Kort geding tegen metamorfose De Aarhof: 'Gemeente helpen met betere deal'

Een schetsontwerp met op de achtergrond twee woontorens | Impressie: Common Affairs
Een schetsontwerp met op de achtergrond twee woontorens | Impressie: Common Affairs
ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Wij hebben een kort geding aangespannen tegen de gemeente Alphen aan den Rijn, maar eigenlijk staan we aan dezelfde kant.' Met die woorden hoopt omwonende Lacko Benedek duidelijk te maken dat zijn alternatieve plan voor winkelcentrum De Aarhof beter is dan de huidige verbouwplannen. Beide partijen troffen elkaar daarover maandag bij de Haagse rechtbank.
Als het aan de gemeente ligt, krijgt De Aarhof een complete metamorfose, met onder andere twee gigantische woontorens aan de rand van het winkelcentrum. In de plannen van mede-eigenaar SB Real Estate worden die torens respectievelijk 61 (zeventien verdiepingen) en 43 meter (elf etages) hoog. De totale operatie kent een kostenplaatje van ongeveer honderd miljoen euro.
Benedek en zijn vrouw Anja van der Toorn hebben als omwonenden in een eerder stadium al tevergeefs geprobeerd een stokje te steken voor de plannen in het stadshart. Een petitie van hun actiecomité 'De Stem van Alphen', goed voor meer dan 1100 handtekeningen, bleek niet voldoende om de gemeenteraad tegen het bouwen van de woontorens te laten stemmen.

Miljoenenbod uitgebracht

'Ik vind het een slecht plan', reageert Benedek. 'Het centrum is veel meer gebaat bij laagbouw. Dit wordt een bouwput van hier tot Tokio, dat geeft jarenlang ellende. Aan de andere kant: de raad heeft democratisch besloten hoogbouw te willen toestaan. Dan heeft het weinig zin om ons hier verder tegen te verzetten. Dus zijn we gaan kijken hoe je een winstgevende woontoren zou kunnen bouwen.'
Lacko Benedek en Anja van der Toorn
Lacko Benedek en Anja van der Toorn © Duinweide
Onlangs hebben Benedek en zijn vrouw - beiden zijn vastgoedondernemers - uit naam van projectontwikkelaar Porta Prima een miljoenenbod uitgebracht bij de gemeente. Met hun alternatieve plan zijn ze bereid vijf miljoen euro te betalen voor de grond waar nu laad- en losruimtes gevestigd zijn aan de Van Boetzelaerstraat. Dat is aanzienlijk meer dan de vijf ton die SB volgens Benedek daarvoor neertelt.

'In het pak genaaid'

Op dezelfde grond komt in de bestaande plannen een parkeergarage, die de gemeente voor 5,5 miljoen euro wil kopen. Porta Prima is het oneens met de gang van zaken rondom het aanbesteden, dat in de ogen van Benedek en Van der Toorn openbaar had moeten gebeuren. Hun vastgoedbedrijf had eerder vanwege 'onaanvaardbare staatssteun' tegen de gemeente al een klacht ingediend bij de Europese Commissie.
De gemeente is 'in het pak genaaid', stelt de advocaat van Porta Prima, daarbij subtiel verwijzend naar SB. Benedek zegt dat het Alphense college van burgemeester en wethouders op zijn beurt niet kwalijk te nemen. 'Helaas heeft de gemeente, een beetje uit onwetendheid of naïviteit, zich een slechte onderhandelaar getoond.'

Vetleren medaille

'Dat is geen verwijt', vervolgt Benedek. 'Onze interventie zal de gemeente helpen om een betere deal te doen. En ik denk dat ik een uiteindelijk een vetleren medaille krijg als dit voorbij is.' In het alternatieve plan van Porta Prima is plaats voor slechts één ('slankere') woontoren, voornamelijk bedoeld voor senioren en starters. Het vorige plan van 'De Stem van Alphen' had helemaal geen torens.
Het plan is dat De Aarhof wordt 'ingepakt' met woningen | Impressie: Common Affairs
Het plan is dat De Aarhof wordt 'ingepakt' met woningen | Impressie: Common Affairs
Alle aantijgingen worden door de gemeente van tafel geveegd. Zo zegt Alphen 'contractvrijheid' te hebben bij het verkopen van grond en is het niet verplicht om die procedures openbaar te maken. Voor de herontwikkeling van het winkelcentrum moet Porta Prima bij SB aankloppen, voegt de advocate daar fijntjes aan toe. En van staatssteun is evenmin sprake, zegt ze resoluut.

'Beter ten halve gekeerd'

Dat de rechtsgang het recent uitgebrachte bod kan belemmeren, bestrijdt Benedek. 'Ik zou zeggen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. We willen graag weer met de gemeente om tafel. Ik hoop dat deze uitwisseling van argumenten tot een heroverweging van de plannen leidt, nog even los van wat de rechter ervan zegt.' De rechter doet over twee weken uitspraak.