PvdA Leiden, SP Den Haag en PvdA Den Haag eisen actie tegen energiearmoede: 'Koken of stoken'

REGIO - PvdA Leiden, SP Den Haag en PvdA Den Haag willen meer actie om te voorkomen dat inwoners van de gemeentes deze winter in de kou komen te staan. De prijzen voor elektriciteit en gas zijn de afgelopen tijd flink gestegen, waardoor de energierekening het komende jaar duurder wordt en niet iedereen het kan betalen. 'Als je nu al ieder dubbeltje moet omdraaien om je huur te betalen, zijn honderden euro’s extra voor gas niet op te brengen', zegt raadslid Martijn Otten van de PvdA Leiden.
Zo'n 550.000 Nederlandse huishoudens leven in zogeheten energiearmoede, concludeert onderzoeksorganisatie TNO. Ze hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. 'Dat is ook nog eens oneerlijk verdeeld. In Leiden Noord is er energiearmoede bij meer dan acht procent van de huishoudens, meer dan acht keer zo hoog als het percentage in het Boerhaavedistrict. Daarom moet de gemeente gericht gaan investeren in de wijken die dat het hardst nodig hebben', zegt raadslid Martijn Otten in het radioprogramma West Wordt Wakker.
Vooral voor mensen die komende tijd hun energiecontract moeten vernieuwen, kan de energierekening zomaar 500 euro per jaar duurder uitvallen, zegt Otten. 'Als je nu je huur amper kan betalen, kun je niet in een keer 500 euro afrekenen.'

Meldpunt

Haagse wijken met veel energiearmoede zijn de Schilderswijk, Moerwijk, Transvaal, Zuidwest en Scheveningen. SP Den Haag houdt daarom dinsdag, naar aanleiding van de aanhoudende problematiek rondom energiearmoede in de Haagse binnenstad, een discussieavond met bewoners, Den Haag Fossielvrij en Energierijk Moerwijk. De partijen hebben inmiddels ook een meldpunt aangemaakt voor mensen die in energiearmoede leven.
Het is volgens hen onbestaanbaar dat gewone huishoudens steeds meer voor hun energie moeten betalen, terwijl grote vervuilers zoals Shell de hand boven het hoofd wordt gehouden. SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot wil de problematiek aanpakken door middel van isoleren, het bevriezen van huren en collectieve inkoop. De SP gaat zich zowel landelijk als lokaal inzetten voor een lagere energierekening en komt donderdag met een raadsvoorstel.
De Haagse PvdA wil dat er een plan komt om het geld dat de gemeente zelf inzet voor verduurzaming, juist geïnvesteerd wordt in wijken waar dat het hardst nodig is. 'Wij willen dat de gemeente, net als Amsterdam heeft gedaan, een uitgebreid onderzoek doet naar in welke wijken en onder welke mensen energiearmoede het meeste speelt. Zo kunnen we gerichter een oplossing zoeken', meent raadslid Janneke Holman.

Maatwerkgeld inzetten

De PvdA in Leiden vindt dat mensen met energiearmoede financieel ondersteund moeten worden door de gemeente. 'We hebben een sociaal wijkteam die kunnen signaleren en er is maatwerkgeld dat daarvoor kan worden ingezet.' Otten ziet wel in dat dat geen langetermijnoplossing is. 'Uiteindelijk moeten huizen verduurzaamd worden, zodat er minder energie nodig is om een huis te verwarmen.'
Dat duurzaamheidsbeleid moet meer gericht zijn op kwetsbare huishoudens, vindt Otten. 'Nu is het zo dat mensen die geld hebben om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, extra geld krijgen in de vorm van subsidie. Maar veel mensen kunnen die investering al nooit doen, omdat ze daar geen geld voor hebben. Daarom willen we met voorrang woningen verduurzamen die én het minst energiezuinig zijn én onderdak bieden aan huishoudens die het meest kwetsbaar zijn.'

Energie besparen

Energiecoach van Energiebank en Duurzaam Den Haag, Marga Zuurbier, biedt huishoudens tips om te besparen op hun energiekosten. Zo geeft ze mensen mee om de kachel niet onnodig lang te laten stoken. 'Het is niet erg om een paar extra truien in de winter aan te doen en het is belangrijk om bij warm water voorzichtig te zijn, zodat er geen verspilling is.'
TNO heeft in het onderzoek voor het eerst de niveaus van energiearmoede uitgewerkt per gemeente, wijk en buurt. Klik hier als je wilt weten of er sprake is van energiearmoede in jouw gemeente.