Geluidhinder moet omlaag: van stiller asfalt tot geluidsschermen

Rijksweg A4, foto ter illustratie
Rijksweg A4, foto ter illustratie © John van der Tol
REGIO - Het Rijk gaat maatregelen nemen om de geluidoverlast door wegen in Zuid-Holland te verminderen. Dat staat in een actieplan dat het kabinet vrijdag heeft vastgesteld.
In provincie zijn in totaal 19.000 woningen die geluidhinder ondervinden van rijkswegen. Voor het grootste deel van die huizen komen er nu maatregelen om die overlast te verminderen. Zo wordt er bijvoorbeeld stiller asfalt neergelegd, komen er geluidschermen of wordt er een gevelisolatieonderzoek uitgevoerd.
Vooral in Rotterdam, Wassenaar en Delft komen woningen in aanmerking voor de maatregelen. Daar komt het gemiddelde geluidniveau per jaar vaker boven de grens van 65 decibel. De maatregelen per woning zien te zien op de geluidmaatregelkaart van Rijkswaterstaat. Tot 18 augustus kunnen belanghebbenden nog in beroep gaan bij de Raad van State.