Meer bewustwording en opruimpilot moeten Gouda schoner maken

De gemeente gaat het straatafval aanpakken
De gemeente gaat het straatafval aanpakken © Gemeente Gouda
GOUDA - Een opruimpilot in september en een bewustwordingscampagne dit najaar moeten op korte termijn leiden tot een schoner Gouda en minder klachten over afval. De stappen zijn een vervolg op een peiling onder ruim duizend burgers over het afvalbeleid. 'Een meerderheid is blij met het huidige afvalbeleid, maar lang niet over alles tevreden', aldus wethouder Hilde Niezen (milieu).
'Afval scheiden loont', zo luidt het in 2018 ingevoerde Goudse afvalbeleid, waarbij bewoners hun papier, gft, restafval en PMD (plastic, metaal drinkpakken) scheiden. Elk huishouden betaalt hiervoor per jaar een vast bedrag plus een bedrag per ingeleverde vuilniszak of minicontainer restafval, gebaseerd op de hoeveelheid van het jaar ervoor.
Bewoners met eigen minicontainers voor papier, gft en restafval zijn het meest tevreden, ook al vindt bijna de helft de bedragen voor een container te hoog (3 euro voor 120 en 6 euro voor 240 liter). De meeste pijn zit bij bewoners van flats en de binnenstad die zijn aangewezen op verzamelcontainers.
De meest gehoorde klachten zijn: de containers zijn te snel vol en worden te weinig geleegd; hebben een smerige of te kleine ingooi-opening (waar het gaat om groente- en fruitafval) en er staat altijd afval naast (vooral bij restafval en papier).
De PMD-inzameling per zakken, die eens per week worden opgehaald, krijgt ook veel kritiek. Ze worden vaak te vroeg buiten gehangen, en als er verkeerd afval inzit laat afvalverzamelaar Cyclus de zak liggen voor de boa's. Tot deze langskomen, vaak de volgende dag, hebben vogels en andere dieren vrij spel.

Handhaving schiet tekort

Er zijn dit jaar 134 boetes uitgedeeld voor overtredingen, maar vaak is de dader onvindbaar. In cameratoezicht ziet de wethouder niets. Twee teams van Cyclus gaan in september de plekken met de meeste overtredingen in kaart brengen, en op die plaatsen meer opruimen en schoonmaken. Niezen erkent: 'Op het gevaar af dat mensen denken: het maakt niet uit wat ik doe, de gemeente ruimt het toch wel op.'
In het najaar start een bewustwordingscampagne die de burger tot goed gedrag moet verleiden. Daarover kon de wethouder nog niet veel kwijt. Verder is deze week huis-aan-huis een afvalwijzer bezorgd, zodat iedereen weet welk afval in welke zak of container thuishoort.
Later dit jaar komt het college met voorstellen om het afvalbeleid verder aan te scherpen, op basis van de uitkomsten van de enquête. Mogelijk kan het plastic dan weer 'gewoon' bij het restafval. Mits dat voldoende wordt opgehaald, zou het aanzicht van Gouda erop vooruit kunnen gaan.