'Ambtenaren fraudeerden met tientallen miljoenen euro's in Krimpenerwaard'

Gemeentehuis Krimpenerwaard
Gemeentehuis Krimpenerwaard © Gemeente Krimpenerwaard
KRIMPENERWAARD - Een ambtenaar van de gemeente Vlist zou voor tientallen miljoenen euro's opdrachten hebben verstrekt aan een adviesbureau waar hij op dat moment eveneens in dienst zou zijn geweest. Dat staat in de anonieme brief die woensdag naar de gemeenteraad van Krimpenerwaard is gestuurd. Sinds de bestuurlijke herindeling van 2015 valt Vlist onder de Krimpenerwaard. Volgens de klokkenluider weten ambtenaren van de gemeente van de fraude, maar willen zij dit in de doofpot stoppen.
De brief, die in handen is van Omroep West, spreekt van meerdere betrokken (voormalig) ambtenaren, aannemers en adviesbureaus. De misstanden zouden hebben plaatsgevonden vlak voor de herindeling van de gemeente Krimpenerwaard in 2015. Volgens de briefschrijvers zouden de ambtenaren en adviesbureaus onder één hoedje hebben gespeeld, om zo een reeks projecten binnen te halen met een waarde van meer dan 20 miljoen euro. De gemeente Krimpenerwaard heeft de Rijksrecherche ingeschakeld om de beschuldigingen te onderzoeken.
Een centrale rol in de brief is weggelegd voor meerdere adviesbureaus, die allemaal zouden worden bestuurd door drie dezelfde personen. 'Naar de opdrachtgevers gaven zij zich uit als afzonderlijke bedrijven en worden ingezet en aanbevolen door een van de drie ondernemers', schrijft de tipgever in zijn mail. Volgens de briefschrijver zou een van de betrokken ambtenaren zowel voor de gemeente als een van de adviesbureaus hebben gewerkt.

Adviesbureau in Nieuwegein

Een in Nieuwegein gevestigd adviesbureau zou een cruciale rol zou spelen in de misstanden. Over de eigenaar van dit bedrijf schrijft de tipgever: 'In feite wordt ieder project vanaf initiatieffase, budgetaanvraag, bestekfase, aanbesteding, directievoering en toezicht allemaal gefaciliteerd door hem.' Met behulp van de ambtenaar werd het adviesbureau naar Stolwijk, waar het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Vlist stond, gehaald.
Wanneer er vervolgens een project werd binnengehaald, sprong de eigenaar van het adviesbureau in actie. 'Hij zette de hele strategie uit via zijn verbonden bedrijven en betrokken ambtenaren en aannemer(s)', staat er in de brief. Voor ieder binnengehaald project zou het adviesbureau 2,5 procent van de omzet krijgen van de aannemer.

Strafbare feiten in de doofpot

Volgens de brief werden zelfs de bestekken, dit zijn de omschrijvingen van de bouwopdrachten, gecalculeerd in samenwerking tussen het adviesbureau en de aannemer. Zo zouden de bestekken altijd voordelig uitpakken voor de aannemer. Er zouden zelfs flinke bedragen opgeplust zijn, zegt de briefschrijver. 'Wat voor overige aannemers of ambtenaren niet te controleren viel. Alleen bovengenoemde personen wisten de werkelijke hoeveelheden, hiaten of belangrijke zaken in de bestekken.'
In de brief worden medewerkers en ambtenaren van de gemeente Krimpenerwaard er ook van beschuldigd de strafbare feiten in de doofpot te hebben gestopt. 'Een van de huidige ambtenaren geeft aan dat hij geen actie wil ondernemen omdat de toenmalige verantwoordelijke burgemeester niet meer in functie is', aldus de klokkenluider.

Niet de eerste keer

Volgens Ad Struijs, fractievoorzitter van de lokale partij Pro Krimpenerwaard, moet 'het onderste uit de kan' gehaald worden. Struijs hekelt zich aan de gesloten gelederen van de gemeenteraad, en met name het college. Volgens Struijs was het college al eerder op de hoogte gesteld van de klachtenbrief, maar hebben zij deze achtergehouden voor de raad. 'Er wordt pas ingegrepen nu wij hem in handen hebben', aldus de fractievoorzitter.
De briefschrijver zegt dat het niet de eerste keer is dat het adviesbureau gebruik heeft gemaakt van dergelijke constructies. Zo zou het bedrijf ook actief zijn geweest in buurgemeente Lopik. Het bedrijf werd daar ingehuurd voor rioolwerkzaamheden. Een oud-bestuurder van het bedrijf en een ambtenaar van de gemeente zouden daar jarenlang hebben samengewerkt om facturen te vervalsen. Als budgethouder bij de gemeente kon de ambtenaar de facturen goedkeuren zonder dat er een haan naar kraaide. Toen de misstanden eenmaal aan het licht kwamen hadden de twee al een flinke buit gemaakt. Beide mannen zijn in mei 2021 door de rechtbank veroordeeld.

Gemeente wil niet inhoudelijk reageren

Een woordvoerder van de gemeente Krimpenerwaard bevestigt dat de brief die in handen is van Omroep West de e-mail is waarop besloten is de Rijksrecherche in te schakelen. De gemeente wil zolang het onderzoek loopt niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen van de klokkenluider.