Den Haag wil jaarwisseling zonder vuurwerkverbod en met vreugdevuren

De vuurwerkshow op de Hofvijver
De vuurwerkshow op de Hofvijver © ANP
DEN HAAG - Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag wil weer een ouderwetse jaarwisseling. Het stadsbestuur heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten niet van plan te zijn een vuurwerkverbod in te stellen. Wel moeten er meer vuurwerkvrije zones in de stad komen. Ook zijn er vier vergunningsaanvragen voor vreugdevuren binnen. De gemeente staat daar in principe positief tegenover, maar stelt wel een aantal voorwaarden.
Den Haag is in tegenstelling tot de drie andere grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht niet van plan een vuurwerkverbod in te stellen. 'Onze voorkeur gaat er naar uit om een dergelijk verbod landelijk te regelen', schrijft Van Zanen. 'Dat zorgt voor meer duidelijkheid voor bewoners, vuurwerkverkopers en degene die het verbod moeten handhaven.'
De gemeente komt tot het besluit nadat het een uitgebreid onderzoek onder de inwoners van de stad heeft uitgevoerd. Daaruit bleek 48 procent voor een vuurwerkverbod te zijn en 41 procent tegen. Vooral ouderen zien liever geen vuurwerk meer, terwijl juist een grote meerderheid van de jongeren tegen een verbod is. In 2017 deed de gemeente ook al onderzoek naar de wens van de inwoners, en toen was 52 procent nog voor een vuurwerkverbod.

Vuurwerkvrije zones

Volgens Van Zanen is een stedelijk vuurwerkverbod lastig te handhaven. 'Een stedelijk vuurwerkverbod via de APV verbiedt daarnaast het afsteken, maar niet de verkoop van vuurwerk en het bij zich dragen van vuurwerk. Dat bemoeilijkt de handhaving van het verbod.'
De gemeente gaat wel meer vuurwerkvrije zones instellen. 'Het college wijst net als andere jaren vuurwerkvrije zones aan rondom ziekenhuizen, kinderboerderijen en dierenopvanglocaties', schrijft Van Zanen. In totaal komen er 53 vuurwerkvrije zones in de stad, dertig meer dan in voorgaande jaren.

Vier vergunningsaanvragen voor vreugdevuren

Het stadsbestuur hoopt ook op de doorgang van de vreugdevuren. Die konden de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Het eerste jaar kregen de organisatoren geen vergunning omdat er na het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vonkenregen van de jaarwisseling van 2018 op 2019 te weinig tijd was om de vreugdevuren te regelen en afgelopen jaarwisseling konden de vuren niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.
Van Zanen laat weten dat de stad in gesprek is met de organisatoren en dat het vergunningsaanvragen ontvangen heeft voor vier vreugdevuren, namelijk Scheveningen, Duindorp, Laak en Escamp. Deze worden nu beoordeeld. 'Het college heeft aangegeven een positieve grondhouding te hebben ten opzichte van de vreugdevuren, vanwege minder kans op openbare orde problematiek en daarmee samenhangende schade in de openbare ruimte', zo laat de burgemeester weten. Maar: 'het houden van een vreugdevuur kan slechts plaatsvinden onder strikte voorwaarden, zoals een maximale grootte, omdat de veiligheid van omstanders en omwonenden niet in geding mag komen.'

Aftelmoment op Hofvijver

Naast de vreugdevuren moet ook het aftelmoment aan de Hofvijver weer terugkomen, met daarbij een grote vuurwerkshow. De NOS heeft al laten weten dit niet uit te gaan zenden, omdat ze voor een evenement in Amsterdam hebben gekozen.
Voor de gemeente is dat echter geen reden om het vuurwerk af te gelasten. 'We zijn voornemens om opnieuw een vuurwerkshow op de Hofvijver te houden met hierbij oog voor de geldende coronamaatregelen, de impact van het coronavirus op de samenleving, en de renovatie van het Binnenhof. Voor de vuurwerkshow is financiering gereserveerd', zo besluit Van Zanen.