Voormalig ministerie tegen de vlakte om plek te maken voor woontorens

DEN HAAG - Het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pal naast Station Laan van NOI in Den Haag gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor vier hoge torens van tussen de 75 en 125 meter. Daarin komen woningen, kantoren, winkels, horeca en mogelijk een hotel. Dat blijkt uit de plannen voor het gebied, die wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) aan de gemeenteraad heeft gestuurd.
De buurt heeft grote bezwaren tegen het plan. Volgens het Wijkberaad Bezuidenhout werden tijdens de inspraakavonden plannen gepresenteerd waarvan toen al bekend was dat ze niet zouden worden uitgevoerd. Over de huidige voorstellen hebben de bewoners dus nauwelijks serieus kunnen meepraten. Dat terwijl er wel aanleiding voor is, want ze maken zich zorgen over de plannen.
Over de toekomst van het voormalig departement wordt al lang gesproken in de gemeenteraad. Eind 2016 werd het gekocht door een projectontwikkelaar. Al sinds die tijd voert de gemeente gesprekken met die nieuwe eigenaar. Het idee was aanvankelijk dat het zou blijven staan. Daarbij speelde een rol dat het karakteristieke pand is ontworpen door de bekende Nederlandse architect Herman Herzberger.

Onderzoek naar behoud

Volgens de gemeente heeft de ontwikkelaar bij het maken van de plannen nog wel samen met Hertzberger onderzoek gedaan naar behoud van het pand of delen daarvan. Maar dat zou 'onhaalbaar' zijn. Daarom wordt het straks toch gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
Het voormalige ministerie
Het voormalige ministerie © Omroep West
Tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 werden statushouders in het pand opgevangen. In ruil daarvoor werd afgesproken dat als het ooit zou worden herontwikkeld, er minder sociale woningen zouden hoeven komen dan volgens de gemeentelijke normen van dertig procent noodzakelijk is. Dat gaat ook gebeuren. De bedoeling is dat er rond de 1200 woningen in het nieuwe complex komen. Daarvan is vijftien procent sociaal en twintig procent is huur in het middensegment. De rest bestaat uit wat de ontwikkelaar omschrijft als 'betaalbare koopwoningen'.

Minder zon

In de nota's over het project staat dat er nog wel enkele problemen zijn. Zo zorgen de huidige plannen ervoor dat te veel woningen in de omgeving straks minder zon krijgen dan volgens de normen mag. Ook kan windhinder ontstaan. Daarvoor moet de ontwikkelaar nog een oplossing vinden.
Omdat het complex dicht bij een ov-knooppunt ligt, wordt verwacht dat de bewoners straks veel gebruik gaan maken van trein, bus of tram én fiets. Maar de mensen die wel een auto hebben, mogen die straks niet op straat neerzetten en hun bezoekers ook niet. Dat moet allemaal in een garage in of onder het gebouw. De bouw ervan maakt het ook mogelijk om de omgeving opnieuw in te richten. Er komt meer ruimte voor fiets- en wandelpaden en de RandstadRail.

Tekeningen van ander ontwerp

Het Wijkberaad Bezuidenhout is niet blij met de ontwikkelingen, schrijft adviseur Jacob Snijders namens de bewoners in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hem hebben de omwonenden tijdens inspraakavonden meegepraat over een 'niet bestaand project'. Dit omdat er steeds tekeningen werden vertoond van een compleet ander ontwerp. Pas op de laatste avond werd het werkelijke plan gepresenteerd. 'Van participatie was deze avond geenszins sprake, wel van marketing en voorlichting. Met andere woorden: van daadwerkelijke participatie op dìt plan is géén sprake geweest.'
De aanstaande buren maken verder bezwaar tegen de omvang. Het wordt 130.000 vierkante meter groter dan de gemeentelijk aanvankelijk wilde toestaan en ook nog eens hoger. 'Het Wijkberaad vindt het ongepast dat een projectontwikkelaar dergelijke ruimte wordt geboden.'

Vleermuizen

De bewoners wijzen er ook op dat in het departement nu nog vleermuizen zitten. In de plannen wordt daarover niet gesproken. Verder vrezen ze dat de torens ervoor zorgen dat een deel van de woningen last krijgt van schaduw en dat er windhinder ontstaat.
Het advies van het wijkberaad is om de ontwikkelaar te vragen om opnieuw met de buurt in overleg te gaan, zodat er wel een 'gedragen plan tot stand komt'.