Waarom wacht Westland ondanks 'waanzinnig gebruik' toch met lachgasverbod?

Lachgaspatronen
Lachgaspatronen © ANP
WESTLAND - Waar andere gemeenten in onze regio vorig jaar al een lachgasverbod invoerden, is het leegzuigen van ballonnen in het Westland nog steeds toegestaan. Terwijl het Westland juist gebukt gaat onder overlast van door lachgas verdoofde jongeren. 'Ik krijg zoveel mails met verhalen, het gebruik lijkt hier waanzinnig', zegt fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig, die zich al langer hard maakt voor een verbod. Wát houdt het Westland dan tegen om de lachgasballonnen te verbieden?
Den Haag, Leiden, Rijswijk, Delft, Gouda, de Krimpenerwaard en Alphen aan den Rijn: allemaal hebben ze een lachgasverbod al lang en breed ingevoerd. 'Maar het Westland niet', zucht fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig. 'Toen onlangs bekend werd dat onze buurgemeente Midden-Delfland ook met een lachgasverbod komt, was dat voor mij de druppel.'
Drie keer eerder stelde hij een lachgasverbod bij het Westlands college ter discussie en diende zelfs een motie in. De Westlandse burgemeester Arends en andere Westlandse partijen zagen er geen noodzaak in. De eerste keer omdat een verbod in Westland nog niet nodig zou zijn, daarna was het argument dat een landelijk verbod snel zou volgen en de laatste keer werd gezegd dat een verbod op lachgas sowieso in het Westlandse evenementenbeleid zou worden opgenomen. 'Maar dit gaat zóveel verder dan alleen gebruik bij evenementen', briest Duijsens.

'Waarom zou je het níet doen?'

Hoe groot de overlast precies is, blijft gissen. De gemeente kreeg dit jaar tot nu toe negentien overlastmeldingen over lachgas in het Westland. 'Ook zijn er regelmatig verkeersongelukken waarbij lachgastanks in de betrokken auto’s worden gevonden', aldus Duijsens. Hij ergert zich groen en geel aan de onverschillige houding van het college. 'Het kost werkelijk twee minuten om de APV aan te passen, waarom zou je het niet doen?'
Burgemeester Arends zei eerder ook dat een verbod op lachgas het gebruik niet zou tegenhouden. Duijsens: 'Onzin natuurlijk, te hard rijden kan je ook niet voorkomen, maar betekent dat je het daarom niet moet bestraffen? Er wordt gewoon naar argumenten gezocht om het niet te hoeven doen.' Hij vervolgt vervolgt: 'Als de politie nu iemand aanhoudt en uit een blaastest blijkt dat er niks gedronken is, maar die persoon heeft wel vijf ampullen lachgas in de auto liggen, kunnen ze niks doen. Bij wijziging van de APV wordt een bekeuring uitgeschreven. Dan heeft de politie in elk geval iets in handen en misschien heeft het dan ook een preventieve werking.'
Een aanpassing van de APV (de algemene plaatselijke verordening) is de enige mogelijkheid om iets te kunnen doen aan de overlast door het gebruik van lachgas, omdat er nog steeds geen landelijk verbod is. Het demissionaire kabinet wil dit aan de volgende regeringsploeg overlaten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft daarom haar leden aangeraden om de APV aan te passen, zodat in afwachting van het landelijk verbod een zogeheten ‘bestuurlijke strafbeschikking’ mogelijk is. Hoewel bijna alle grote gemeenten inmiddels gehoor hebben gegeven aan dit verzoek, blijft het Westland nog steeds achter. De gemeente Westland kan op dit moment geen reactie geven omdat de motie nog in behandeling genomen moet worden.

'Westland kan niet meer achterblijven'

De fractie van Westland Verstandig zal daarom eind deze maand opnieuw een motie indienen om de APV te wijzigen. Meer Westlandse partijen zijn inmiddels overtuigd zijn dat het lachgasverbod er moet komen. 'Eerder snapten we de argumenten van de burgemeester wel', zegt Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland. 'Maar nu vinden we dat Westland niet meer kan achterblijven.'
Maar er zijn ook partijen die juist van mening zijn dat ervaringen bij omliggende gemeenten laten zien dat het nog niet zo makkelijk is. In Den Haag werd het verbod bijvoorbeeld iets te strak doorgevoerd, waardoor het gebruik ook strafbaar werd in de medische en technische industrie. 'Op dat punt snappen we onze burgemeester dus wel', zegt fractievoorzitter Nico de Gier van PvdA Westland. 'Het is lastig een goede definitie aan deze wetswijziging hangen.'

'Politie moet wel wíllen handhaven'

Tot slot denken veel Westlandse partijen nog steeds dat het qua overlast wel meevalt. 'Het heeft vooral betrekking op de troep die ervan ontstaat op straat. Maar dat kan ook gewoon aangepakt worden via de bestaande wetgeving', gaat De Gier verder. Bovendien moet de politie het wel wíllen handhaven, zeggen de Westlandse raadsleden. De politie laat in een reactie weten dat in andere steden vooral BOA's toezien op de naleving van het lachgasverbod. 'De politie treedt alleen op bij overlast gevende situaties die worden veroorzaakt door het gebruik of het bezit van lachgas op de weg.'
LPF Westland wil liever dat er gewoon landelijk beleid komt. 'Al zullen we nu dat voorlopig op zich laat wachten, ook niet meer tegen de motie stemmen.' Toch blijft het nog heel onzer of de motie voor een lachgasverbod eind september wordt aangenomen. 'Lachgas is zo vluchtig en nauwelijks aantoonbaar', aldus De Gier. 'Stel dat er lachgas in een auto wordt gevonden is het moeilijk te bewijzen dat de bestuurder ook daadwerkelijk onder invloed was. Wij signaleren het probleem ook; en we willen er wel wat tegen, maar wát is nog niet zo makkelijk.'