Studentpsychologen TU Delft zien eenzaamheid in corona: 'Het is een stuk drukker'

Tijdens de OWee-introductieweek van de TU Delft kunnen studenten elkaar deze week ontmoeten
Tijdens de OWee-introductieweek van de TU Delft kunnen studenten elkaar deze week ontmoeten © ANP
DELFT - De studentpsychologen op de TU Delft kunnen terugkijken op een bewogen jaar, terwijl de nieuwe eerstejaarsstudenten inmiddels op de OnvangstWeek (OWee) voor het eerst mogen proeven van het Delftse studentenleven. Het afgelopen coronajaar was er veel aandacht voor het mentale welzijn van de studenten, die door corona vaak kampen met motivatieproblemen en eenzaamheid. Het was daarom een druk jaar voor de studentpsychologen, die veel met studenten in gesprek gingen.
Ook op de campus is duidelijk te merken dat het afgelopen jaar zwaar was. Op de OWee gaven meerdere studenten te kennen dat het afgelopen jaar lastiger was dan anders. 'Je bent alleen maar op je studentenkamer. Je doet online college, je gaat eten en gaat vervolgens weer slapen. Het is daarom heel lastig om de motivatie vast te houden', legt een studente uit op de informatiemarkt van de campus. Een andere student vond het vooral eenzaam. 'Je hebt veel minder sociale prikkels, dat maakt het lastig om aansluiting te vinden. Ik had verwacht veel meer vrienden te maken met mijn nieuwe studie.'
Het is een verhaal dat heel herkenbaar is voor de studentpsychologen Jan van Beek en Sanne Dammers. Volgens de psychologen is het wel degelijk zo dat de coronacrisis heeft bijgedragen aan meer stress voor studenten. 'Met name het gemis van sociaal contact en het onderwijs dat anders was ingericht hebben wel degelijk geleid tot meer stress, mentale problematiek en eenzaamheid bij de studenten. Dat is voor het welzijn van de studenten niet heel bevorderlijk is geweest', vertellen de psychologen.
Studenten hebben een lastig jaar achter de rug:
Studenten hebben een lastig jaar achter de rug

Meer aandacht voor studentenwelzijn

Naast de extra behoefte vanuit de studenten zag ook het Delftse universiteitsbestuur in dat er meer aandacht voor mentaal welzijn is. Zo namen ze meer psychologen aan en kunnen studenten nu met een online-tool 'GezondeBoel' zichzelf mentaal gezond houden, die e-learning biedt studenten 25 manieren om henzelf gezond te houden. 'Het gaat dan natuurlijk over planning en structuur, maar ook mindfulness. Ook hebben we een speciale corona-module, die gaat over hoe we onszelf gezond houden en stress verminderen. Ook zijn alle modules vertaald, dus kunnen ook alle internationale studenten er gebruik van maken.'
'De structuur valt natuurlijk helemaal weg, je kan niet meer even makkelijk naar de campus toe om te studeren. Dat zorgt voor motivatie en concentratieproblemen. Met name voor de eerstejaarsstudenten was het zwaar. Want wanneer je in je tweede of derde jaar zit, heb je jouw sociale netwerk al wat meer opgebouwd. Daarbij was het ook nog zwaar voor de internationale studenten, die het helemaal moeilijk hebben met aanspraak maken in de stad', legt Van Beek verder uit.

Meer druk voor internationale studenten

Daarbij komt ook dat internationale studenten ook een stevige financiële druk hebben om in Nederland te studeren. Voor hen is studeren aan de TU een stuk duurder dan het voor Nederlandse studenten is. 'Ze willen wel graag studeren hier, maar dat levert natuurlijk wel veel extra druk op. Je komt in een land waarin je geen netwerk hebt en waar je vervolgens een heel jaar alleen en eenzaam achter je laptop hebt gezeten. Daarnaast zit je familie op dat moment natuurlijk ook ver weg', leggen Van Beek en Dammers uit.
De studenten weten de psychologen in ieder geval goed te vinden. Het is volgens Van Beek moeilijk te zeggen dat het drukker is, maar er was wel even een iets langere wachtrij dan anders. 'Inmiddels zijn we weer terug op een wachtlijst van vier weken. De studenten weten ons in ieder geval goed te vinden', vertelt Van Beek verder. 'Dat is ergens ook best fijn, dat ze ook ons beter weten te vinden. In die zin zou ik zeggen dat het wat drukker is. Maar dat is lastig te zeggen, omdat je het niet los kan zien van corona.'

Meer psychologen aangenomen

De TU Delft heeft er volgens Dammers en Van Beek ook hard aan gewerkt om meer aandacht te vestigen op de studentpsychologen. Dat deden ze onder andere door een interne mail uit te laten sturen door de Rector Magnificus Rob Mudde en werd de kop studentenwelzijn hoger geplaatst. 'Dan komen er ook meer mensen op ons af. We krijgen in de brede zin ook daarom meer aandacht. Ook krijgen we er een nieuwe GZ-psycholoog bij, dan hebben we echt een groot team. Financieel is er in die zin ook meer aandacht voor ons, juist omdat we meer mensen aan het werk hebben.'
De psychologen willen meegeven aan de nieuw studenten dat een sociale structuur van ontzettend groot belang is, juist na het afgelopen jaar. 'Sluit je aan bij die studievereniging, bij een studentenvereniging of sportvereniging. Die sociale verbanden zijn heel belangrijk, dus ga daar vooral naar op zoek', vertelt Van Beek. 'Maar je kan ook op zoek naar een groot studentenhuis, het hoeft niet per se groot te zijn, maar je ziet ook een groot verschil tussen studenten die alleen wonen en studenten die in studentenhuizen wonen', vult Dammers aan.

Blijf dankbaar

Toch gaat een van de meest simpele psychologische interventies ook op voor de studenten: 'Schrijf per dag een, twee of drie dingen op die wel goed gaan. En deel dat ook met anderen, dat is denk ik iets dat ontzettend simpel is maar ook kan helpen. Natuurlijk kan er veel beter en is het te hopen dat er veel mogelijk is. Maar het blijft belangrijk om te kijken naar wat je wel hebt en wat wel goed gaat', sluiten de psychologen af.