Gemeente Den Haag verruimt giftenbeleid voor mensen in bijstand

Ter illustratie
Ter illustratie © ANP
DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft het giftenbeleid voor mensen in de bijstand vastgelegd en verruimd. Bijstandsgerechtigden die gehuwd zijn of samenwonen mogen nu 1700 euro per jaar krijgen zonder gekort te worden op hun bijstand. Voor alleenstaanden is dat bedrag 1200 euro per jaar. Eerder had de gemeente geen specifiek beleid op dit gebied.
Daarnaast is het beleid rondom bijzondere giften verruimd. Zo komen giften voor betaalachterstanden van huur, drinkwater, zorgverzekering, elektra, gas en warmte in aanmerking voor een vrijstelling. Hetzelfde geldt voor giften voor onder meer vakanties of reizen of giften in natura van hulporganisaties en sociale fondsen. De gemeente spreekt van een 'vrij ruim giftenbeleid'.
De nieuwe beleidsregels geven naast duidelijkheid voor bijstandsontvangers ook ruimte voor ondersteuning door instellingen en particulieren. In het voorjaar was er in Nederland onrust ontstaan bij onder andere verschillende maatschappelijke initiatieven of mensen in de bijstand niet in problemen zouden komen als zij gebruik zouden maken van bijvoorbeeld weggeefwinkels.

'Meer financiële ruimte'

De mogelijkheid om betaalachterstanden of schulden door middel van giften te betalen, passen volgens het Haags college in de beleidsdoelstelling om inwoners van Den Haag schuldenzorgen vrij te maken.
'Uit onderzoek van onder meer het Nibud blijkt dat de bijstand vaak onvoldoende is', zegt de Haagse wethouder Bert van Alphen. 'Deze vrijstelling zorgt voor meer financiële rust bij mensen die het vaak toch al zwaar hebben. Door het vrijlatingsbedrag voor giften te verruimen bieden we een ruimere coulance voor de Haagse inwoners die onder de Participatiewet vallen. Ons giftenbeleid geeft hen meer financiële ruimte.'