Toch geen uitbreiding van aantal Haagse strandtenten dat in de winter open mag

DEN HAAG - Het aantal strandtenten dat ook in de winter de deuren voor bezoekers mag openen, wordt toch niet uitgebreid. Een kleine meerderheid in de gemeenteraad verwierp donderdagavond het voorstel van wethouder Anne Mulder hiertoe. Ook coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA keerden zich tegen het plan.

Wel mag het beachstadion in de winter worden gebruikt en mogen er het hele jaar twee reddingsposten (een op het Noorderstrand, een op het Zuiderstrand) in gebruik blijven.

Mulder lanceerde in mei het plan om het aantal strandtenten dat het hele jaar open mag blijven uit te breiden van zeven naar dertien. Hij wilde zo het strand ook in de winter aantrekkelijker maken voor bezoekers en de werkgelegenheid stimuleren. 'Badplaatsen vier seizoenen lang aantrekkelijk maken is een ontwikkeling die we ook bij andere badplaatsen in Nederland zien. Het is daarom van belang om onze concurrentiepositie ten opzichte van deze andere badplaatsen te versterken,' aldus de wethouder in zijn voorstel.

Rekening houden met natuur

Wel wilde hij in zijn plan ook rekening houden met de natuur. Daarom zouden alleen de paviljoens die dichtbij bebouwing liggen een vergunning kunnen krijgen. Het zou daarbij gaan om drie nog aan te wijzen strandtenten ter hoogte van Scheveningen Dorp/de Morales Boulevard, twee op het strand bij Kijkduin en een op het strand ter hoogte van het Zuidelijke Havenhoofd.

Maar de gemeenteraad bleek vandaag compleet verdeeld over het plan en over de verschillende onderdelen daarvan. En de scheidslijnen liepen daarbij ook dwars door de coalitie. D66, GroenLinks en PvdA bleken er grote moeite mee te hebben. Net als bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren en Haagse Stadspartij vinden die dat er in de plannen te weinig aandacht was voor de belangen van bewoners. Ook zou de natuur onder de uitbreiding kunnen lijden.

Meer toerisme

Coalitiegenoten VVD en CDA, veelal aangevuld met Hart voor Den Haag en PVV wezen vooral op de voordelen van het plan. Het zou kunnen leiden tot meer toerisme en dus meer werkgelegenheid. Die partijen deden dan ook voorstellen om het aantal strandtenten dat in de winter open mag zijn, juist uit te breiden. Maar die haalden het niet.

Diverse partijen kwamen met een groot aantal voorstellen om de plannen van Mulder aan te passen. Sommige daarvan zou ertoe leiden dat minder strandtenten open mogen blijven in de winter; andere juist tot uitbreiding van het aantal. Maar geen van die plannen haalde het. Uiteindelijk stemden alleen VVD, CDA, Hart voor Den Haag en PVV voor het plan van Mulder zelf. Wel zorgde een ingreep van D66-fractieleider Dennis Groenewold ervoor dat het beachstadion en de reddingsposten wel open mogen in de winter.

'Stille strand blijft stil'

De partijen die tegen de uitbreiding waren, zijn verheugd. 'Wij zijn blij dat rekening wordt gehouden met de natuur en dat die in de winter wordt ontzien', aldus Robert Barker van de Partij voor de Dieren. 'Het stille strand blijft in de winter stil.'

De VVD is juist teleurgesteld. Naast het toestaan van zes vergunningen, verdeeld over de 75 strandtenten, had die partij ook graag een aanvulling van twee paviljoens op het zwarte pad gezien. 'Juist nu de coronabeperkingen hun einde naderen, zou dit een welkome impuls zijn voor de Haagse en Scheveningse economie', zegt raadslid Judith Oudshoorn. Dat de uitbreiding nu niet doorgaat, noemt zij 'heel zuur' en wijst voor naar D66 als partij die een blokkade opwierp.

Deel dit artikel: