ADO krijgt extra tijd om faillissement af te wenden, maar lening wordt afgewezen

Logo op stadion ADO Den Haag
Logo op stadion ADO Den Haag © SoccratesImages.com
DEN HAAG - Het noodlijdende ADO Den Haag mag voorlopig geen gebruik maken van de lening van een half miljoen euro die het gemeentebestuur eind juli heeft aangeboden. Het geld is bedoeld om de club te helpen bij het oplossen van haar financiële problemen, maar de rechtbank heeft hier een stokje voor gestoken.
Dit blijkt uit de uitspraak van de rechtbank over het verzoek dat ADO een week geleden deed: de club wil het overbruggingskrediet van de gemeente gebruiken bij haar inspanningen om het dreigende faillissement af te wenden en aan haar lopende betalingsverplichtingen te voldoen.
De uitspraak is vrijdag bekendgemaakt. De reden van de afwijzing is dat er volgens de rechtbank nog te veel onduidelijkheden kleven aan de overeenkomst die ADO en de gemeente willen aangaan. Ook ontbreekt het aan de vereiste spoed: tijdens de zitting verklaarde de ADO-directie dat de club tot 1 november de salarissen en de andere lopende verplichtingen kan betalen, zonder van de genoemde lening gebruik te maken.

Claims blijven bevroren

De rechtbank stemt er daarentegen wél mee in dat ADO meer tijd krijgt om haar financiële problemen op te lossen. Ook hier had de club om gevraagd, omdat ze met de vorderingen van ongeveer honderdvijftig schuldeisers worstelt. Hun claims ter waarde van enkele miljoenen euro's blijven bevroren tot 1 november. Aanvankelijk liep deze termijn tot 1 augustus, maar op verzoek van de club heeft de rechtbank hier nu drie maanden bijgedaan.
Het betekent dat schuldeisers voorlopig geen beslag kunnen leggen of andere juridische acties kunnen ondernemen om het aan hen verschuldigde bedrag op te eisen. Voor ADO is deze bescherming cruciaal voor het afwenden van het faillissement.

Salarissen

Tijdens de zitting gaf de ADO-directie aan dat ze na 1 november een eventueel beroep op het krediet van de gemeente zou willen doen. Een van de rechters plaatste hier toen al vraagtekens bij. Hij stelde het voorlopig niet verantwoord te vinden om een nieuwe schuld aan te gaan in een situatie waarin al sprake is van veel andere crediteuren. 'Want wie gaat dat krediet straks terugbetalen en waarván?', vroeg hij zich een week geleden hardop af.
Ook bleek bij die gelegenheid dat de rechtbank de belangen van de al bestaande schuldeisers zwaar weegt: als er een extra crediteur bijkomt, wordt voor alle betrokkenen de spoeling dunner, wanneer het moment is aangebroken dat van het dan beschikbare budget de rekeningen kunnen worden betaald. Ook blijken ADO en de gemeente nog onderling te steggelen over de voorwaarden waaronder de lening zou worden verstrekt.

Akkoord met schuldeisers

Dat ADO afhankelijk is van het oordeel van de rechtbank komt omdat ze sinds eind mei gebruik maakt van de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze biedt ondernemingen de kans om een faillissement af te wenden door een al dan niet afgedwongen akkoord met de schuldeisers te sluiten. Om hier voldoende tijd voor te krijgen, worden hun vorderingen 'bevroren'.
Hoewel de betreffende crediteuren slechts een gedeelte van het verschuldigde bedrag zullen ontvangen, is het vrijwel zeker dat dit nog altijd méér is dan wanneer ADO definitief op de fles gaat.

Verkoop van de club

Het geld voor dit WHOA-akkoord moet komen uit de opbrengst van de verkoop van de club die nu in handen is van het Chinese bedrijf United Vansen Sports (UVS). Al vanaf begin dit jaar wordt naar een overnamepartij gezocht, maar om uiteenlopende redenen lukte het niet om er met geïnteresseerde kandidaten uit te komen.
Eveneens een week geleden maakte ADO bekend dat de belangrijkste gegadigde van dit moment de investeringsgroep is van de Haagse vastgoedondernemer Jeroen Lentze, oud-speler en clubicoon Martin Jol en enkele anonieme partners. Met deze partij wordt nu ‘exclusief’ onderhandeld, meldde de directie.

Later stadium

Mochten deze gesprekken op niets uitlopen en er na 1 november alsnog geldproblemen dreigen te ontstaan, kan, volgens de rechtbank, ADO alsnog toestemming vragen voor het aangaan van de lening van de gemeente Den Haag.
Sowieso is de verkoop nog geen gelopen race. Zo heeft de groep Lentze/Jol als voorwaarde gesteld dat de gemeente het stadion aan deze investeerders verkoopt. Of dit gebeurt, is nog onbekend. De gemeente heeft aangegeven dat de nieuwe eigenaar van ADO een 'formeel verzoek' kan indienen om het complex over te nemen.

Belastingbetalers

Bij de beoordeling zal de gemeente naar eigen zeggen rekening houden met haar verantwoordelijkheid 'naar alle inwoners van Den Haag om zorgvuldig om te springen met het geld van de belastingbetalers en dus ook met het gemeentelijk vastgoed waar zij zorg voor draagt'.
De supporters zijn inmiddels een petitie gestart waarmee ze de gemeente oproepen om het stadion van de hand te doen. Het overkoepelende Haags Supporters Collectief gaat hierbij uit van een verkoopprijs die marktconform is. 'Gemeente, jullie zijn aan zet! Gebruik jullie verstand en wees één van de redders van ADO Den Haag', meldt de tekst die tevens is ondertekend door de zelfstandige supportersgroepen FCDH, Haagsche Bluf, FanSupport en Hague City Firm.
Lees meer over de overname van ADO Den Haag in ons dossier.