Natuurboerin Vicky pioniert in Molenwei: 'Ik heb altijd mijn eigen koers gevaren'

Still uit de documentaire Vast in de Modder
Still uit de documentaire Vast in de Modder © Omroep West
LEIDSCHENDAM - Jarenlang moest natuurboerin Vicky van der Krogt er niet aan denken de boerderij van haar vader over te nemen. Maar na zijn overlijden ging zij met haar broer overstag. Documentairemaakster Julie Dekker heeft als tweedejaarsstudent van de Dutch Filmers Academy een portret gemaakt van Vicky uit Buitenplaats Molenwei. 'Ik ben niet eerst heel erg gaan nadenken of gaan wachten en kijken wat anderen doen. Ik heb altijd gewoon mijn eigen koers gevaren.'
De titel Vast in de Modder slaat terug op de uitdagingen die in deze tijd bij boeren komen kijken. De huidige stikstofwetgeving, bodemdaling en verstedelijking zorgt voor het verdwijnen van het agrarische erfgoed in Nederland.
Hoewel haar vader jarenlang een boerenbedrijf runde, moest Vicky er niet aan denken om later ook in haar vaders voetstappen te treden. 'Ik heb nooit de ambitie gehad om mijn vader op te volgen. Sterker nog, ik heb gezegd: ik kom nooit hier op de boerderij', vertelt ze tegen Julie aan het begin van de documentaire. Dat veranderde toen haar vader ziek werd en ze begon met mantelzorgen.

Geen koeien op het erf

In 2006 verergerde de toestand van Vicky's vader. Het werk werd hem fysiek te zwaar en er was geen opvolging, waardoor zijn kinderen besloten dat het vee weg moest. Dat besluit luidde gelijk de transitie van de boerderij in. 'Het leven hier zonder de dieren is wel anders dan bij een echte boerderij. Dat maakt dat wij een outsider zijn en tegelijkertijd pionier op dit gebied', aldus Vicky.
De documentaire is volgens Julie een ode aan de natuur in het gebied. Ze hoopt met deze docu kijkers een inkijkje te geven wat de natuur te bieden heeft. Het thema verbinding staat daarbij centraal. Vicky zet zich met haar boerderij in om boeren meer zichtbaar te maken in het gebied door in te spelen op de behoeftes van het toerisme, recreatie, natuur en akkerbouw. 'Misschien kijk ik dan iets te ver, maar ik zie daar enorme kansen in', sluit Vicky af.
Vast in de Modder is zaterdag 28 augustus vanaf 17.00 uur elk heel uur te zien op TV West.