Gebruikers Amare weigeren cultuurpaleis in ontvangst te nemen

Impressie Amare
Impressie Amare © Zuiderstrandtheater / Amare
DEN HAAG - De toekomstige gebruikers van cultuurpaleis Amare zijn niet akkoord gegaan met de oplevering van het nieuwe cultuurpaleis in het hart van Den Haag. De gemeente heeft daarom zelf ook het gebouw nog niet aanvaard. Dat schrijven wethouder Anne Mulder en Robert van Asten aan de gemeenteraad. Officieel zou het nieuwe culturele hart voor Den Haag op uiterlijk 1 juli van dit jaar, vandaag dus, door bouwer Cadanz aan de gemeente worden opgeleverd. Maar de gebruikers ervan weigeren het dus vooralsnog in ontvangst te nemen.
Over wat precies de reden is voor de instellingen, zoals het Zuiderstrandtheater, het Koninklijk Conservatorium en het Residentie Orkest, om niet akkoord te gaan met de oplevering, willen de wethouders niets kwijt. Onder meer om de 'contractuele positie van de gemeente niet te schaden'. Ook moet de gemeente zelf nog een oordeel vellen over de redenen van de gebruikers om de oplevering te weigeren.
Ingewijden melden dat de oplevering van Amare tot spanningen heeft geleid tussen de gemeente en de gebruikers. De gemeente wilde de oplevering doordrukken en vasthouden aan 1 juli. Zo zouden politieke problemen in de gemeenteraad kunnen worden voorkomen. De gebruikers hebben er steeds op gewezen dat het complex nog lang niet klaar is en dat 1 juli ook een vrijwel onmogelijke datum zal zijn. Volgens de bronnen gaat het om een groot aantal punten die nog niet in orde zijn, rond de 8000. Verder is er nog een discussie over de veiligheid van Amare, melden ze.

Toets of het voldoet aan de eisen

Volgens de woordvoerder van wethouder Mulder is de gemeente op dit moment nog bezig om te toetsen of het gebouw voldoet aan het programma van eisen en 'of de restpunten die door de gebruikers naar voren zijn gebracht het gebruik van het gebouw in de weg staan'.
Duidelijk is wel dat Amare rond de 1200 ruimtes kent. Bij het opleveren van een dergelijk groot gebouw zijn er meestal 'restpunten' die nog moeten worden opgelost. De grote vraag is echter nu of het daarbij gaat om een paar plinten die nog moeten worden bevestigd of grote, structurele, problemen.

Geen 1 juli, dan een boete

Eerder dit jaar maakten beide wethouders klip en klaar duidelijk dat als Amare niet op 1 juli van dit jaar zou worden opgeleverd de bouwer een boete zou moeten betalen. 'De boeteclausule, die ingaat op 1 juli 2021, maakt nog steeds onderdeel uit van de contractuele afspraken en vormt dus een belangrijke stok achter de deur dat de oplevering niet later wordt dan 1 juli 2021', schreven Mulder en Van Asten nog op 10 april aan de gemeenteraad.
De opleverdatum werd al een paar keer uitgesteld, omdat aannemer Cadanz niet op tijd klaar was. In eerste instantie was het de bedoeling dat het nieuwe, 223,3 miljoen euro kostende cultuurpaleis in het centrum van de stad op 4 januari van dit jaar aan de gemeente zou worden overgedragen. Maar het lukte de bouwer niet om alles op tijd af te hebben. Daarom verschoof de opleverdatum naar 3 mei. Maar ook deze datum bleek te optimistisch, omdat systemen nog getest moesten worden.

Ingewikkeld proces

De oplevering van het nieuwe gebouw is een ingewikkeld proces, melden de wethouders aan de raad. Bouwer Cadanz levert het op aan de gemeente, die levert het op aan de hoofdhuurder. Dat is Stichting Dans- en Muziekcentrum (DMC). Die levert het op zijn beurt weer op aan de hoofdgebruikers: het Nederlands Dans Theater (NDT), Residentie Orkest (RO) en Koninklijk Conservatorium (KC).
De goedkeuring van het gebouw vindt in precies de omgekeerde volgorde plaats. Op 30 juni aan het einde van de middag kreeg de gemeente een bericht namens die instellingen. 'Daarin geeft DMC te kennen niet akkoord te gaan met oplevering van Amare aan haar door de gemeente. Tevens maakt DMC melding van het feit dat NDT, RO en KC evenmin akkoord gaan met oplevering door DMC aan hen', aldus de wethouders.