Kandidaat-lijsttrekker Mariëlle Vavier wil GroenLinks vernieuwen: 'Meer de Haagse buurten in'

Mariëlle Vavier (GroenLinks) wil lijsttrekker worden in Den Haag
Mariëlle Vavier (GroenLinks) wil lijsttrekker worden in Den Haag © Gemeente Den Haag
DEN HAAG - GroenLinks krijgt als enige partij in Den Haag dit najaar een lijsttrekkersverkiezing, waarbij de partijleden bepalen wie het meest geschikt is. Er zijn drie kandidaten opgestaan die voor GroenLinks de kar willen trekken in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns en de voor de buitenwacht onbekende Vincent Thepass meldden zich al eerder. Deze week sloot ook raadslid Mariëlle Vavier zich aan. Wat beweegt Vavier om de strijd met haar partijleider aan te gaan?
De afspraak met Vavier is in binnentuin Emma's Hof in het Regentessekwartier. De tuin grenst aan de plek waar ze al zestien jaar woont. Emma's Hof is een buurtinitiatief. Omwonenden wilden niet dat een leegstaand gebouw zou veranderen in een appartementencomplex en richtten een stichting op. Die stichting heeft ervoor gezorgd dat het leegstaande gebouw plaatsmaakte voor een groene, idyllische stadstuin.
Mariëlle Vavier (50) loopt al langer mee bij GroenLinks. Ze was van 2011 tot 2015 steunfractielid voor de Statenfractie van de partij in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarna was ze een aantal jaar fractievertegenwoordiger in de Haagse gemeenteraad en met de verkiezingen van maart 2018 werd ze gekozen als raadslid voor GroenLinks in Den Haag.

Als u lijsttrekker wordt, gaat u dit soort buurtinitiatieven dan nog meer propageren?

Zeker, GroenLinks propageert buurtinitiatieven al jaren. Niet alleen van dit soort initiatieven waarbij mensen in opstand komen tegen projectontwikkelaars die steeds een hapje nemen uit de openbare ruimte, maar ook als het gaat om de energietransitie en het aanleggen van groene daken en geveltuinen.

Waarom stelt u zich kandidaat?

Ik vind dat er een nieuw groen en links geluid gehoord moet worden en daarom wil ik GroenLinks graag leiden in de volgende collegeperiode.

U zegt: een nieuw groen geluid. Heeft u dat geluid de afgelopen jaren niet goed kunnen laten horen?

Het was er natuurlijk al wel en we hebben al veel groene resultaten bereikt de afgelopen periode. Maar ik denk dat het goed is als er op een andere manier leiding aan gegeven kan worden.

Is dat kritiek op de huidige leider, Arjen Kapteijns die zich ook gekandideerd heeft als lijsttrekker?

Nee, zeker niet. Ik zie het niet als een tegenkandidatuur van Arjen. Ik vind dat hij het hartstikke goed gedaan heeft. Mijn motivatie is vooral dat ik vind dat we toe zijn aan vernieuwing. En het gaat ook om mijn eigen persoonlijke ambitie en mijn eigen wil om leiding te geven aan deze geweldige partij.

Hoe gaat u die vernieuwing aanpakken?

Als GroenLinks kunnen we veel meer zorgen voor concrete oplossingen van concrete problemen van mensen. Ik zie bijvoorbeeld dat de gemeente een veel te groot en log apparaat is en dat er veel te veel vanuit het stadhuis en de beleidsmakers wordt gedacht. We moeten veel meer naar de praktijk kijken en we moeten de stadsdelen, de wijken en de straten in. Daar moeten we regelen dat problemen worden aangepakt en opgelost.

De vorige collegeperiode heeft GroenLinks in een college gezeten met onder andere Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Ik kan mij voorstellen dat de samenwerking met Groep de Mos knelde met de achterban van GroenLinks. Hoe kijkt u terug op die samenwerking?

Links en rechts zien in de kern dezelfde problemen in de stad. Wij herkennen die problemen allemaal. Alleen de aanpak is anders. Als GroenLinks zeggen wij dat we die problemen bij de wortel moeten aanpakken. Dus armoede en ongelijkheid tegengaan en mensen aan het werk helpen. En vanuit de rechts-populistische kant wordt altijd gezegd: het zijn hufters en die moeten we aanpakken met cameratoezicht en repressie. Maar dat is wat mij betreft niet de oplossing.

Maakt u zich zorgen over dat rechts-populisme?

Ja. We staan op een kantelpunt en we moeten oppassen dat niet de grootste schreeuwers alle ruimte krijgen. We moeten vooral oog blijven houden voor de mensen die echt in de problemen zitten.

Gebeurt dat te weinig?

Ja, ik vind dat er echt te veel aandacht is voor de mensen met de grote monden, de extremen en de gepolariseerde meningen. Ook de mensen met de grote portemonnee die het allemaal wel even regelen in de stad krijgen te veel aandacht.

Hoe kan het dat GroenLinks daar de afgelopen jaren kennelijk geen goed antwoord op heeft gehad?

Dat hebben we wel degelijk gedaan. GroenLinks heeft het college - ook dat met Groep de Mos - meer oog laten hebben voor mensen van wie de stem onvoldoende wordt gehoord. Ik vind dat onze wethouders en de fractie daar heel goed in zijn geslaagd. Ik denk alleen wel dat dit meer en luider kan.
GroenLinks zit sinds 2018 in het college van burgemeester en wethouders. Dat jaar was de partij met de gemeenteraadsverkiezingen en onder leiding van lijsttrekker Arjen Kapteijns een van de grote winnaars. GroenLinks steeg van twee naar vijf zetels. Samen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de VVD en D66 vormde de partij het college. Maar in het najaar van 2019 viel deze coalitie, omdat de Hart voor Den Haag-wethouders De Mos en Guernaoui verdachten bleken te zijn in een corruptiezaak. VVD, D66 en GroenLinks wilden daarom niet meer met Hart voor Den Haag en gingen daarna verder met PvdA en het CDA.

U kreeg landelijke bekendheid vanwege de 'bikinilijn', een strandtram van de HTM. U noemde die term seksistisch. Heeft u er achteraf spijt van dat u dit hebt opgeworpen?

Daar gaat het niet om. Als je kijkt naar de enorme haat en shit die ik over mij heen heb gekregen naar aanleiding van dit tweetje, dan denk ik dat ik in elk geval ergens op gedrukt heb waar het pijn doet.

U dacht niet: misschien zit ik er wel naast met mijn opmerking over een grappig bedoelde naam?

Deze grap heeft in elk geval tot gevolg gehad dat een vrouwelijke politica die er wat van zegt, heel veel haat over zich heen krijgt. Noem dat maar onschuldig.

Dat verraste u?

Natuurlijk verwacht je wel reacties, maar mijn hele mailbox is compleet volgelopen. Dat had ik niet verwacht. Het zijn heel veel heftige boodschappen, maar ook berichten met oprechte vragen. Ik heb die mailtjes bijna allemaal beantwoord, daar ben ik anderhalve dag mee bezig geweest. Ik heb aan al die mensen uitgelegd waarom ik vind wat ik vind. Daarop kreeg ik mailtjes terug van verbaasde mensen die mij bedankten voor mijn reactie. Zij schreven 'we zijn het nog steeds niet met elkaar eens, maar de hartelijke groeten.' Dan denk ik: het is ook wel goed om met elkaar in gesprek te blijven. Je mag het met elkaar oneens zijn, zeker in een grote stad als Den Haag. Je moet openstaan voor elkaars argumenten en elkaars waarden en emoties.

GroenLinks krijgt nu dus een lijsttrekkersverkiezing. Is dat gunstig of ongunstig? Soms ontstaat er mot.

Ik heb er alle vertrouwen in dat er bij GroenLinks geen mot ontstaat. GroenLinks is de enige partij in Den Haag die de lokale democratie laat werken en talenten heeft die opstaan om zich in te zetten voor de partij en de stad. Ik denk dat het alleen maar goed is voor GroenLinks dat we kunnen laten zien welke talenten we allemaal in huis hebben.
Op zaterdag 18 september is er een lijsttrekkersdebat met de drie kandidaten. Eind september moet duidelijk zijn wie de partijleden hebben aangewezen als lijsttrekker van GroenLinks.