Ontwikkelaar Legoland: 'Gemeente Den Haag wist van beperking draagkracht kelderdek'

Legoland op de Scheveningse boulevard
Legoland op de Scheveningse boulevard © Omroep West
DEN HAAG - Het kelderdek van attractiepark Legoland Discovery op de Scheveningse boulevard is veilig en kan gebruikt worden waarvoor het bedoeld is. Het kelderdek van de indoorattractie is weliswaar iets minder draagkrachtig opgeleverd dan was afgesproken, maar de gemeente kent de beperking ervan. Dat zegt Gerad Schoenaker van SENS real estate, de ontwikkelaar die Legoland heeft ontwikkeld en gebouwd. Legoland Discovery is gevestigd in deze kelderbak onder de Scheveningse boulevard.
De reactie van Schoenaker is anders dan de lezing van de gemeente Den Haag. Die heeft de ontwikkelaar aansprakelijk gesteld voor het zwakkere dak ter hoogte van de plek waar nu een metershoge giraffe staat. Daardoor kan de boulevard rondom Legoland niet optimaal gebruikt worden, omdat de draagkracht van het kelderdek te laag is voor grote vrachtwagens en hijskranen. Dit zware materieel wordt ingezet om te laden en lossen en voor de op- en afbouw van strandtenten.
Volgens wethouder Anne Mulder (VVD) is bijna drie miljoen euro extra nodig om het probleem op te lossen en de boulevard zes meter te verbreden richting het strand. Zware vrachtwagens kunnen dan terecht op het verbrede stuk. De gemeente stelt SENS aansprakelijk voor deze extra kosten. Omdat de gesprekken nog lopen en Mulder niet wil dat de werkzaamheden verder vertragen, vraagt hij de gemeenteraad om dit geld alvast vrij te maken. Donderdag moet de raad daarover beslissen.

Beoogd gebruik

'Voorop gesteld, het dek staat niet op instorten', zegt Schoenaker van SENS in een reactie. 'Het kelderdek voldoet aan het beoogd gebruik. Alle veiligheidsdiensten en bevoorradingstrucks kunnen erover rijden en erop staan. Het is wel zo dat we een iets zwaardere verkeersklasse hadden afgesproken dan dat het is geworden, maar dat zit het beoogd gebruik dus niet in de weg.'
Bovendien, zo stelt hij, is de gemeente sinds de eerste initiatieven in 2013 op tafel kwamen, intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het plan Legoland. De exacte plek en de omvang van de kelderbak in verband met het langsrijden van exceptioneel zwaar verkeer waren dus bekend.

Zwaar transport

Schoenaker: 'Het was altijd al de bedoeling dat het echte zware transport dat de boulevard op moet, naast de kelderbak over de boulevard zou rijden. Daarom is de kelderbak kleiner gebleven dan Legoland eigenlijk wilde en is er tussen de rand van de kelderbak en de rand van de boulevard destijds ongeveer twaalf meter vrijgehouden.'
Ook waren de uitgangspunten van Legoland bekend. Schoenaker: 'Het was vanaf het begin duidelijk dat het voor Legoland een heel belangrijk uitgangspunt was dat er zo min mogelijk kolommen in de kelderbak terecht kwamen.' Kolommen zijn betonnen palen die het dek erboven dragen. 'Als alle kolommen erin zouden komen, dan zou Legoland hun concept 'Discovery Center' niet kwijt kunnen en zou dit de exploitatie in de weg zitten.' Daarom is er een tussenoplossing gekomen met minder kolommen, zegt Schoenaker. 'Dat weet de gemeente, want deze oplossing is samen met de gemeente ontwikkeld.'

In gebreke gesteld

Daar denkt de gemeente anders over. In een brief aan de gemeenteraad schreef wethouder Mulder in februari van dit jaar dat 'de veiligheid van het kelderdek niet is gewaarborgd' en dat de ontwikkelaar SENS in gebreke is gesteld. 'SENS wordt aansprakelijk gehouden voor alle kosten en schades die zijn ontstaan', schreef Mulder.
En een paar maanden later presenteerde hij in een brief aan de gemeenteraad zijn oplossing voor het probleem: het verbreden van de boulevard. 'Zonder volledig herstel van het kelderdek ontstaat er krapte in het profiel van de boulevard, doordat het gebruik boven de kelder moet worden beperkt', schreef hij half mei.

Veiligheid

En dat komt de veiligheid niet ten goede. Mulder in zijn brief: 'Zo een smalle boulevard komt in de huidige situatie nergens voor en voldoet niet aan de eisen op het gebied van veiligheid (hulpdiensten, crowdcontrol) en functionaliteit (laden en lossen, op- en afbouw strandpaviljoens). Daarnaast voldoet het ontwerp dan niet meer aan een van de belangrijkste doelstellingen van het originele project om de boulevard uitnodigend, gastvrij en comfortabel te maken, waarmee het originele budget (van 28 miljoen euro, red.) een desinvestering wordt.' Daarom stelt hij een verbreding voor van de boulevard met zes meter.
SENS is formeel niet bekend met de verbredingsactie van de gemeente en de genoemde extra kosten, zegt Schoenaker. Hij vermoedt dat de gemeente het kelderdek erbij haalt om een oude wens erdoor te krijgen. 'Het breder maken van de boulevard is altijd al de bedoeling geweest van de gemeente', zegt hij. 'Vorige zomer bleek door de enorme drukte des te meer dat de boulevard bij museum Beelden aan Zee een flessenhals is. Dat is het smalste deel van de boulevard.' Door de draagkracht van het kelderdek erbij te halen, gebruikt de gemeente een oneigenlijk argument om de boulevard te verbreden, stelt Schoenaker.

Werkbare oplossing

Hij benadrukt dat de gemeente en SENS ondanks de verschillen van inzicht in goed gesprek met elkaar zijn. 'We zijn gewoon on speaking terms, verlenen alle medewerking en we hopen op korte termijn tot een werkbare oplossing te komen die past bij het beoogd gebruik.'