Haagse VVD wil meer garages, anders geen steun voor parkeerplannen wethouder

Parkeergarage in Den Haag | Foto ter illustratie: ANP
Parkeergarage in Den Haag | Foto ter illustratie: ANP
DEN HAAG - De Haagse wethouder Robert van Asten (D66) moet met een goed onderbouwd voorstel komen voor de bouw van veel meer parkeergarages in de vooral drukbevolkte wijken in de stad. Doet hij dat niet, dan stemt coalitiepartij VVD niet in met zijn nieuwe parkeerplannen. Dat bleek donderdag tijdens een vergadering over de voorstellen van Van Asten voor het parkeren in de toekomst.
Een harde eis van de liberalen in de raad is dat de wethouder niet alleen het parkeren beperkt, maar ook met alternatieven komt. Volgens raadslid Det Regts is dat ook vastgelegd in het coalitieakkoord van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA. Daarin staat letterlijk: 'Om te zorgen dat bewoners met een vergunning ook daadwerkelijk een parkeerplek hebben in hun gebied, wordt in het uiterste geval een limiet ingesteld aan het totaal uit te geven nieuwe vergunningen. Of, als het wenselijk is om, in een buurt met een hoge parkeerdruk, een parkeergarage aan te leggen waar bewoners tegen een kostendekkend tarief op de exploitatie kunnen staan.'
Van Asten maakte eind mei bekend dat het stadsbestuur de uitgifte van het aantal parkeervergunningen wil beperken. In wijken waar een groot parkeerprobleem is, wordt het voor bewoners lastiger om voor de tweede auto een parkeervergunning te krijgen. Voor een derde en volgende auto geeft de gemeente in die wijken helemaal geen vergunningen meer uit. Dat staat in een 'parkeerstrategie' met een flink aantal maatregelen. Die zijn noodzakelijk omdat volgens Van Asten in de openbare ruimte op veel plekken er geen extra auto's meer bij passen.

'Cherrypicken in coalitieakkoord'

Regts wijst erop dat Van Asten nu wel met voorstellen komt om grenzen te stellen aan het aantal vergunningen, maar niet voor de bouw van garages. Ze noemt dat ‘cherrypicken’ in het coalitieakkoord. Onacceptabel, vindt zij. 'Wij willen daarom wat horen wat hij aan parkeergarages gaat doen. Waar, wanneer en hoe hij die gaat betalen. Nu heb ik nog niet eens een begin van een plan gezien.' Het liefst ziet de VVD dat de gemeente die garages bouwt en exploiteert, zodat de kosten voor de gebruikers ook niet te hoog kunnen worden.
Volgens het raadslid is zo’n plan ook 'essentieel' voor de VVD om in te stemmen met het voorstel van Van Asten. 'Het kan niet zo zijn dat hij parkeerplekken gaat weghalen en de burger met lege handen laat staan', zegt zij in een toelichting op haar bijdrage in het debat.

Coalitiepartijen verrast

Andere coalitiepartijen als GroenLinks en D66 lieten donderdag weten verrast te zijn door de opstelling van de VVD. D66-raadslid Marieke van Doorn wees erop dat veel garages nu niet optimaal worden benut en vaak leegstaan. Bovendien is het volgens haar discutabel of de gemeente die garages moet bouwen. 'Als ik morgen een paard koop om me te verplaatsen, dan kijk ik ook niet naar de gemeente om ‘m te stallen.'
Maarten De Vuyst (GroenLinks) stelt in een reactie dat het idee van de VVD nog niet zo makkelijk is gerealiseerd. Het kost veel geld om garages te bouwen en ze zijn duur. 'Dus het is een beetje raar om dit als voorwaarde te stellen om in te stemmen met de plannen.'

Debat gestaakt vanwege stroomstoring

Het debat over parkeren kon niet worden afgemaakt vanwege de stroomstoring in het centrum van Den Haag. Begin juli wordt het voortgezet. Dan moet ook duidelijk worden hoe andere partijen over de plannen van Van Asten denken. En dan gaat ook de wethouder zelf reageren.
Een voorstel van Hart voor Den Haag om de parkeerproblemen in Rustenburg-Oostbroek aan te pakken, kreeg niet veel steun. Dit onder meer omdat die partij wil dat er op stukjes groen en een basketbalveld parkeerplekken komen.