Instellingen

Groot deel ambtenaren in regio blijft thuiswerken, ook na coronatijd

Foto ter illustratie | Bron: ANP
Foto ter illustratie | Bron: ANP

REGIO - Ambtenaren van de gemeenten in onze regio en de provincie blijven thuiswerken. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep West langs alle gemeenten en de Provincie Zuid Holland. Ze bepalen zelf - al dan niet in overleg met hun chef - waar hun werk het beste gedaan kan worden.

Het thuiswerkadvies gaat eraf en iedereen mag weer naar kantoor, in principe. Maar dat betekent niet dat dat ook massaal gebeurt. 'Wij vinden dat ambtenaren zelf moeten bepalen waar ze hun werk het beste kunnen doen', zeggen eigenlijk alle gemeenten. De nuances verschillen wel.

'We blijven hybride werken, daar waar dat voor het werk het beste is. Dat kan op kantoor zijn, thuis, maar ook in de stad' - Gemeente Delft

Platgezegd: het maakt de gemeente Delft bijvoorbeeld echt niet uit waar de ambtenaren werken, als het werk maar afkomt. De gemeente heeft een enquête gehouden onder het personeel en daaruit blijkt dat veel medewerkers het wel prima vinden om - in ieder geval een paar dagen per week - niet op kantoor hun werk te doen.

Overleg met de chef

De Provincie Zuid-Holland heeft ook een enquête gehouden, en de verwachting daar is dat ambtenaren twee à drie dagen per week met de collega's rond de koffieautomaat willen staan, maar de rest van de week hun werk elders willen doen.

Die mogelijkheid wordt geboden, maar wel in overleg met de leidinggevenden. Niet iedere gemeente is even vrijblijvend. Leiden laat weten: 'In ons werkconcept van de toekomst is de richtlijn maximaal 2 dagen per week thuiswerken, waarbij het werk leidend is.' En Hillegom noemt haar werkconcept: 'Werken waar het werkt', en daar mag je ook zonder overleg thuis blijven als ambtenaar.

'Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het goed indelen van hun werkdag en het plannen van hun werkplek' - Gemeente Waddinxveen

De meeste gemeenten zien toch graag eerst overleg met de baas. Corona heeft ertoe geleid dat dit zogenoemde 'hybride werken' in versneld tempo is doorgevoerd. En nu blijkt het ook succesvol. Vooral omdat er de afgelopen anderhalf jaar veel is geïnvesteerd in techniek en allerlei andere manieren om het thuiswerken aangenaam te maken.

Spullen om thuis te werken staan er al

De manier waarop dit is gebeurd, verschilt wel per organisatie. Zo konden ambtenaren van de provincie met belastingvoordeel kantoormeubilair zelf aanschaffen en kregen medewerkers laptops in bruikleen. Zoetermeer vergoedde ook de aanschaf van bureaus en fatsoenlijke stoelen. En weer anderen gaven meubilair in bruikleen. De medewerkers van de gemeente Hillegom kregen eenmalig 750 euro om een goede werkplek in te richten.

'De voorzieningen blijven na de coronacrisis voor thuiswerk behouden' - Gemeente Westland

Een veel gehoorde klacht tijdens het thuiswerken is dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen. Continu tegen je eigen muur aanstaren was niet bevorderlijk voor de mentale gezondheid. Daar wordt nu wel goed naar gekeken.

Digitale borrels en wandelen

De gemeente Den Haag heeft in de afgelopen periode tweemaal een zogenoemd 'corona-belevingsonderzoek' gehouden onder de medewerkers. Als dat nodig bleek, kregen ambtenaren extra ondersteuning om het werk leuk en gezond te houden. Zo werden er digitale borrels georganiseerd en konden medewerkers buiten gaan wandelen met collega's om toch 'feeling' met elkaar te houden zonder dat dit het thuiswerkadvies in de weg stond.

In Krimpenerwaard hadden mensen die het thuis mentaal moeilijk hadden al de mogelijkheid om af en toe naar kantoor te komen. Nu de anderhalve meter maatregel eruit gaat en het thuiswerkadvies komt te vervallen, wordt ook dat dus uitgebreid, zonder dat iedereen direct wordt gedwongen om weer continu op het gemeentehuis te gaan zitten.

Medewerkers gaan nu in gesprek met hun leidinggevende en collega's om afspraken te maken. Wat goed is voor de stad, goed voor de organisatie, goed voor de afdeling en goed voor de medewerker - Gemeente Gouda

Thuiswerken is dus een blijvertje

Conclusie van de antwoorden op de enquête is dat het thuiswerken sowieso een blijvertje is. Bij het begin van corona schrok iedereen zich een hoedje, en is in rap tempo van alles op poten gezet om het thuiswerken in goede banen te leiden.

Uiteraard zijn er tussen maart 2020 en september 2021 aanpassingen geweest en hebben mensen zich naar en vervelend gevoeld. Nu het weer kan en mag, is daar ook extra aandacht voor. Maar met de broodtrommel achterop de fiets voor een 9 tot 5 werkdag achter het raam van het gemeentehuis is echt wel verleden tijd.