Dijkbreuk Reeuwijk: 'Dit lijkt op Wilnis'

Doorgebroken dijk Reeuwijk
Doorgebroken dijk Reeuwijk
REEUWIJK-DORP - De dijkbreuk bij Reeuwijk-Dorp lijkt op de breuk van de veendijk die in 2003 een woonwijk in het Utrechtse dorp Wilnis blank zette. Dat zegt emeritus-hoogleraar civiele-techniek en geowetenschappen Frans Molenkamp.
Frans Molenkamp was hoogleraar aan de TU Delft. In 2003 was hij betrokken bij het onderzoek naar de dijkbreuk in Wilnis waarbij zo'n 1500 mensen moesten worden geëvacueerd. 'Dit lijkt op Wilnis', zegt Molenkamp als hij naast de polder staat en het gat in de dijk bekijkt.
'Je ziet dat de dijk in brokken uiteen valt, maar ook dat de teen van de dijk (het deel waar de dijk omhoog gaat - red.) en een deel van het weiland omhoog zijn gekomen en ook zijn weggedrukt', zegt hij. Dat zijn typische kenmerken voor een veendijk die het begeeft.

Droge dijk en hoog grondwater

Molenkamp legt uit dat veendijken prima zijn zolang ze voldoende vocht in zich hebben. Bij droogte kan de onderkant van de dijk uitdrogen en die wordt dan lichter. Bij een hoge grondwaterstand duwt het grondwater de hele dijk omhoog. Als de waterdruk tegen de zijkant van de dijk dan te hoog wordt, duwt het water alles opzij. Dan heb je een 'afschuiving'. En dat lijkt hier gebeurd.
Dijkdoorbraak Reeuwijk uitgelicht
Met de nadruk op 'lijkt'. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is een onderzoek gestart naar de oorzaak van dijkbreuk, en voert in de tussentijd extra controles uit op de getroffen dijk en de dijken in de omgeving. Dat onderzoek is pas dinsdag begonnen, dus resultaten en conclusies zijn er nog niet. De emeritus-hoogleraar volgt het met belangstelling.

'Dan is het klaar'

'Ze moeten eerst even goed alles narekenen. Dus hoe droog was de dijk, wat was het grondwaterpeil, hoe hoog stond het water in de sloot. Als blijkt dat er een te hoge grondwaterdruk was, of een te droge dijk, of een te hoge waterstand in de sloot, dan is dat de oorzaak en zijn ze klaar', zegt Molenkamp. 'Maar als dat allemaal niet de oorzaak is, dan moet je verder gaan kijken.'
In de buurt menen veel mensen dat een enorme hoeveelheid Amerikaanse rivierkreeftjes de oorzaak zou zijn. Die graven namelijk graag holletjes, en die zouden de dijk instabiel hebben gemaakt. Frans Molenkamp waagt zich niet aan een waardeoordeel hierover. 'Daar kan ik geen zinnig woord over zeggen, dan moet je bij een bioloog zijn.'