Instellingen

Wethouder wijt mogelijke ondergang aan buurthuis zelf: 'Activiteiten onnodig in gevaar'

Buurthuis De Mussen aan de Hoefkade in Den Haag
Buurthuis De Mussen aan de Hoefkade in Den Haag © Omroep West

DEN HAAG - De gemeente Den Haag is niet van plan om buurthuis De Mussen in de Schilderswijk extra subsidie te geven. 'Dat is niet aan de orde', zegt wethouder Martijn Balster (PvdA). Het bekende buurthuis aan de Hoefkade had vorige week de gemeente nog dringend om een extra bijdrage van drie ton per jaar gevraagd. Mocht die subsidie er niet komen dan moet het buurthuis de deuren sluiten, stelden directie en bestuur. Volgens het gemeentebestuur ligt de verantwoordelijkheid voor het tekort echter volledig bij het bestuur van De Mussen.

De Mussen heeft het al jaren moeilijk. Het buurthuis krijgt jaarlijks 700.000 euro van de gemeente. Maar volgens bestuur en directie is dat bedrag veel te laag. Dat zou komen omdat de subsidies in 2021 nog even hoog zijn als in 2005. Dit terwijl de kosten zijn gestegen in die jaren. Daardoor is het tekort nu opgelopen tot drie ton per jaar. Het buurthuis kondigde dan ook aan dat als de gemeente de subsidie niet zou verhogen, het zou moeten sluiten.

Wethouder Balster maakte al eerder duidelijk dat hij niet van plan is een extra subsidie toe te kennen. Dat doet hij nu weer. Volgens hem liggen er drie uitgewerkte scenario’s op tafel. Twee ervan zouden kunnen leiden tot een financieel gezond buurthuis. Maar daar staat wel iets tegenover. 'Dit vraagt om snel ingrijpen in (te) hoge managementuitgaven, huisvesting- en organisatiekosten.'

Geen extra geld beschikbaar

Volgens hem wijst het buurthuis echter nu juist die twee scenario's af en kiest het voor een eigen variant met extra steun van de gemeente. Dat gaat niet gebeuren, onderstreept de wethouder. 'Er is al diverse malen aan De Mussen duidelijk gemaakt dat er geen extra geld beschikbaar is', stelt hij. 'Deze middelen zijn noch beschikbaar, noch dragen zij bij aan structureel herstel van de bedrijfsvoering van De Mussen.'

Volgens hem geldt voor alle zelfstandige buurthuizen de regel dat zij het moeten doen met het geld dat ze van de gemeente krijgen. 'Waar andere organisaties de afgelopen jaren hier de bedrijfsvoering succesvol op hebben aangepast, heeft De Mussen dat nagelaten. Integendeel, bestuur en directie hebben gekozen voor uitbreiding van met name de ondersteuning en het management en ze hebben ervoor gekozen om met incidentele opdrachten en incidentele subsidies (lokaal en Europees) de tekorten te dekken. Wetende dat structurele inkomsten niet zouden wijzigen, dan wel anders zouden zijn dan die voor de andere zelfstandige buurthuizen. Dit heeft geleid tot de benarde financiële situatie van dit moment.'

Verantwoordelijkheid bij buurthuis

De wethouder legt de verantwoordelijkheid voor de problemen bij het bestuur en de directie van De Mussen. Volgens hem willen die niet 'de keuzes maken die noodzakelijk zijn om te komen tot een financieel gezonde bedrijfsvoering'.

De wethouder betreurt dat, stelt hij. Want daardoor komen de activiteiten in de wijk 'onnodig in gevaar'. Volgens hem is echter nu onvermijdelijk dat De Mussen in de huidige vorm ophoudt te bestaan. Waarschijnlijk resten nu nog twee oplossingen: een faillissement of het overdragen van de activiteiten aan een andere instelling. De gemeente zegt er in beide gevallen alles aan te doen om gevolgen voor personeel en de buurt zoveel mogelijk te beperken.