Vissen vangen, tellen en meten: hoogheemraadschap doet onderzoek naar waterkwaliteit

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
REGIO - De komende weken worden er in de wateren in onze regio vissen gevangen om in kaart te brengen welke vissen er zwemmen, in welke grootte en in welke aantallen. Daarmee onderzoekt het Hoogheemraadschap Delfland de waterkwaliteit en de biodiversiteit in onder andere de singels in Den Haag.
Een gezonde, evenwichtige visstand laat zien hoe het met het water is gesteld. Zo'n onderzoek naar de visstand vindt iedere drie jaar plaats. 'Gespecialiseerde bureaus vangen, meten en tellen vis. In het algemeen kun je zeggen: hoe diverser de vangst - dus hoe meer soorten - en de leeftijdsopbouw, des te beter', legt het hoogheemraadschap uit. 'Het gaat dus niet alleen om de hoeveelheid vis, maar ook om de soort en maat.
Door het onderzoek iedere drie jaar uit te voeren, kunnen de resultaten met elkaar worden vergeleken. De wateren die worden bevist zijn onder meer de Pijnackerse Vaart, de Delftse, Leidse en Haagse Vliet, de singels in Den Haag, de Laak en het verversingskanaal in Den Haag. Alle vis wordt weer teruggezet. De resultaten van het onderzoek worden begin volgend jaar verwacht.