Rijswijk gaat onderzoeken of azc toch langer open kan blijven

Mensen bij een azc, ter illustratie
Mensen bij een azc, ter illustratie © ANP
RIJSWIJK - De gemeente Rijswijk gaat onderzoeken of het asielzoekerscentrum (azc) aan de Lange Kleiweg toch nog een jaar langer open kan blijven. Daarvoor stemde een meerderheid van de gemeenteraad dinsdagavond. Verantwoordelijk wethouder Johanna Besteman (CDA) heeft in de ogen van de gemeenteraad afgelopen week verzuimd om met een voorstel te komen en moet dat nu alsnog doen.
Vorige week zou er al een besluit vallen over het asielzoekerscentrum, maar toen was de kritiek van een aantal partijen dat het azc nog geen officieel verzoek had ingediend. Tijdens de raadsvergadering zei de wethouder dat ze wel een brief had gekregen van het COA. Dat ze dat niet eerder met de raad heeft gedeeld, leidde tot boosheid onder de raadsleden waarna werd besloten een week later een nieuwe vergadering uit te schrijven over het azc.
Er is behoorlijk wat te doen om het asielzoekerscentrum in Rijswijk. Dat azc sluit vanaf 1 december dit jaar de deuren, terwijl er nu juist wordt gezocht naar locaties voor onder andere Afghaanse vluchtelingen. De commissaris van de koning, Jaap Smit, riep eerder op tot 'onorthodoxe oplossingen' om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. Hij doelde ook op het Rijswijkse azc door te zeggen dat 'het zonde is om een ruimte die er gewoon is, dicht te doen'.

Motie van afkeuring

GroenLinks-raadslid Romke Jan de Vries vindt dat de wethouder te passief is geweest in het zoeken naar oplossingen voor de opvang van asielzoekers of naar andere alternatieven in samenspraak met het COA. Al vroeg op de avond kondigt het raadslid daarom aan dat GroenLinks samen met PvdA en VVD een motie van afkeuring zou indienen tegen de wethouder.
'De wethouder heeft nagelaten om, zoals gevraagd door de raad vorige week, in gesprek te gaan met het COA en met een duidelijk voorstel te komen met betrekking tot het azc', schrijft VVD Rijswijk op Twitter. 'Toch is er weinig tot geen daadkracht getoond en op vragen van de raad kwamen geen antwoorden.' De motie werd ook door D66 en Fractie Krumeich gesteund.
Ondanks de aangenomen motie gaven verschillende partijen - waaronder Gemeentebelangen Rijswijk en Hart voor Rijswijk - aan dat zij vinden dat het tijd is voor andere gemeenten om vluchtelingen op te vangen. 'Wij hebben vijf jaar lang onze nek in de regio uitgestoken. Maar daarin stonden wij vaak alleen. De regio vond het allemaal wel best. Hoe erg het ook is voor de individuele mensen, we moeten ons vasthouden aan de vastgelegde afspraken', aldus Ronald Van der Meij van Gemeentebelangen Rijswijk.

Al eerder langer open

Het asielzoekerscentrum werd geopend in oktober 2016, met het doel drie jaar open te blijven. De optie om nog twee jaar langer open te blijven, werd in 2019 ingewilligd. Daar waren destijds al niet alle partijen het mee eens, omdat er een flink aantal incidenten in en rondom het asielzoekerscentrum had plaatsgevonden. Op een later moment wordt er opnieuw gesproken over het openhouden of sluiten van het asielzoekerscentrum.