Haags buurthuis De Mussen doet beroep op gemeente: help ons, anders moeten we dicht

Buurthuis De Mussen aan de Hoefkade in Den Haag
Buurthuis De Mussen aan de Hoefkade in Den Haag © Omroep West
DEN HAAG - Buurthuis De Mussen in de Haagse Schilderswijk heeft jaarlijks drie ton extra subsidie nodig van de gemeente Den Haag om te kunnen overleven. Als de gemeente niet nog dit najaar besluit dat bedrag toe te kennen, dan gaat De Mussen dicht. 'En dan heeft een PvdA-wethouder het op zijn geweten dat een 95 jaar oud buurthuis met wortels in de sociaaldemocratie ten onder gaat', zegt directeur Nicoline Grötzebauch.
De Mussen, het oudste buurthuis van Nederland, verkeert al jaren in financiële problemen. Volgens het bestuur en de directie komt dat omdat de subsidies in 2021 nog even hoog waren als in 2005. Dit terwijl de kosten – onder meer van salarissen – zijn gestegen in die jaren. Daardoor is het tekort nu opgelopen tot drie ton per jaar. Een fors bedrag in vergelijking met de subsidie die De Mussen nu jaarlijks van de gemeente krijgt: zeven ton.
Tijdens een presentatie van een eigen reddingsplan, dinsdagmiddag, maakten het bestuur en de directie duidelijk dat zij al jaren met de gemeente in gesprek zijn over extra steun. Zeker de afgelopen twee jaar, toen duidelijk werd dat de situatie echt nijpend werd.

Niet meer aan verplichtingen voldoen

De gemeente liet daarop de boeken onderzoeken van De Mussen. Op een omzet van 3,7 miljoen, wordt een tekort geleden van drie ton, staat in een verslag daarvan. Daarom kan De Mussen binnenkort niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen, ook al omdat er geen buffers meer zijn. Dat bleek al deze week, toen duidelijk werd dat het de hypotheek voor het pand aan de Hoefkade niet meer kan betalen.
In een analyse van een expert van de gemeente staat letterlijk: 'Er dreigt faillissement op korte termijn.' Wel trekt hij daarin de conclusie dat De Mussen van alles doet om het buurthuis overeind te houden, maar dat de gemeente 'noodgedwongen door politieke besluitvorming uitvoering geeft aan de versobering van subsidierelaties'. Met andere woorden: het is ook een keuze van de politiek om niet meer geld te willen geven.

Stevig ingrijpen

Verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (PvdA) gaf in maart van dit jaar nog wel een noodsubsidie van 350.00 euro om een direct faillissement van De Mussen te voorkomen, maar schreef in eerdere brieven aan de gemeenteraad dat hij niet van plan was om het budget structureel te verhogen. Volgens hem moet De Mussen stevig ingrijpen in de eigen organisatie. Wel toonde Balster in het verleden steeds grote waardering voor het werk. 'De Mussen is heel bijzonder. Actief in een ingewikkelde wijk met veel uitdagingen. Dat wil je niet verloren laten gaan', zei hij bijvoorbeeld in maart van dit jaar.
Bestuur en directie van het buurthuis betwisten dat harder ingrijpen in de eigen organisatie nog mogelijk is.. Volgens directeur Grötzebauch en bestuursvoorzitter Rolf Schuurman is er al gesneden in het personeelsbestand. Nog meer werknemers ontslaan, zou betekenen dat er ook minder mensen zijn om subsidie van bijvoorbeeld de Europese Unie binnen te halen. Per saldo zou dat juist geld kosten.

Extra steun

Daarom is extra steun van de gemeente onontbeerlijk. Dat hoeft niet zo maar een zak geld te zijn, maar kan ook in de vorm van bijvoorbeeld extra welzijnsopdrachten. Maar gebeurt dat niet, dan moet De Mussen toch echt de deuren sluiten, benadrukken de bestuurders. 'Daarmee verdwijnen dan ook toonaangevende projecten als de Vrouwenacademie, de zomerschool en de Schilderswijkmoeders. Wij hebben echt een pioniersfunctie in de stad.'
De voorzitter en directeur benadrukten wel dat zij er alles aan gaan doen om een faillissement te voorkomen, omdat dit onder meer heel slecht zou zijn voor de dertig vaste werknemers. Vandaar dat zij in het slechtste scenario het buurthuis gecontroleerd willen sluiten. Toch denken ze dat het niet zo ver hoeft te komen.

Woelige tijden

Grötzebauch: 'Wij doen echt een appel op de gemeente. Denk met ons mee.' Schuurman: 'Dit is een moeilijke tijd. Maar we bestaan al lang en we hebben veel woelige tijden overleefd.'
De Mussen is het oudste nog zelfstandige buurthuis van Nederland. Het werd in 1926 opgericht door meester Jaap de Bruin om het beste uit de kinderen van de Schilderswijk naar boven te halen. Inmiddels richt het zich niet meer op kinderen alleen, maar op hele gezinnen en vooral ook vrouwen. 'Als een vrouw zich ontwikkelt, ontwikkelt de hele wijk zich', zegt de directeur. Wekelijks maken 2000 wijkbewoners gebruik van het buurthuis. Zoals buurtbewoner Samira el Kadi. 'Dit is mijn huis', zegt zij. En ik wil niet dat dat op slot gaat. Ik hoor allemaal cijfers, maar het gaat over ons, de bewoners.'
Buurthuis De Mussen bestaat bijna honderd jaar
Buurthuis De Mussen bestaat bijna honderd jaar © Omroep West