Monsterklus op zee: robot graaft kilometers kabel voor windmolenstroom

NOORDWIJK - 'Deep Dig-It' heet de enorme onderwaterrobot die is begonnen om een 30 centimeter dikke kabel van 35 kilometer lang in de Noordzeebodem in te graven. Vanaf de Maasvlakte bij Rotterdam gaat de kabel naar het nieuwe windmolenpark Hollandse Kust Zuid, 22 kilometer voor de kust van Scheveningen, Katwijk en Noordwijk. Door de kabel moet in 2023 stroom naar het land worden gebracht, waar 1,6 miljoen huishoudens gebruik van gaan maken.
Voor het eerste stuk van tien kilometer graaft de robot deze kabels 5,5 meter diep in de zeebodem om de drukke Rotterdamse Maasmond te kruisen. 'Je moet rekening houden met scheepvaart en visserij’, zegt Niek de Graaf, projectleider van netbeheerder Tennet, de opdrachtgever. De boot waarmee hij Omroep West naar de operatie brengt draait rondjes om de twee schepen die de kabel leggen: één om de robot te bedienen en één om de haspels te bergen.
© Omroep West
De onderwaterrobot 'Deep Dig-It' is de Rotterdamse Maasmond inmiddels overgestoken en is nu op weg naar het onlangs geïnstalleerde onderstel van het 'stopcontact op zee', een soort transformatorhuis op poten in het windgebied Hollandse Kust Zuid, waar Vattenfall in juni is begonnen met de bouw van tientallen windturbines.

Onderwatersleuvengraver is onbemand robotvoertuig

'De kabel ligt hier bij de Maasmond zo diep dat het Havenbedrijf in de toekomst zonder probleem de vaargeul zou kunnen uitdiepen', aldus De Graaf. 'Bijvoorbeeld als er in de toekomst grotere schepen naar Rotterdam zouden komen.'
Speciaal voor dit project ontwikkelde baggerbedrijf Van Oord de Deep Dig-It, een gigantische, op afstand bestuurbare onderwatersleuvengraver. Het onbemande voertuig rijdt over de zeebodem en maakt een diepe sleuf door de bodem vloeibaar te maken. Tegelijkertijd legt het de kabels in de sleuf en sluit deze af.
De 'Deep Dig-It wordt te water gelaten
De 'Deep Dig-It wordt te water gelaten © Van Oord

Kabels leggen duurt vier weken

De kabel die woensdag de zee inging is de vierde en laatste; de eerste drie zijn al in september vorig jaar en begin augustus dit jaar gelegd. De kabels zijn 30 centimeter dik en wegen ongeveer 100 kilogram per meter. Ze bestaan uit drie kernen van aluminium. In het hart van de kabel zit bovendien een kern van glasvezel voor het dataverkeer voor de bediening van de windmolens.
De installatie van het 34 kilometer lange kabeltracé neemt ongeveer vier weken in beslag. Aan het eind van dit jaar wordt het transformatorstation op de poten gezet. Pas als de kabels liggen gaat Vattenfall de windmolens optuigen en aansluiten.

Eerste windmolenpark dat draait op wind... niet op subsidie

Al in 2009 had Vattenfall - dat toen nog Nuon heette - plannen om bij Katwijk een windmolenpark in zee te bouwen. Dat plan werd ingetrokken toen de overheid het heft in handen nam om grootschalige winmolenparken sneller mogelijk te maken. Het rijk wijst gebieden aan, zorgt voor kabels, aansluitingen en vergunningen, waardoor de kostprijs van windenergie spectaculair kon dalen.
Het park voor de kust tussen Scheveningen en Noordwijk is het eerste windmolenpark dat door de ontwikkelaars wordt gebouwd zonder subsidie. Het park helpt Nederland om in 2030 de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te bereiken. Naar verwachting is Hollandse Kust Zuid in 2023 volledig operationeel. Het kan jaarlijks zo'n 1,6 miljoen huishoudens van stroom voorzien.