Is bouwen van nieuw dorp onder zeeniveau wel verstandig? Vier vragen over het klimaatrapport

Krijgen we in de toekomst te maken met meer wateroverlast?
Krijgen we in de toekomst te maken met meer wateroverlast? © Regio15
REGIO - De snelheid waarmee het klimaat verandert, is niet eerder voorgekomen in ten minste tweeduizend jaar en mogelijk nog veel langer. Dat schrijft het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Klimaatwetenschapper Marjolein Haasnoot, van kennisinstituut Deltaris in Delft, legt in vier vragen de gevolgen voor Zuid-Holland uit.

De gemeente Zuidplas wil op het laagste punt van Nederland het Vijfde Dorp bouwen. Is dat dan wel verstandig?

'Daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Niet zozeer voor de korte termijn, want we hebben in Nederland een heel goed watersysteem. We hebben onze dijken, die onderhouden we goed. We hebben een goed watervoorspellingssyteem met een NL-Alert. Dat werkt allemaal goed. Dus het zal niet ineens onderlopen, zoals we onlangs in Duitsland zagen. Je krijgt natte voeten van regen, maar het grote gevaar komt van de rivieren en de zee. Dat wordt wel een opgave.'

Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor Zuid-Holland?

'Waar we mee te maken krijgen, zijn hogere temperaturen. We zullen veel vaker hittegolven krijgen en te maken krijgen met een hogere zeespiegel, waarbij de stijging ook sneller gaat dan verwacht. Daar komt nog bij dat we in de wateren te maken krijgen met een grotere afvoer van water door de rivieren in de winter. Voor Zuid-Holland betekent dit veel, want we liggen aan zee en hebben allerlei rivieren. Daarnaast is het een veengrond, dus krijgen we te maken met bodemdaling. Echt alles komt samen in ons gebied.'

Wat wordt er al gedaan tegen de stijging van de zeespiegel?

'We hebben een plan tot een stijging van 1 meter. De waterschappen werken daar ook aan mee. De dijken worden opgehoogd en er wordt meer ruimte gecreëerd voor rivieren. Verder wordt de kustlijn onderhouden met de aanleg van zand. Alleen dat zal veel meer moeten worden als de zeespiegel nog verder stijgt.'

En wat kunnen we er zelf aan doen?

'We moeten zorgen dat de klimaatverandering beperkt wordt tot maar één tot anderhalve graad. Of twee graden maximaal. Als we dat niet doen, hebben we te maken met een enorme stijging van de zeespiegel. Je moet per graad rekening houden met een stijging van 2,3 meter over de hele, hele lange termijn. Dan moet je denken aan honderden jaren. We zitten nu al op 1,1 graad, dus dat is een stijging van twee meter. Dat heeft al grote gevolgen voor Nederland en Zuid-Holland.'