Corona leidt tot meer meldingen van overlast, 2020 vraagt veel van de politie

Files richting het strand van Scheveningen.
Files richting het strand van Scheveningen. © Regio15
DEN HAAG - De coronapandemie heeft in 2020 geleid tot meer overlast door jongeren en geluidsoverlast in Den Haag. Daardoor moest de politie vaker in actie komen. Ook zette vorig jaar het 'algemeen ongenoegen door'. Dat uitte zich onder meer in meer (in totaal 1719) en 'extremere' demonstraties. Dit 'uitzonderlijke jaar' vroeg daarom veel van onder meer politie en justitie, zegt burgemeester Jan van Zanen in een terugblik.
Volgens de Haagse burgemeester had de coronapandemie direct en indirect effecten op de criminaliteit. Delicten als woninginbraak namen af – omdat mensen meer thuiswerkten – terwijl cybercriminaliteit juist toenam, schrijft Van Zanen in de 'veiligheidskaart 2020'.
Maar corona was niet het enige. Ook andere zaken vroegen veel van onder meer de politie. Zoals de ongeregeldheden in de Schilderswijk en Duindorp en het grote aantal bezoekers aan de binnenstad en de kuststrook.

Aantal misdrijven bleef gelijk

Toch, stelt hij, ging er op het gebied van openbare orde en veiligheid ook veel goed. Het totale aantal geregistreerde misdrijven bleef bijvoorbeeld in 2020 stabiel ten opzichte van 2019. Het aantal straatroven, inbraken en overvallen nam zelfs flink af. 'Het is zeer waarschijnlijk dat de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen daar een bijdrage aan hebben geleverd', zegt de burgemeester. Wel nam het aantal bedreigingen toe.
De categorie 'veelvoorkomende criminaliteit' toont een wat wisselender beeld. Zakkenrollerij, winkeldiefstal en inbraak uit bedrijven en instellingen laten een dalende lijn zien. Maar die hangen vaak samen met bezoek aan winkels of horeca. En dat was dus lastig of onmogelijk in 2020. Staat tegenover dat er vaker spullen uit een auto werden gestolen. En er was dus een forse toename van cybercrime. Het aantal registraties daarvan verdubbelde in 2020 naar 246.

Wel meer overlast

Hoewel het aantal geregistreerde misdrijven in 2020 dus redelijk stabiel bleef, nam het aantal meldingen van overlast toe. Dat komt waarschijnlijk door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen, denkt de burgemeester. De meldingen van overlast kwamen binnen uit de stadsdelen Centrum, Laak en - in mindere mate – Escamp. Die drie liggen boven het gemeentelijk gemiddelde. Verder nam ook het aantal klachten uit Scheveningen flink toe.
Tegelijk signaleert Van Zanen wel een ander in zijn ogen 'opvallend' fenomeen. 'Ondanks het feit dat bewoners noodgedwongen meer thuis werken en thuis zijn, is het aantal registraties van burenruzie in 2020 afgenomen.'