Haagse PvdA wil de wijken teruggeven aan de bewoners

Martijn Balster
Martijn Balster © PvdA Den Haag
DEN HAAG - De bewoners van Den Haag het gevoel geven dat de buurt waar ze wonen weer 'van hen' is. Dat is wat de Partij van de Arbeid de komende vier jaar wil. Want bij al de gesprekken op straat die hij afgelopen tijd voerde, was dat het van de belangrijke punten die hem raakte, vertelt lijsttrekker Martijn Balster. 'Mensen stellen zich de vraag: van wie is de wijk nog? Wie is hier verantwoordelijk voor de leefbaarheid? Ze voelen het wegglippen.'
Overbewoning, huisjesmelkerij, troep op straat: de PvdA wil er de komende jaren nog meer aandacht voor dan nu. Daarom moet onder meer de pandbrigade structureel meer menskracht krijgen, wordt troep op straat vaker opgeruimd en moeten bepaalde gebieden waar de overlast het grootst is nog steviger worden aangepakt. Dat staat in het verkiezingsprogramma van die partij, 'Eerlijk Haags! De PvdA maakt er werk van', dat maandag wordt gepresenteerd.
Een paar belangrijke punten vormen daarin de rode draad, vertelt Balster. Het zijn ook wel de 'typische' thema's voor de sociaaldemocraten: de woningnood, de verduurzaming, gelijke kansen voor iedereen en leefbaarheid.

Veel goedkopere woningen bouwen

Op het gebied van wonen wil Balster 'vol door' met de lijn waarmee hij als wethouder bezig is: veel woningen bouwen. En dan vooral betaalbare huizen. De komende vier jaar moeten er 4000 nieuwe woningen per jaar bijkomen. Daarvan moet maar liefst veertig procent sociale huur zijn, gebouwd door woningbouwcorporaties. Dat is tien procent meer dan de norm nu.
'Als het aan de PvdA ligt, bouwen we geen peperdure woningen voor werknemers van de Amsterdamse Zuidas, of voor de winsten van huisjesmelkers die woningen slechts als verdienmodel zien', aldus het programma. 'Onze kinderen en ouders moeten betaalbaar kunnen wonen', voegt de lijsttrekker daaraan toe. 'Heel veel mensen zijn op zoek naar een betaalbare woning. Dat is echt een urgent probleem.'
Lijsttrekker Martijn Balster overhandigt het verkiezingsprogramma aan bewoonster Truus Harpal in de Weimarstraat | Foto PvdA
Lijsttrekker Martijn Balster overhandigt het verkiezingsprogramma aan bewoonster Truus Harpal in de Weimarstraat | Foto PvdA

'Huisjesmelkers, functie elders'

Verder wil de PvdA een harde aanpak van woningeigenaren die misbruik maken van hun bezit. 'Huisjesmelkers, functie elders', vat hij het samen. Maar het goed aanpakken van dit soort problemen, blijft lastig voor een gemeente. De methoden die daarvoor beschikbaar zijn, kunnen ook ongewenste effecten hebben, erkent hij.
Want bijvoorbeeld mensen die volkomen te goedertrouw een woning willen verhuren, kunnen er de dupe van worden. Daarom wil Balster bij het Rijk aandringen op meer regels, zoals een bovengrens aan huurprijzen.

Meer leraren naar Den Haag lokken

Dat raakt direct ook aan het thema 'gelijke kansen', waarvan het programma ook is doordrenkt. Onderwijs speelt daarin ook een belangrijke rol, zegt de lijsttrekker. 'Het is onacceptabel dat kinderen in Laak of Mariahoeve minder kansen hebben dan kinderen uit bijvoorbeeld de Bomenbuurt.' Daarom is de PvdA blij met de steun van het kabinet bij het aanpakken van het lerarentekort. Daarbij kan het echter niet blijven. De partij wil nog meer leraren naar Den Haag lokken, bijvoorbeeld door degenen die les gaan geven in kwetsbare wijken beter te belonen. Docenten van buiten de stad moeten voorrang krijgen bij het huren van een middeldure woning. Verder moet kinderen vanaf twee jaar oud vaker naar vroegschoolse educatie en wordt huiswerkbegeleiding uitgebreid.
Dat het nu in sommige wijk van Den Haag een troep op straat is, noemt de partij eveneens 'onacceptabel'. Daarom wordt het afval vaker opgehaald en komen er meer straatvegers, die ook op zondag aan de slag gaan. De PvdA hoop dat een betere voorlichting helpt. Bovendien moeten er meer ondergrondse afvalcontainers komen, ook voor plastic, papier, glas en kleding. Grofvuil wordt op vaste dagen opgehaald. Waar nodig komen er meer handhavers.

Duurzaamheidssubsidie voor armere mensen

Een ander belangrijk punt voor de PvdA is verduurzaming. Daarbij wil de partij vooral oog hebben voor de mensen die het minder breed hebben. Zij wonen vaak in woningen die het moeilijkst zijn te isoleren, waardoor ze weer hogere stookkosten hebben. Daarom moeten de beschikbare subsidies ook vooral daar terechtkomen.
De plannen van de PvdA voor de komende vier jaar komen op het moment dat duidelijk is geworden dat de gemeente er financieel niet best voor staat. En hoewel de sociaaldemocraten nog met definitieve doorrekeningen van de voorstellen komen, is wel duidelijk dat ze één manier om alles te betalen niet schuwen: een verhoging van de lokale belastingen. De onroerendezaakbelasting (ozb) kan omhoog, en ook het tarief voor een tweede parkeervergunning. De PvdA wil die ozb op het niveau van de andere grote steden brengen. En dat betekent een verhoging per jaar van tussen de dertig en veertig euro.

Verdubbeling van het aantal zetels

De afgelopen jaren heeft de PvdA het moeilijk in Den Haag. Nog niet zo lang geleden was het de grootste partij in de stad. Nu heeft de partij nog maar drie zetels in de raad. En pas na het gedwongen aftreden van de wethouder Richard de Mos en Rachid Guernaoui, kon Balster wethouder wonen worden. Toch is hij nog vol vertrouwen. 'Ik heb heel veel energie om campagne te gaan voeren. We gaan voor een verdubbeling van het aantal zetels.'