Haagse wethouder over bijbaan: ‘Mijn intuïtie heeft mij in de steek gelaten’

Liesbeth van Tongeren.
Liesbeth van Tongeren. © Omroep West
DEN HAAG - Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid, GroenLinks) van Den Haag heeft niet aan zien komen dat er vanuit de gemeenteraad en de stad ‘stevige’ kritiek zou komen op haar bijbaan bij Energie Beheer Nederland (EBN). ‘Mijn intuïtie heeft mij wellicht in de steek gelaten.’ Toch is ze vooralsnog niet van plan om van haar betaalde nevenfunctie af te zien. Ze laat eerst een integriteitstoets uitvoeren. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil hier niet op wachten en kondigde een motie van wantrouwen aan.
Wethouder Van Tongeren is onder vuur komen te liggen, omdat ze wil toetreden tot de raad van commissarissen van EBN. Dat is een staatsbedrijf dat zich onder meer bezighoudt met de winning van aardgas. Op de website van EBN staat dat het bedrijf de winning van aardgas ondersteunt 'zolang er nationale vraag naar is'. Maar volgens vrijwel de gehele oppositie kunnen de functie van wethouder en die van commissaris bij EBN niet samen, omdat de schijn van belangenverstrengeling gewekt wordt. De partijen willen dat Van Tongeren kiest tussen het wethouderschap of een commissariaat bij EBN.
Burgemeester Jan van Zanen ziet voorlopig geen problemen. 'Het is een persoonlijke nevenfunctie en geen ambtsgebonden nevenfunctie. Daarom hoeven wij er als college geen besluit over te nemen', zei Van Zanen. 'Maar ze heeft het bij ons gemeld en we hebben er over gesproken. Het is volstrekt integer tot stand gekomen.'

'Tast haar geloofwaardigheid aan'

Volgens Van Zanen is er gekeken of er een directe, financiële relatie is tussen Den Haag en EBN en of er een 'juridisch besluitvormende afhankelijkheid' bestaat. 'Dat is niet het geval', stelde Van Zanen. Maar mocht dat in de toekomst wel zo blijken te zijn, dan neemt wethouder Anne Mulder taken van Van Tongeren over.
'Een wethouder die de stad van het gas af wil halen, kan niet tegelijk een bijbaan hebben bij een gasbedrijf', zei Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Volgens de SP'er Lesley Arp raakt de bijbaan de portefeuille van de wethouder in de kern. 'Dat tast haar geloofwaardigheid aan', zei Arp. PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis wees erop dat veel mensen zich zorgen maken over hun energierekening. 'Omdat mevrouw Van Tongeren een energietransitie wil', zei hij. 'En nu vindt rupsje-nooit-genoeg tienduizend euro in de maand niet genoeg en probeert nog twintigduizend euro per jaar bij te graaien.' Bovendien vinden partijen het vreemd dat de wethouder tijd over heeft voor een bijbaan.

Stevige reacties

Wethouder Van Tongeren toonde zich verrast over de reacties. 'Ik heb van tevoren niet goed ingeschat hoe diep en breed de kritiek zou zijn', zei de wethouder. 'Deze stevige reacties en vragen zijn voor mij aanleiding om een toets te laten uitvoeren naar de verenigbaarheid van deze twee functies. Dus voor ik een volgende stap zet, doe ik eerst een toets om te kijken of dit klopt met de gedragsregels die onlangs door de raad zijn vastgesteld. Dit advies zal voor mij richtinggevend zijn.' Van Tongeren zegt op deze manier het vertrouwen te willen herstellen. 'Mijn grootste prioriteit is Den Haag en de groene zaak', zei ze.
GroenLinks en coalitiegenoot D66 steunen de wethouder. 'We moeten er juist trots op zijn dat als je als wethouder vanwege je kennis en kunde door de minister gevraagd wordt voor deze functie', zei D66-fractievoorzitter Dennis Groenewold. 'Ik ken deze wethouder als een integer persoon.'

Motie van wantrouwen

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is niet overtuigd en heeft aangekondigd volgende week tijdens een raadsvergadering een motie van wantrouwen tegen de wethouder in te dienen.