Veel hogere boete voor afval dumpen in Den Haag

© Omroep West
DEN HAAG - Den Haag verhoogt de boete voor het dumpen van afval flink. Wie vuilniszakken naast de ondergrondse afvalcontainers zet riskeert een boete van 200 euro. Dat was tot nu toe 126 euro voor de eerste overtreding en 160 voor de tweede. Ook komt er een proef met cameratoezicht bij 'afvalhotspots' en overweegt het college om op zondag afvalzakken die naast containers zijn gezet weg te halen. Het moet de Haagse straten schoner houden.
In Den Haag groeit de ergernis over het afval op straat. Bewoners schreeuwen om maatregelen en de politiek voert de druk op wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) op om de straten schoner te krijgen en te houden. Bredemeijer ziet zelf ook dat het op sommige momenten de spuigaten uitloopt. 'Met name op maandagochtend zien we dat het afval in wijken als Transvaal, Moerwijk en Laakkwartier hand over hand toeneemt', erkent hij. 'Meeuwen trekken de zakken open waardoor het vuilnis overal op straat belandt. Je moet 's ochtends met de kinderen naar school kunnen zonder dat je over een afvalberg heen moet stappen. Daar schrik ik echt van en ik trek het me aan.'
Daarom wil Bredemeijer extra maatregelen nemen om het afvalprobleem op te lossen. De wethouder verhoogt onder andere de boete voor het bijplaatsen van vuilnis naast de container naar 200 euro. Het gaat daarbij niet om een boete voor iemand die op heterdaad betrapt wordt – die boete is landelijk bepaald en vastgesteld op 95 euro – maar om een gemeentelijke bekeuring waarbij de opruimkosten op afvaldumpers wordt verhaald. De gemeente doorzoekt in dat geval verkeerd aangeboden vuilniszakken op adresgegevens en probeert zo de dader te vinden.

Signaal afgeven

'We willen met de verhoging van de boete het signaal afgeven dat we er echt klaar mee zijn', zegt Bredemeijer. 'Bewoners zijn de dupe van de vervuilers. Daarnaast komt het principe van 'de vervuiler betaalt' beter uit de verf als de kosten van het opruimen meer ten laste komen van de vervuiler en minder ten laste van de gemeenschap.' Gemiddeld worden er 3500 keer per jaar kosten verhaald op afvaldumpers.
Bredemeijer vindt niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het afvalprobleem te veel afschuift. 'Nee, we leggen de schuld bij de viespeuken die de regels aan hun laars lappen. Want wat je nu vaak ziet is dat we bijplaatsingen moeten weghalen bij ondergrondse containers die nog helemaal niet vol zijn.’

Zondag

Een andere maatregel is het weghalen van bijplaatsingen op zondag. Dat gebeurt nu alleen op zaterdag. 'Maar juist maandag is het afvalprobleem op sommige plekken groot', zegt Bredemeijer. 'Daarom is het weghalen van verkeerd aangeboden vuilnis op zondag een optie, alhoewel ik niet het signaal wil afgeven: 'gooi alles maar neer, wij ruimen het wel op'.' Toch staat hij positief tegenover een zondagsdienst. 'Ik vind niet dat de goeden onder de kwaden moeten leiden.'
Aan dit voorstel hangt wel een prijskaartje: jaarlijks 730 duizend euro voor het weghalen van bijplaatsingen in de hele stad of 440 duizend euro voor alleen de bijplaatsingen bij afvalhotspots. Dat zijn in Den Haag ruim honderd plekken waar het afvalprobleem groot is. De gemeenteraad moet daarover beslissen. Verder start de gemeente eind dit jaar een proef met cameratoezicht bij een aantal van die afvalhotspots. De gemeenteraad had hierom in een motie gevraagd.