Lerarentekort in Den Haag blijft onverminderd groot: 'Kwetsbare situatie'

Een basisschoollerares in de klas
Een basisschoollerares in de klas © ANP
DEN HAAG - Het lerarentekort in het basisonderwijs in Den Haag is nog steeds enorm. En die situatie zal nog wel even aanhouden. De Haagse scholen komen bijna vijfhonderd leerkrachten tekort. Daarmee is het tekort weer gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit een brief van wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs) over de stand van zaken rond de aanpak van het lerarentekort in de stad.
Bijna alle reguliere basisscholen (96 procent) deelden voor het onderzoek hun cijfers over vacatures met de gemeente. Daaruit blijkt ook dat de verschillen tussen de stadsdelen groot zijn. Vooral in Laak, Escamp en Scheveningen zijn de tekorten relatief groot. Bovendien zijn er in het het speciaal onderwijs tekorten, maar die cijfers zijn iets gedaald in vergelijking met een jaar eerder.
In grote steden is het tekort al jarenlang enorm. 'Ik vrees dat de uiterst kwetsbare situatie rond de personeelstekorten vermoedelijk nog aanhouden', schrijft wethouder Bredemeijer. 'We zullen er rekening mee moeten houden dat deze situatie aanhoudt, aangezien het lerarentekort een uitdaging van de lange adem is.' De prognoses laten dat ook zien: in 2025 stijgt het tekort naar verwachting nog eens met zo'n 80 leraren.

Schoolbesturen hebben moeite lerarentekort op te vangen

Om de tekorten op te vangen, worden door schoolbesturen vaak interne krachten ingezet, of ze maken gebruik van 'niet-structurele', tijdelijke oplossingen. 'Deze oplossingen trekken een zware wissel op de schoolorganisaties', zegt de onderwijswethouder die de situatie 'zorgelijk' noemt. Ook zegt de wethouder dat corona het alleen maar zwaarder heeft gemaakt voor schoolbesturen. 'Veel schoolleiders zijn dagelijks met crisismanagement bezig.'
De wethouder wil intensief samenwerken met de Haagse schoolbesturen. 'We overleggen veel en blijven veel energie steken in de aanpak.' Ook is er overleg met andere grote steden waar het tekort net zo goed groot is. Het gaat dan om Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere.

Onderzoek naar grote verschillen in stadsdelen

Nog voor het zomerreces van de gemeenteraad presenteert het college een nieuwe update over het plan van aanpak. Ook is er een onderzoek gestart om te kijken waar de grote verschillen in lerarentekort in verschillende stadsdelen vandaan komen.