'Meer goede ambtenaren nodig om bouwplannen uit het slop te trekken'

'De bouw van huizen in Den Haag komt in het gedrang door gebrek aan ambtenaren'
'De bouw van huizen in Den Haag komt in het gedrang door gebrek aan ambtenaren' © ANP
DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet een speciale groep ambtenaren krijgen die ervoor zorgt dat meer haast wordt gemaakt met bouwplannen. Die 'taskforce' dient direct aan de slag te gaan met het verlenen van bouwvergunningen, bijvoorbeeld. Die blijven nu te lang liggen, constateert de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag. 'Vaak mooie plannen worden niet daadkrachtig opgepakt, waardoor de bouw van huizen onwenselijke vertragingen oploopt,' aldus fractievoorzitter Richard de Mos.
De fractieleider stelt dat er een flink tekort is aan goede mensen. Die signalen krijgt hij uit het stadhuis. Ook Bouwend Nederland ziet de problemen. De brancheorganisatie stelde recent dat in de vorige crisis veel ambtenaren die bij gemeenten verantwoordelijk waren voor bouwen, zijn vertrokken of ontslagen. De huidige krapte op de arbeidsmarkt leidt er op dit moment toe dat veel gemeenten staan te dringen om een beperkt aantal specialisten.
Dat terwijl er de komende jaren juist flink bijgebouwd moet worden door gemeenten om het nijpende woningtekort aan te pakken. Dat geldt zeker voor Den Haag. In 2018 waren hier bijna 58.000 woningzoekenden. Tot 2035 worden zeker 70.000 nieuwe inwoners verwacht.

Bouw van duizenden woningen in het gedrang

De Mos zegt berichten te krijgen uit de vastgoedsector dat door een gebrek aan ambtenaren de bouw van duizenden woningen niet op gang komt. 'Ik hoor vanuit de branche dat men vaak ziet dat tijdens de vergunningsaanvraag plotseling een wisseling plaatsvindt van stedenbouwkundigen, met als gevolg dat het ambtelijk apparaat weer opnieuw begint met de aanvraag, dat leidt dus tot vertraging.'
Hij pleit er daarom voor dat de gemeente samen met de vastgoedsector en woningcorporaties 'een taskforce woningbouw' opricht. Daarin zou de bouwsector de gemeente moeten gaan ondersteunen om zo de doorlooptijd van projecten te verkorten en vaart te maken met het realiseren van woningen. De Mos wil verder dat de samen te stellen taskforce ook een flexpool in het leven roept met deskundigen en ingehuurde woningbouwexperts. Ook wil hij het proces rondom het verstrekken van vergunningen efficiënter maken en op het terrein van wonen meer (kundige) ambtenaren aantrekken.

Grote vraag naar goede mensen

Dat laatste is niet zo simpel, erkent hij. 'Door de grote vraag zijn extra krachten moeilijk te vinden. Toch moet de gemeente inzetten op het aantrekken van meer én deskundige ambtenaren. Het is bij deze woningnood onaanvaardbaar dat goede initiatieven blijven liggen of erger nog in een spiraal van vergunningenterreur terechtkomen. Wat je nog extra kunt doen, is het versimpelen van de extra eisen die aan vergunningen worden gesteld’, aldus De Mos, die stelt dat de eisen per gemeente erg verschillen en nog bovenop de wettelijke voorwaarden komen die al voor vergunningen gelden. 'Weinig efficiënt dus.'
De Mos wil dit onderwerp bij de aanstaande Algemeen Politieke Beschouwingen op de politieke agenda zetten.