Gemeenten worstelen met opvang Afghaanse vluchtelingen

Asielzoekers die net aankomen in Nederland
Asielzoekers die net aankomen in Nederland © ANP
REGIO - Het kabinet roept provincies en gemeenten op om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren, nu er steeds meer Afghanen naar Nederland komen. Volgens het COA zijn er nu tussen 1000 en 2000 Afghaanse asielzoekers in Nederland. Onduidelijk is hoeveel er nog bij zullen komen. De gemeente Leiden heeft al gezegd serieus naar extra opvangplekken voor asielzoekers te zoeken. In Den Haag en andere gemeenten in de regio komt de discussie nu op gang.
De Haagse PvdA-fractieleider Mikal Tseggai maakt zich hard voor het vrijmaken van ruimtes in de stad. Volgens haar zijn er in Den Haag voldoende nu nog onbenutte plekken die geschikt zijn voor de opvang van vluchtelingen. 'Er staan meerdere kantoorpanden en ziekenhuizen leeg, zoals het oude Bronovo en een aantal gebouwen van de Rijksoverheid.'
Tseggai wijst erop dat de gemeente wettelijk is verplicht om een deel van deze mensen op te nemen 'En veel mensen denken dat het hierbij gaat om een permanente plek in Den Haag, maar er is nu juist behoefte aan tijdelijke opvang', zegt zij tegen mediapartner Den Haag FM. Tseggai wil de kwestie bespreken in de gemeenteraad. 'Ik hoop dat het college snel met een voorstel komt, maar ik weet ook dat mijn collega's van GroenLinks hier al schriftelijke vragen over hebben gesteld. Dus mocht dat voorstel er niet komen, dan gaan we het zelf agenderen.'

Doorstroming statushouders blokkeert

Ook in het Westland en in de gemeente Teylingen hebben partijen al vragen gesteld over de opvang van Afghaanse vluchtelingen. D66 Westland vindt dat de statushouders zo snel mogelijk moeten worden gehuisvest zodat in de asielzoekerscentra meer ruimte ontstaat voor de vluchtelingen die nu aankomen uit Afghanistan, meldt mediapartner WOS. 'Volgens het kabinet mogen hiervoor onorthodoxe maatregelen worden genomen', weet D66 raadslid Maxim van Ooijen.
Op dit moment verblijven 11.000 erkende statushouders in de Nederlandse asielzoekerscentra, omdat gemeenten er niet in slagen om ze te huisvesten. Die zeggen niet over genoeg woningen te beschikken, omdat ook eigen inwoners lang op een woning moeten wachten. De Westlandse wethouder Ben van der Stee liet eerder dit jaar al weten dat het voor de gemeente niet haalbaar is om dit jaar het verplichte aantal statushouders aan een woning te helpen.

Goed voorbereid

De VVD in de gemeente Teylingen wil graag goed voorbereid zijn op de mogelijke opvang van Afghaanse asielzoekers om mogelijke onrust onder inwoners voor te zijn. De raadsleden Monique de la Rie en Kardien de Werker willen van het college van burgemeester en wethouders weten of al bijvoorbeeld duidelijk is of hoeveel mensen er in Teylingen moeten worden opgevangen en of de gemeente daarop is voorbereid.
GroenLinks in Rijswijk wil het azc aan de Lange Kleiweg open houden. 'We vinden dat we moeten helpen waar we kunnen en er in Rijswijk altijd plek moet zijn voor mensen in nood. Dat kan door het azc open te houden', aldus de partij. 'Het Rijswijkse asielzoekerscentrum kan een doeltreffende bijdrage blijven leveren aan de vluchtelingenopvang in Nederland. Snelle actie is nu nodig. GroenLinks vraagt om direct in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te gaan, om het AZC aan de Lange Kleiweg open te houden.'
De gemeente Leiden gaat serieus onderzoeken of er locaties gevonden kunnen worden om extra statushouders op te vangen. 'Er wordt al een flinke tijd vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) druk uitgeoefend op gemeenten om sneller statushouders te huisvesten', laat burgemeester Lenferink aan mediapartner Sleutelstad weten. Leiden praat daarover onder meer met de directie van hotel Holiday Inn aan de Haagse Schouwweg.

Crisisopvang dreigt

Als het de gemeenten niet lukt om meer plekken te creëren voor asielzoekers en statushouders, dan is crisisopvang de enige oplossing die overblijft, staat in de oproep van het kabinet. Het gaat dan om het lokaal opvangen van personen op tijdelijke locaties die daar niet voor bedoeld zijn, zoals sporthallen. Het is een scenario dat het kabinet het liefst wil voorkomen.
Leiden had voor het laatst met crisisopvang te maken in 2015. Toen arriveerde in de late avond van 9 oktober bussen vol vluchtelingen die toen werden ondergebracht in de 3 Octoberhal. Daar werd toen op stel en sprong noodopvang geregeld voor 120 mensen. Ook in Voorschoten werd toen een gelijk aantal vluchtelingen opgevangen in sporthal de Vliethorst.