Clubhuis De Mussen in Schilderswijk staat op omvallen: binnen twee weken plan nodig

Koningin Máxima bezoekt Haags buurthuis De Mussen
Koningin Máxima bezoekt Haags buurthuis De Mussen
DEN HAAG - Het bekende buurthuis De Mussen in de Haagse Schilderswijk zit nog steeds in de gevarenzone. 'De situatie is zeer precair en urgent', schrijft wethouder Martijn Balster (PvdA) in een brief aan de gemeenteraad. Binnen twee weken moet er zijn ingegrepen. Anders dreigt sluiting.
Eind maart werd bekend dat De Mussen in financieel zwaar weer zit. De situatie was toen zo ernstig dat de gemeente Den Haag met een noodsubsidie van 350.000 euro over de brug moest komen, omdat het clubhuis anders direct failliet zou gaan. Grootste probleem was dat er meer geld werd uitgegeven dan er binnenkwam.
Balster (PvdA) zegde dat bedrag toen toe. Maar hij verbond daaraan wel de voorwaarde dat er orde op zaken moest worden gesteld bij het oudste nog zelfstandige buurthuis van Nederland. De gemeente zou daarbij helpen. Want de waardering voor de activiteiten die er plaatshebben is groot. 'Over de waarde en de kwaliteit van De Mussen is geen discussie. Het is duidelijk dat zij een spil zijn in de Schilderswijk en dat zijn ze al bijna 100 jaar', aldus de wethouder destijds.

'Pijnlijke keuzes maken'

Maar nu, vier maanden later, blijkt dat de situatie nog steeds 'ernstig' is. 'Ter voorkoming van een faillissement moet De Mussen op korte termijn pijnlijke keuzes maken', constateert Balster.
Om duidelijk te krijgen wat nodig is om een directe sluiting te voorkomen, is onderzoek gedaan naar de boeken. Volgens de gemeente is daaruit gebleken dat het werk in de buurt overeind kan blijven, maar dat daar tegelijk 'zeer snelle en ingrijpende keuzes voor nodig zijn'.

Bezuinigen op organisatie

De Mussen moet daarbij bezuinigen op de eigen organisatie. Het advies is om te snijden in management, huisvestings- en organisatiekosten. Balster: 'De Mussen is opnieuw verzocht met de grootst mogelijke urgentie keuzes te maken die de continuïteit van de welzijnsactiviteiten waarborgen en de bedrijfsvoering op orde brengen.'
Die plannen heeft het stadsbestuur op dit moment echter nog niet gezien. En de tijd gaat dringen, stelt de wethouder. Eigenlijk heeft het clubhuis nog maar twee weken om met voorstellen te komen. Nog deze maand moet De Mussen een plan om drastisch in de kosten te snijden aan de gemeente overhandigen. De wethouder hoopt dat dat ook gaat gebeuren. Hij gaat ervan uit dat De Mussen 'haar verantwoordelijkheid neemt en alles in het werk zal stellen om weer financieel gezond te worden'.