Instellingen

Haagse VVD: Meer bouwen voor agenten en leraren en minder voor minima

Wethouder Anne Mulder (VVD) van Den Haag.
Wethouder Anne Mulder (VVD) van Den Haag. © Frank Jansen/Gemeente Den Haag
DEN HAAG - De VVD in Den Haag wil meer bouwen voor mensen met een middeninkomen en minder voor de Hagenaars met een kleine beurs. Tegelijkertijd moeten de lasten omlaag. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij dat vrijdag is gepresenteerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De VVD wil af van de huidige norm die stelt dat in de stad dertig procent sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. 'Dit lost de wachtlijsten niet op', zegt VVD-lijsttrekker Anne Mulder.
Volgens Mulder is het de kern van het verkiezingsprogramma 'Samen aan de slag. Voor een veilig en vrij Den Haag' dat de partij de zorgen en problemen van de Hagenaars wil oplossen. 'Bijvoorbeeld als het gaat om het aanpakken van verkeershufters die met opgevoerde motoren door wijken scheuren', zegt hij. 'Maar ook het afvalprobleem willen we oplossen. Daarom stellen wij honderd extra handhavers aan die overtreders aanpakken.'
Daarnaast is de woningcrisis een belangrijk onderwerp, omdat de stad verder zal groeien. Volgens de VVD is het realistisch om te beseffen dat deze groei niet te stoppen is. 'Daarom moeten we huizen blijven bouwen', zegt Mulder. 'Maar tegelijkertijd moet Den Haag ook die groene stad aan zee blijven met voldoende voorzieningen, parken en sportverenigingen.'

'Bouwen rondom stations'

De partij kiest ervoor om op een aantal aangewezen plekken te bouwen: rondom de stations, op de Binckhorst en in Den Haag Zuidwest. Daarnaast wil de VVD vooral bouwen voor mensen met een middeninkomen, bijvoorbeeld agenten, leraren of verpleegkundigen. De partij wil mensen met deze 'essentiële beroepen' voorrang geven bij het vinden van een woning. Ook mensen met een baan in de stad en Haagse starters die nog thuis wonen, moeten voorrang op de wachtlijsten krijgen.
Tegelijkertijd wil de VVD de huidige norm van dertig procent sociale woningbouw afschaffen en 'private en particuliere initiatieven' de ruimte geven. Voor linkse partijen als de PvdA, GroenLinks en de SP is die norm van dertig procent juist heilig, omdat het de mogelijkheid biedt om Hagenaars met een minimum inkomen aan een woning te helpen. Maar volgens de VVD lost die norm de wachtlijsten bij woningcorporaties niet op.

Middeninkomens

Mulder: 'Die norm van dertig procent helpt niet. De woningbouw komt alsnog niet van de grond. Bovendien zijn er meer groepen die in de stad willen wonen, zoals de mensen met een middeninkomen. Wij willen juist hen aan de stad binden.'
Alhoewel de stad kampt met een begrotingstekort van jaarlijks bijna twintig miljoen euro kunnen de lasten zoals de onroerende zaak belasting en de afvalstoffenheffing omlaag, vindt de VVD. De hondenbelasting wordt helemaal afgeschaft. 'De lasten kunnen omlaag als we op andere posten bezuinigen', zegt Mulder. 'Met dat geld kunnen we naast lastenverlaging ook investeringen in de stad doen.' Mulder denkt nog een aantal efficiency-slagen te kunnen maken en gemeentelijk vastgoed te kunnen verkopen. 'Zo kunnen we geld bij elkaar halen.'
Hiernaast gaat de VVD de strijd aan met 'De Zeven Haagse Plagen'. Dat zijn deze:
1. Meeuwenoverlast. Sommige maatregelen tegen overlast van nesten op daken zijn verboden, omdat de meeuw beschermd is. Daarom wil de VVD 'de kustgemeenten van Nederland en Vlaanderen verenigen om samen naar Brussel te trekken en bij de Europese Commissie toestemming afdwingen om de meeuwenterreur structureel te bestrijden.
2. Hondenpoep. De VVD wil extra inzet van handhaving van de opruimplicht, ook in losloopgebieden.
3. Weesfietsen. De aanpak hiervan moet 'intensiever' met extra aandacht voor de boulevard en strandopgangen in de duinen.
4. Exoten zoals halsbandparkieten, Nijlganzen, Canadese ganzen en Amerikaanse rivierkreeften. 'De VVD wil onderzoeken hoe de populaties beheerst en teruggedrongen kunnen worden, bijvoorbeeld door wegvangen', staat in het verkiezingsprogramma.
5. De Japanse duizendknoop. Volgens de VVD moet de gemeente veel meer doen om de duizendknoop 'niet nog meer ruimte te geven'. Ook is betere voorlichting nodig.
6. Ratten en muizen. De VVD wil dat de gemeente ratten en muizen actiever gaat bestrijden en er moeten meer broodcontainers komen die vaker geleegd worden. Ook moet de handhaving strenger.
7. De eikenprocessierupsen. 'De gemeente moet alles doen wat mogelijk is om verspreiding te voorkomen', staat in het verkiezingsprogramma. De grootste prioriteit moet gegeven worden aan het verwijderen van de rupsen uit bomen in woonwijken bij mensen voor de deur.