Primeur in Nederland: elektrisch baggeren op de Langeraarse plassen

De werkzaamheden op de plassen, in de buurt van Ter Aar
De werkzaamheden op de plassen, in de buurt van Ter Aar © Omroep West
LANGERAAR - Het is een primeur voor Nederland, zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor het eerst in ons land wordt er gebaggerd door een op elektriciteit in plaats van diesel aangedreven vaartuig. Dat gebeurt sinds maandag op de Langeraarse plassen. Hoogheemraad Sjaak Langeslag is erg blij met deze nieuwe manier van werken. 'Fantastisch', zegt hij.
Volgens het Hoogheemraadschap zijn er grote voordelen verbonden aan de nieuwe manier van werken. Niet alleen wordt zo de waterkwaliteit van het gebied verbeterd, ook is er geen uitstoot van schadelijke stoffen. Het kostte wel drie jaar aan voorbereidingen voor het zover was. Zo vroeg het veel van de aannemer: die moest speciaal voor het project een elektriciteitsstation aanleggen.
Hoogheemraad Sjaak Langeslag
Hoogheemraad Sjaak Langeslag © Omroep West
Het Hoogheemraadschap is al even aan het werk op de plassen. Een deel van de bagger is verontreinigd. Die is nog verwijderd met een traditionele manier. Het grootste deel van de baggerspecie is echter van goede kwaliteit en kan lokaal verwerkt worden in een baggerdepot. Dit deel van het werk wordt nu elektrisch uitgevoerd met groene stroom. Deze werkzaamheden duren naar verwachting nog twee jaar. Een daarbij wordt dus geen stikstof en CO2 uitgestoten.

'Waterleven kan optimaal profiteren'

Hoogheemraad Langeslag: 'Baggeren bevordert de helderheid van het water en verbetert daarmee de omstandigheden voor de flora en fauna in het water. Dit past niet alleen in de doelstellingen van het Hoogheemraadschap zelf, maar hiermee komen we ook tegemoet aan de Europese normen die gesteld worden aan de waterkwaliteit.'
'Dat we dit in Langeraar elektrisch kunnen realiseren is natuurlijk fantastisch. Op deze manier kan het waterleven optimaal profiteren en wordt de omgeving niet belast.'

Nieuwe natuurzone

Midden in de plas wordt ook een put gegraven waarin slib kan worden opgevangen, een zogenaamde slibvang. Die krijgt een diameter van 200 meter. De grond die hierbij vrij komt, wordt verwerkt in een nieuwe natuurzone van circa vier hectare net ten noorden het Kerkpad. Dit gebeurt ook milieuvriendelijk met een elektrische kraan.
Het nieuwe gebied bestaat uit enkele eilanden en verder ondiep water. Het idee achter de werkzaamheden is dat water- en oeverplanten zo een betere kans krijgen zich te ontwikkelen met meer biodiversiteit tot gevolg.
Zo moet de natuurzone eruit komen te zien in de Langeraarse plassen
Zo moet de natuurzone eruit komen te zien in de Langeraarse plassen © Hoogheemraadschap van Rijnland