaald naar net boven de 20.000.

In de zes dagen na de laatste update zijn 12.958 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gemiddeld zijn dat er 2160 per dag. Daarmee zou het weekcijfer rond de 15.000 kunnen uitkomen. Dat zou bijna 27 procent minder zijn dan vorige week.

Ziekenhuizen onderzoeken effect derde prik bij kwetsbare patiënt

Ziekenhuizen zien af en toe dat coronapatiënten met een zwakke afweer worden opgenomen, terwijl ze volledig gevaccineerd zijn. Daarom onderzoeken ze of kwetsbare patiënten meer prikken nodig hebben om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus. Dat schrijft het AD.

Meerdere ziekenhuizen constateren volgens de krant dat mensen ook na twee vaccinaties soms zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen. Met twee prikken zijn zij nog onvoldoende beschermd tegen het virus. 'Maar dat zijn geen mensen die verder kerngezond zijn’, zegt Bram Goorhuis, coördinator van de corona-afdelingen van Amsterdam UMC en internist. Het gaat om mensen met een zwakke afweer, bijvoorbeeld doordat ze al een bepaalde ziekte hebben of doordat ze medicijnen gebruiken die het afweersysteem beïnvloeden.

Artsen en wetenschappers onderzoeken nu of deze patiënten meer dan twee prikken nodig hebben. 'Het liefst willen we ook die patiënten goed beschermen. Het kan werken als we meer prikken aanbieden’, zegt Goorhuis. In Frankrijk werd al eerder hiertoe besloten. Kwetsbare patiënten krijgen daar na vier weken een derde inenting.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.

Meer over dit onderwerp:
CORONAVIRUS
Deel dit artikel: