'Van Zanen moet ook pleiten voor legalisering softdrugs'

Een bezoeker van een Haagse coffeeshop rookt een joint
Een bezoeker van een Haagse coffeeshop rookt een joint © ANP
DEN HAAG - De Haagse burgemeester Jan van Zanen moet zijn handtekening zetten onder een manifest tegen ondermijnende criminaliteit. Dat vindt de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag. In het stuk roepen burgemeesters van 37 andere gemeenten het kabinet op om eindelijk softdrugs te legaliseren. Verder pleiten ze voor het gericht pakken en plukken van criminelen en voor meer geld voor het bestrijden van de criminaliteit.
De steun van Van Zanen ontbreekt. Dat is jammer, vindt raadslid Arjen Dubbelaar. Hij roept de Haagse burgemeester dan ook op het stuk van zijn collega's te onderschrijven. Een van de belangrijke redenen daarvoor is dat de partij ook graag ziet dat softdrugs wordt gelegaliseerd. 'Dat moet in overleg met de coffeeshophouders. Het verdienmodel aan de achterdeur van de coffeeshop zorgt voor ondermijnende criminaliteit. Het lijkt ons daarom verstandig om dit manifest te steunen als signaal richting het nieuwe kabinet. In Den Haag is de aanpak van ondermijning ook een belangrijk thema', zegt hij.
Volgens hem zijn hennepkwekerijen vooral een gevaar voor omwonenden vanwege het risico op brand. Doordat de elektriciteits- en de gasaansluiting vaak zijn gemanipuleerd, kan er kortsluiting ontstaan. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn jaarlijks zeker 65 woningbranden het gevolg van hennepteelt.

Legalisatie van wietteelt

Dat is ook een van de redenen voor Dubbelaar om er bij de burgemeester op aan te dringen zich hard te maken voor de legalisatie van de wietteelt. 'Regelmatig lezen wij in de media dat er door gespecialiseerde teams van de Haagse politie kwekerijen worden opgerold in Haagse woonwijken.' Via schriftelijke vragen aan de burgemeester hoopt het raadslid te ontdekken hoe veel kwekerijen jaarlijks in Den Haag worden opgerold en of de aanpak nog wel werkt.
Het manifest dat deze week werd gepresenteerd, wordt onder meer gesteund door de burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam) Paul Depla (Breda), Koen Schuiling (Groningen) en Onno van Veldhuizen (Enschede). Zij vinden dat dit het moment is om het kabinet op te roepen tot meer mogelijkheden om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. 'Misschien zijn we te lang te stil gebleven terwijl het water ons bij tijd en wijle over de schoenen loopt. Tijd voor actie', stelde burgemeester Han van Midden van Roosendaal, een van de opstellers van het manifest.

Corruptie, bedreigingen, intimidatie, geweld

In het stuk stellen de burgemeesters dat ze dagelijks de gevolgen van de ondermijnende criminaliteit ervaren. Van Midden: 'Corruptie, bedreigingen, intimidatie, geweld en helaas steeds meer doden. Ook het aantal vergismoorden neemt toe. Staat je naam op een dodenlijst? Dan is ook je omgeving niet meer veilig.'
Het Landelijk Overleg Coffeeshopbonden (LOC) en de Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) ondersteunen de oproep van burgemeesters om softdrugs te legaliseren, maakten ze vrijdag bekend Volgens de branche is de problematiek rond de illegale hennepteelt de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. 'Na meer dan 45 jaar gedoogbeleid is het tijd voor een andere aanpak', vinden de organisaties. De branche roept minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op de noodkreet van de burgemeesters serieus te nemen en zo snel mogelijk over te gaan tot het reguleren en legaliseren van de gehele cannabisketen. De coffeeshopsector is bereid om afspraken te maken met alle burgemeesters over bijvoorbeeld kwaliteitscontrole, voorlichting, het opleiden van personeel en het nemen van preventieve maatregelen.