Hoge woontorens in Gouda tegen buurtwensen in: 'We hebben geworsteld'

Een impressie van het oorspronkelijke plan; nu worden de torens iets lager
Een impressie van het oorspronkelijke plan; nu worden de torens iets lager
GOUDA - Het was 'lastig', aldus de PvdA. 'We hebben geworsteld', zeiden CDA en ChristenUnie. Maar uiteindelijk gaf een meerderheid van de Goudse gemeenteraad zijn fiat aan de bouw van drie woontorens aan de Ridder van Catsweg. De torens worden iets lager dan aanvankelijk gepland. De woningnood won het van de zorgen van de omwonenden, die in hoger beroep gaan bij de Raad van State.
Door het besluit komen op de Van Loon-locatie (naar de gelijknamige garage die er meer dan veertig jaar huisde) 172 appartementen, waarvan de helft sociale woningen en middenbouw. Dat zijn er 24 minder dan in het oorspronkelijke plan, als handreiking aan de raadsleden die het plan te groot vonden, meldt mediapartner Gouwestad.
Impressie van het oorspronkelijke plan
Impressie van het oorspronkelijke plan
Voor de honderden protesten van buurtgenoten is dat nog niet genoeg. Ze zijn niet tegen woningbouw, maar tegen dit 'megalomane' plan (van aanvankelijk 196 woningen) in de al dichtbebouwde buurt Plaswijck. Ze vrezen nog meer parkeerdruk en verkeersbewegingen, en verlies aan privacy en bezonning.

'Past niet op postzegel'

Bij het debat van afgelopen maandag vonden ze meerdere partijen aan hun zijde. Kevin de Jonge (VVD): 'Onder het mom van bouwen de omgeving onevenredig zwaar belasten is niet de bedoeling.' Hij vindt dat 'deze ontwikkeling niet past op een postzegel'. Dat vinden ook Harold Hooglander (SGP) en Jan de Koning (GBG).
Hooglander probeerde tevergeefs wethouder Rogier Tetteroo (PvdA, bouwen) zijn plan in te laten trekken. 'Dan zijn we in het meest ongunstige scenario vijf jaar verder', aldus Tetteroo. Het SGP-amendement om de bouwhoogte tot 25 meter terug te brengen (nu 32), haalde het ook niet.
Ridder van Catsweg 689 'Van Loon locatie'
Ridder van Catsweg 689 'Van Loon locatie'

Hoogbouw volgens regels

Partijen als ChristenUnie (CU), GroenLinks en D66 betoogden dat hoogbouw volgens de eigen raadsregels 25 tot 35 meter mag zijn. Dat bestreed niemand, maar zoals Jan de Koning zei: 'Je houdt rekening met de omgeving, die blijft bepalend. Je hóéft geen 35 meter de hoogte in, het mag ook 25 zijn.'
Tim Geluk van GroenLinks wees op de al bestaande seniorenflat, die op zijn hoogste punt 29 meter is. Hij is net als andere voorstanders van het plan tevreden met de toegezegde klankbordgroep. Daarin mogen omwonenden en ondernemers meepraten over verkeersveiligheid en parkeren. Want die zorgen worden serieus genomen.

Woningnood leningen doorslaggevend

Uiteindelijk gaf voor partijen als PvdA, D66, GL, CDA en CU de bestrijding van de Goudse woningnood de doorslag. Daarbij speelde mee dat de helft van de 172 woningen in de sociale huur en middenhuur valt.
Maar zoals omwonenden in een brandbrief aan de raad al schreven: 'Als die nood straks voorbij is, zitten wij levenslang met deze situatie.' Nu de politiek heeft gesproken, gaan ze in beroep bij de Raad van State.

LEES OOK: